منابع کنکور مدیریت

مشخصات کتاب

‏عنوان و نام پدیدآور: منابع کنکور مدیریت/ www.modiryar.com
ناشر :www.modiryar.com
‏مشخصات نشر دیجیتالی:اصفهان:مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان ۱۳91.
‏مشخصات ظاهری:نرم افزار تلفن همراه , رایانه
موضوع:مدیریت - کنکور

منابع دکتری مدیریت گرایش های مختلف

...PH.d management دولتی، بازرگانی، رسانه 1. منابع دکتری  گرایش های مختلف مدیریت مدیریت بازرگانی 1.تئوریهای سازمان و مدیریت حدوداً 70% سوالات تئوریهای سازمان و مدیریت از تئوری های پیشرفته و 30% از اصول و مبانی مدیریت می باشد. ذیلاً منابع ذیل جهت مطالعه تئوریهای سازمان و مدیریت ذکر می گردند: 1-1- سازمانها، سیستم های عقلایی، طبیعی و باز Organizations: Rational, Natural, and open systems W. Richard Scott پاورپوینت این کتاب در اینترنت موجود است. و نسخه ی قدیمی آن توسط دکتر میرزایی اهرنجانی ترجمه شده است. 1-2- Organization theory Modern, symbolic, and postmodern perspectives Mary Jo Hatch Oxford university press کتاب تئوری سازمان: مدرن، نمادین تفسیری و پست مدرن در سال 1385 توسط آقای دکتر دانایی فرد ترجمه شده است و بوسیله انتشارات افکار به چاپ رسیده است. عمدتا کتاب تئوری خانم هچ منبع دانشگاه تربیت مدرس، بهشتی ، تهران و پردیس قم است. 1-3- تئوری و طراحی سازمان (جلد اول و دوم) ، مولف: ریچارد ال دفت(1998)، مترجمان: دکتر اعرابی و دکتر پارساییان Organization Theory & Design, Richard L. Daft کتاب های فوق عمدتاً منبع دانشگاه علامه بوده اما بعنوان منبع سایر دانشگاهها نیز از آن استفاده می کنند. 1-4- تئوری سازمان(ساختار، طراحی، کاربردها) تالیف: استیفن رابینز ترجمه: دکتر الوانی، دکتر حسن دانایی فرد بیشتر منابع اصفهان و پردیس قم است. 1-5- تئوری سازمان مولف ریچارد هال، ترجمه: دکتر پارسائیان 1-6- نظریه های کلان جامعه شناختی و تجزیه و تحلیل سازمان مولفان، بارل و مورگان ترجمه : محمدتقی نوروزی ، انتشارات سمت 1-7- نظریه های سازمان و مدیریت از نوین گرایی تا پسا نوین گرایی تالیف: دکتر حسین رحمان سرشت ناشر: موسسه فرهنگی انتشاراتی فن و هنر 1-8- مبانی فلسفی تئوریهای سازمان مولف: دکتر میرزایی اهرنجانی، انتشارات سمت 1-9- استعاره های سازمان مولف: مورگان، مترجم: دکتر مشبکی 1-10- اصول و مبانی مدیریت دکتر: علی رضائیان، انتشارات سمت 1-11- اصول و مبانی مدیریت، دکتر سید رضا سیدجوادین 1-12- Organization Theory, Garret Jones این کتاب با رویکرد استراتژیک نوشته شده است و برای دانشجویانی که قصد ادامه تحصیل در رشته استراتژیک را دارند مناسب است. 1-13- The Blackwell companion to organizations, Edited by: Joel Balum, Blackwell publishing 2005 این کتاب مجموعه کاملی است در مورد سازمان، اما بیشتر مناسب مقطع دکتراست. 1-14- اصول و مبانی مدیریت، دکتر جاسبی 1-15- اصول و مبانی مدیریت، گوئل کوهن 1-16- جزوه دکتر مصباح الهدی باقری، در تدریس اصول و مبانی مدیریت 1-17- جزوه دکتر وارث در تدریس تئوریهای سازمان، ریچارد اسکات 1-18- جزوه دکتر رضائیان در تدریس تئوری سازمان، خانم هچ برای مطالعه بیشتر بعضی از کتابها ذیلاً اشاره می شوند: 19-management, Stephen P. Robbins 20- Management, Richard L. Daft 21- Management, griffin 22- Management Fundamentals, Gary Dessler prentice hall 23-Essentials of management, Harold koontz 24- Management, Krietner & kiniky 1-25- تئوری سازمان: اسطوره ها، 2جلدی، مترجم: دکتر علی پارسائیان 1-26- مقالات معتبر و مشهور در حیطه تئوری سازمان و... 2. تئوری های مدیریت دولتی و خط مشی گذاری البته بعضی از کتاب های مطرح شده در فوق همچون کتاب Scott ، Hatch و سایر نویسندگان متناسب با تئوریهای مدیریت دولتی است و تعدادی کتاب نیز ذیلاً معرفی می شوند. 2-1- گفتارهایی در فلسفه تئوریهای سازمان دولتی (1380) تالیف: دکتر سید مهدی الوانی، حسن دانایی فرد- انتشارات صفار 2-2- تئوریهای سازمان دولتی مولف: رابرت بی دنهارت ترجمه: دکتر سید مهدی الوانی، حسن دانایی فرد 2-3- مدیریت دولتی نوین مولف: آون هیوز ترجمه: دکتر الوانی، دکتر شورینی، دکتر معمار زاده- انتشارات مروارید 2-4-تصمیم گیری و تعیین خط مشی دولتی مولفان: دکتر الوانی و شریف زاده 2-6- خط مشی گذاری، انتشارات مدیریت دولتی ترجمه: عباس منوریان 2-7- تئوری نظم در بی نظمی مدیریت دکتر سیدمهدی الوانی، حسن دانایی فرد، انتشارات صفار 2-8- مدیریت عمومی دکتر سید مهدی الوانی، انتشارات نشر نی 2-9- مقالات دکتر الوانی، دکتر فقیهی، دکتر وارث، دکتر دانایی فرد، دکتر سرمد، دکتر پورعزت و ... 2-10- نظریات سازمان دکتر مقیمی 3. روش تحقیق معمولاً ضریب درس روش تحقیق در دوره دکتری نسبت به سایر دروس کمتر است (بجز تربیت مدرس) اما اهمیت آن بیشتر است. در واقع دروس تئوریها، رفتار و دروس تخصصی و زبان را اکثر داوطلبان می نویسند اما آمار، اقتصاد و روش تحقیق با وجود ضریب کم دروس تعیین کننده و سرنوشت ساز محسوب می شوند. بعضی از منابع روش تحقیق ذیلاً بیان می گردد. قابل ذکر است که تمرکز روش تحقیق بیشتر روی کیفی است. 3-1- روش شناسی پژوهش کیفی در مدیریت ترجمه و تألیف: دکتر دانایی فرد، دکتر الوانی و دکتر آذر، انتشارات صفار 3-2- روش شناسی پژوهش کمی در مدیریت ترجمه و تالیف: دکتر دانایی فرد، دکتر الوانی و دکتر آذر 3-3- روش تحقیق در علوم انسانی انتشارات سمت دکتر حافظ نیا 3-4- روش تحقیق، دکتر دلاور 3-5- روش تحقیق در علوم اجتماعی مولف: ریمون کیوی و لوک وان کامپنهود، مترجم: دکتر عبدالحسین نیک گهر 3-6- روش تحقیق در علوم رفتاری مولفان: دکتر زهره سرمد، دکتر عباس بازرگان و دکتر الهه حجازی ، موسسه نشر آگه 3-7- روش تحقیق، دکتر غلامرضا خاکی 3-8- روش تحقیق، دکتر عاصمی پور(جزوه دانشگاه امام صادق(ع)) 3-9- جزوه دکتر خداداد حسینی 3-10- جزوه آقای گنجعلی 3-11- جزوه آقای لطیفی 3-12- جزوه آقای دکتر باقری سایر کتابها: 3-13- Business Research method, cooper 3-14- Research method, Newman 3-15- مجموعه کتاب های دکتر اعرابی (روش تحقیق کیفی، کمی، موردی و ...) 4. آمار 4-1- آمار و کاربرد آن در مدیریت (جلد اول) دکتر عادل آذر و دکتر منصور مومنی، انتشارات سمت 4-2- آمار و کاربرد آن در مدیریت(جلد دوم، تحلیل آماری) دکتر عادل آذر و دکتر منصور مومنی، انتشارات سمت 4-3- تشریح مسائل آمار و کاربرد آن در مدیریت(جلد اول و دوم) دکتر عادل آذر، دکتر مومنی و اسلام فاخر 4-4- آمار و کاربرد آن در مدیریت (جلد اول) دکتر جمشید صالحی صدقیانی 4-5- آمار و کاربرد آن در مدیریت (آمار پیشرفته) دکتر جمشید صالحی صدقیانی 4-6- جزوه دکتر عادل آذر در دانشگاه امام صادق (ع) جهت مطالعه مطالب جدید که در کتاب نیامده است. 4-7- Basic Business statistics, Bernson 5. مدیریت رفتار سازمانی 5-1- مبانی رفتار سازمانی، دکتر علی رضائیان، انتشارات سمت 5-2- انتظار عدالت و عدالت در سازمان، دکتر علی رضائیان، انتشارات سمت 5-3- مدیریت رفتارهای سیاسی در سازمان، دکتر علی رضائیان، انتشارات سمت 5-4- مدیریت تعارض و مذاکره، دکتر علی رضائیان، انتشارات سمت 5-5- تعامل انسان و سیستم اطلاعاتی، دکتر علی رضائیان، انتشارات سمت 5-6- مدیریت فشار روانی ، دکتر علی رضائیان، انتشارات سمت 5-7- رفتار سازمانی، مولف: کریتنرو کینیکی، مترجمان: دکتر فرهنگی 5-8- مبانی رفتار سازمانی، دکتر سید رضا سید جوادین 5-9- تئوریهای رفتار سازمانی ، علی اکبر افجه ای 5-10- مبانی رفتار سازمان، مولف: استیفن پی رابینز، مترجمان: دکتر اعرابی و دکتر پارسائیان 5-11- رفتار سازمانی (فرد) ، مولف: استیفن پی رابینز، مترجمان: دکتر اعرابی و دکتر پارساییان 5-12- رفتار سازمانی (گروه) ، مولف: استیفن پی رابینز، مترجمان: دکتر اعرابی و دکتر پارساییان 5-13- رفتار سازمانی (سازمان)، مولف: استیفن پی رابینز، مترجمان: دکتر اعرابی و دکتر پارسائیان کتاب های انگلیسی و مناسبی در زمنیه رفتار سازمانی وجود دارد که تعدادی از آنها اشاره می شود: 5-14-Behavior in Organizations, Greenberg prentice hall 5-15-Hellriegel, Don&etal, Organizational Behavior, west publishing co 5-16- Organizational Behavior Robert, Kreintner & Angelo kiniki, McGraw hill 5-17- Organizational Behavior , Robbins Stephen P. 5-18-Managing Organizational Behavior, Schermerhorn, Jr. 6. منابع انسانی 6-1- استراتژی های منابع انسانی، مولف: مایکل آرمسترانگ مترجم: دکتر اعرابی، دفتر پژوهش های فرهنگی 6-2- استراتژی های منابع انسانی، مولف: من شولم و پیتر بامبرگر مترجم: دکتر اعرابی، دفتر پژوهش های فرهنگی 6-3- مدیریت منابع انسانی، دکتر سیدرضا سیدجوادین 6-4- منابع انسانی، دکتر حاج کریمی 6-5- مدیریت منابع انسانی، انتشارات سمت، دکتر اسفندیار سعادت دانشجویانی که قصد ثبت نام در گرایش تخصصی منابع انسانی را دارند لازم است که کتاب های مدیریت بهره وری نیروی انسانی، مدیریت منابع انسانی و حقوق و دستمزد و برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی را مطالعه نمایند. 7. مدیریت استراتژیک (راهبردی) 7-1- مدیریت راهبردی، انتشارات سمت مولف: پیرس و رابینسون، ترجمه: دکتر حسینی 7-2- مدیریت استراتژیک، دفتر پژوهش های فرهنگی مولف: فرد آر دیوید، مترجم : دکتر اعرابی 7-3- مبانی مدیریت استراتژیک، دفتر پژوهش های فرهنگی مولف: تامسون و ویلن ، مترجم: دکتر اعرابی 7-4- مدیریت استراتژیک، انتشارات هیئت مولف: کارون جان، جفری هریسون، مترجم: دکتر بهروز قاسمی 7-5- Strategic Management: an integrated perspective, Hill & Jones 7-6- جزوات دکتر حاجی پور 8. مدیریت بازاریابی بازاریابی عمدتاً شامل رفتار مصرف کننده ، اصول و مبانی بازاریابی، بازاریابی صنعتی، بازاریابی خدمات، مدیریت بازاریابی، بازاریابی اینترنتی، بازاریابی جهانی، بازاریابی بین المللی، تحقیقات بازاریابی و استراتژی های بازاریابی (برنامه ریزی بازاریابی) می شود که ذیلاً بعضی از منابع ذکر می گردند: 8-1- ویلیام ویلکی ،  Consumer Behavior 8-2- اصول بازاریابی، مولف: فیلیپ کاتلر مترجم: دکتر بهمن فروزنده، ترجمه دوم: دکتر پارسائیان 8-3- مدیریت بازاریابی، مولف: فیلیپ کاتلر مترجم: دکتر بهمن فروزنده 8-4- کاتلر در مدیریت بازار 8-5- مدیریت بازاریابی، دکتر ونوس، دکتر روستا و دکتر ابراهیمی 8-6- Internet Marketing 8-7- بازاریابی جهانی، مولف: وارن جی کیگان مترجم: دکتر عبدالحمید ابراهیمی 8-8-بازاریابی بین الملل، مولف: دکتر محمدعلی بابایی 8-9- International Marketing, Philip Cateora McGraw-Hill 8-10- تحقیقات بازاریابی، انتشارات سمت مولف: دکتر ونوس، دکتر روستا، دکتر ابراهیمی 8-11- برنامه ریزی بازاریابی، علی اکبر اسلام موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی 8-12- بازاریابی جهانی، مولف: اچ اختر، مترجم: دکتر اسماعیلی 8-13- مجموعه مقالات اساتید بزرگوار، دکتر روستا، دکتر ابراهیمی و دکتر ونوس و... 8-14- جزوه بازاریابی دکتر باقری 8-15- جزوه بازاریابی بین المللی دکتر باقری 8-16- استراتژی های بازاریابی، انتشارات : دفتر پژوهش های فرهنگی اورویل سی . واکر، هارپر دابلیو بوید، ترجمه: دکتر سید محمد اعرابی و داود ایزدی منبع:http://www.baniasad.ir  منابع دکتری رشته مدیریت دولتی دانشگاه آزاد 1- رفتار سازمانی جلد 1و2و3 رابینز – رفتار سازمانی گریفین 2- مدیریت منابع انسانی استراتژیک با رویکرد جهانی آن  ناصر میرسپاسی انتشارات میر 3- مدیریت و سازمان نجف بیگی انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی 4- تئوری سازمانهای دولتی رابرت دنهارت ترجمه الوانی ،دانایی فرد نشر صفار 5- مدیریت دولتی نوین اوون هیوز 6-تئوری های سازمان مدیریت رحمان سرشت جلد 1و2 7-اداره امور تطبیقی فرل هدل ترجمه الوانی و معمار زاده نشر اندیشه های گوهربار 8-خط و مشی گذاری الوانی و فتاح شریف زاده 9- تصمیم گیری الوانی 10- فرهنگ جامع مدیریت الوانی ،دانایی فر نشر صفار 11- روش شناسی پژوهش کمی در مدیریت ، رویکردی جامع ترجمه عادل آذر ، دانایی فر ، الوانی 12- روش شناسی پژوهش کیفی در مدیریت ، رویکردی جامع ترجمه عادل آذر ، دانایی فر ، الوانی -13مدیریت منابع انسانی ، سعادت 14- تئوری و طراحی سازمان 1و 2 ال دفت منابع دکتری مدیریت بازرگانی ( گرایش مالی ) 1- اقتصاد خرد و کلان از کتاب دکتر تقوی شامل مقدمه ای بر تجزیه ونحلیل اقتصاد خرد- اقتصاد کلان نوشته فرد گلیهی و مباحث اجورث و .....( انتهای کتاب اقتصاد خرد سالواتوره) 2- - تئوری:  مدیریت و سازمان نجف بیگی انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی و جزوه های شورینی   3- رفتار سازمانی جلد 1و2و3 رابینز – رفتار سازمانی گریفین 4-تحقیق در عملیات : کتاب در حال ترجمه دکتر طلوعی ، تحقیق در عملیات پیشرفته مهرگان ، مدلسازی مهرگان 5- مدیریت تولید : مدیریت تولید متقی ، تولید نوین جعفر نزاد و سید حسینی و غضنفری 6- آمار ( توصیفی و استنباطی دکتر مدنی ) و آمار 1و2 عادل اذر و مومنی 7- روش تحقیق دلاور 8- مدیریت استراتژیک فرد آر دیوید- تامسون – اسکریت لند 9- بازار یابی دکتر فروزنده و حیدر زاده (4 کتاب)- مدیریت مالی کلیه کتابهای دکتر شباهنگ و رهنما و نیکو مرام و هیبتی منبع: http://mehdiaccounting.blogfa.com منابع دکتری مدیریت رسانه عنوان دروسمدیریتسازمان و رفتار سازمانیارتباطات سازمانینظریه های ارتباطات و مدیریت رسانهآمار و روش تحقیقزبانممکن است برخی سال ها عناوین بالا کم و زیاد شود ؛ محتوای امتحان همان است.دوم : منابع پیشنهادی1.اصول مدیریت ؛ 2 جلد ؛ کونتز ؛ ترجمه دکتر فرهنگی و . . . ؛ مرکز آموزش مدیریت دولتی 2. رفتار سازمانی ؛ رابینز ؛ پارساییان ، اعرابی ؛ دفتر پژوهش های فرهنگی3. مبانی سازمان و مدیریت ؛ علی رضائیان ؛ سمت4. مدیریت رفتار سازمانی ؛ علی رضائیان ؛ سمت5. سازمان ؛ ریچارد هال ؛ رابینز ؛ پارساییان ، اعرابی ؛ دفتر پژوهش های فرهنگی6. رفتار سازمانی ؛ مورهد /گریفن ؛ الوانی / معمارزاده7. مدیریت عمومی ؛ الوانی ؛ مروارید8. وسائل ارتباط جمعی ؛ معتمد نژاد ؛ دانشگاه علامه9. روزنامه نگاری ؛ معتمد نژاد ؛ نشر سپهر10. روزنامه نگاری نوین ؛ بدیعی / قندی ؛ دانشگاه علامه11. خبر ؛ شکرخواه ؛ مرکز تحقیقات رسانه12. ارتباطات انسانی ؛ فرهنگی ؛ رسا13. کاربرد نظریه های ارتباطات ؛ ویندال ؛ دهقان ؛ مرکز تحقیقات رسانه14. روش های تحقیق در علوم اجتماعی ؛ 3 جلد ؛ ساروخانی ؛ پژوهشگاه علوم انسانی15. زبان دو بخش دارد : عمومی و تخصصی ؛ منبع بسیار مختصر و مفید برای تخصصی فهرست واژگان آخر منبع ردیف 10 بالا است. کتاب واژه نامه ارتباطات دکتر شکرخواه ؛ انتشارات سروش نیز مفید است  منبع: http://aoabtahi.blogspot.com لطفاً نظرات و پیشنهادات خود را   با مدیریت سایت از طریق پست الکترونیکی؛

منابع کنکورارشد مدیریت جهانگردی

منابع کنکور کارشناسی ارشد مدیریت جهانگردی... tourism با عنایت به اهمیت مقوله ی جهانگردی در عرصه صنعت و سیاست عصر جدید، رشته مدیریت با گرایش جدید جهانگردی در کشور در حال توسعه می باشد. وعلاقمندان تحصیل در این رشته نیز روز به روز در حال افزایش است. در این مجال منابع کنکور کارشناسی ارشد مدیریت جهانگردی جهت عزیزان علاقمند ارائه می گردد. ردیف نام کتاب تألیف توضیحات زبان تخصصی انگلیسی 1 Going international (English for Tourism)  2 Tourism planning    3 واژگان تخصصی فراغت؛ گردشگری وهتلداری دکتر میمود ضیائی و روزبه میرزائیانتشارات ترمه برنامه ریزی توسعه و اقتصاد جهانگردی 1 اقتصاد خرداوئن فیلیپس، چارلز موریس، ترجمه اکبر کمیجانینشر دانشگاه تهران 2 اقتصاد کلانسیدمیمد طبیبیاننشر بازتاب3 اقتصاد گردشگریکریشنا مورتی، دانلد لاندبرگ، مینک استاونگا، میمدرضا فرزین ( مترجم )شرکت چاپ و نشر بازرگانیمدیریت بازاریابی و اصول مدیریت و رفتار 1 مدیریت بازار ) مدیریت بازاریابی)داود میبعلی، علی اکبر فرهنگی نشر امیرکبیر2 بازاریابی گردشگری لس لومسدن ، ترجمه ابراهیم گوهریان  3 مدیریت جهانگردی راجر داس ویل، داود ایزدی (مترجم)، سیدمیمد اعرابی ( مترجم )دفتر پژوهشهای فرهنگی4مدیریت استونر و فری من ، ترجمه دکتر پارسائیان و اعرابی 5رفتار سازمانی رابینز ترجمه پارسائیان و اعرابیترجییا کتاب 3 جلدی 6اصول بازاریابی خدماتکریستوفر لاولاک، لورن رایت، ابوالفضل تاج زاده نمین (مترجم )انتشارات سمتروشهای کمی در جهانگردی1 پژوهش عملیاتی : برنامه ریزی خطی و کاربردهای آنمیمدرضا مهرگان انتشارات کتاب دانشگاهی 2 ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت دکتر ایرج ابراهیمینشر هستان 3 ریاضیات کاربـرد در مدیریت 1 ترجمه دکتر ضرغام و ممقانی4 آمار کاربرد آن در مدیریت 1دکتر ابراهیمی و صدقیانیتاریخ و جغرافیا1 Tourism geography 2 جهانگردی در چشم انداز جامعادواردو فایوسولا، چاک گی، سیدمیمد اعرابی (مترجم)، علی پارساییان (مترجم )ناشر : دفتر پژوهشهای فرهنگی3چکیده تاریخ ایران یسن نراقیناشر : اختران4جغرافیا و صنعت توریسم علی اصغر رضوانی دانشگاه پیام نور 5مبانی نقشه خوانی مجتبی یمانی ناشر : دانشگاه تهران 6مبانی کشور شناسی جغرافیایی ترجمه دکتر رهنمایی  7اوقات فراغتلس هی وود، جان اسپینک، پی تر براهام، جان کاپنرهارست، فرانسیس کیو، یان هنری، میمد ایسانی ( مترجم )ناشر : بامداد کتابعلوم اجتماعی1 مبانی انسان شناسیدکتر فربد 2 مبانی انسان شناسی اچ آر هیس   3درآمدی بر ارتباطات سنتی در ایران کاظم معتمدنژاد، میمدمهدی فرقانی ( مترجم ) نشر: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، مرکز مطالعات و تیقیقات رسانه ها4فرهنگ شناسی ؛ گفتارهایی در زمینه فرهنگ و تمدن چنگیز پهلوان ناشر : قطره 5جامعه شناسی ارتباطات باقر ساروخانی ناشر : اطلاعات 6 موزه های باد دکتر فرهادی سایر کتب مناسب1 مجموعه سوالات کارشناسی ارشد مدیریت جهانگردی نشر کتاب مهربان نشر      *منبع: http://www.modir.ir/arshad/info902.aspx

کنکور مدیریت اجرایی

MBA
مدیریت اجرایی یکی از رشته های زیر مجموعه مدیریت می باشد. در این مجال تعداد سوالات و ضرایب دروس برای کنکور مدیریت اجرایی دانشگاههای سراسری ارائه می گردد.
 
 
درس
تعداد سوالات
ضریب
زبان عمومی و تخصصی
30
1
استعداد و آمادگی تحصیلی ویژه رشته مدیریت
40
2
دانش مسائل روز در زمینه موسسات تولیدی ، خدماتی و طرحهای عمرانی
30
2
نظریه های عمومی مدیریت
30
2
زبان فارسی
30
1    
منبع: http://www.modir.ir/arshad/info701.aspx

منابع کنکور کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات

بع کنکور کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات...IT
 
در این بخش سعی شده جامعیت منابع رعایت گردد لذا مناسب است پس از بررسی منابع ، نسبت به انتخاب بهترین و مهمترین منابع اقدام نمایید.با این حال سایت در راستای فعالیت مشاوره ای خود ، تعدادی از کتب مهمتر را در هر گروه با ستاره مشخص می نماید . بدیهی است تصمیم نهایی در انتخاب منابع بر عهده داوطلب است .
منبع: modir.ir
ردیف
نام کتاب
تألیف
توضییات
زبان عمومی و تخصصی
1
زبان عمومی کارشناسی ارشد *
آرمان اشراقی 2
English for Management
آرمان اشراقی 3
زبان تخصصی مدیریت (مقدماتی و پیشرفت ه) *
داور ونوس 4
504 واژه ضروری زبان انگلیسی با ترجمه فارسی *
مترجم : میمدرضا مجدی
ویراستار : علی بهرامی
5
(GMAT) زبان تخصصی مدیریت
داور ونوس - پگاه شاپوری 6
انگلیسی برای دانشجویان مدیریت
دکتر فرهاد مشفقی
انتشارات سمت
7
انگبیسی برای دانشجویان علوم اجتماعی
مشفقی و افقری
انتشارات سمت
8
زبان عمومی
اباذر نوریسینی
انتشارات راهیان ارشد
9
گرامر از دبیرستان تا دانشگاه
عباس فرزام 10
Essential words for the TOEFL
Barron's 11
فرهنگ فراگیری دانش مدیریت
پاتریک مانتانا
ترجمه : خلیلی شورینی
تئوری های مدیریت
1
مدیریت عمومی *
مهدی الوانی 2
مبانی سازمان و مدیریت *
علی رضائیان
انتشارات سمت
3
تجزیه و تیلیل و طرایی سیستم *
علی رضائیان
انتشارات سمت
4
مبانی مدیریت رفتار سازمانی *
علی رضائیان
انتشارات سمت
5
مدیریت منابع انسانی *
اسفندیار سعادت
انتشارات سمت
6
مبانی فلسفی و تئوریهای رهبری و رفتار سازمانی *
علی اکبر افجه 7
تستهای طبقه بندی شده تئوریهای مدیریت
داور ونوس 8
تئوری و طرایی سازمان
استیفن رابینز
ترجمه:الوانی و دانائی فرد
9
مبانی مدیریت رفتار سازمانی
استیفن رابینز
ترجمه :اعرابی وپارسائیان
10
تئوری های سازمان
ریچارد ال دفت
ترجمه :پارسائیان و اعرابی
11
مدیریت رفتار سازمانی
هرسی و بلانچارد
ترجمه : علی علاقه بند
12
مروری جامع به نظریه های مدیریت سازمان
سید رضا سید جوادین 13
مدیریت منابع انسانی
ناصر میر سپاسی 14
تجزیه و تیلیل و طرایی سیستم ها
شمس السادات زاهدی 15
تئوریهای مدیریت
عبدالله جاسبی
فقط کنکور دانشگاه آزاد
16
سازمان و مدیریت
رضا نجف بیگی
فقط کنکور دانشگاه آزاد
اقتصاد کلان
1
تست و خلاصه درس کارشناسی ارشد اقتصاد کلان *
میسن نظری
انتشارات نگاه دانش
2
2000 سوال چهارگزینه ای اقتصادکلان
میسن نظری 3
تست های اقتصاد کلان
تیمور ریمانی اقتصاد خرد
1
تست و خلاصه درس کارشناسی ارشد اقتصاد خرد *
میسن نظری
انتشارات نگاه دانش
2
2000 سوال چهار گزینه ای اقتصاد خرد
میسن نظری 3
تئوری و مسائل اقتصاد خرد
دومنیک سالواتوره
ترجمه یسن سبیانی
ریاضیات
1
ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت *
عالم تبریز 2
ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت (جلد 1 و2)
ابراهیمی و صدقیانی 3
ریاضیات
هادی رنجبران
نشر کتاب دانشگاهی
4
تست و خلاصه درس ریاضیات کارشناسی ارشد
نیکوکار 5
ریاضیات عمومی
امید میمودیان ردیف
نام کتاب
تألیف
توضییات
آمار
1
آمار و کاربرد آن در مدیریت (2جلد) *
عادل آذر - مومنی
انشارات سمت
2
آمار و کاربرد آن در مدیریت
صدقیانی - ابراهیمی 3
تست و خلاصه درس آمار کارشناسی ارشد
نیکوکار 4
آمار و ایتمالات
هادی رنجبران
نشر کتاب دانشگاهی
پژوهش عملیاتی
1
پژوهش عملیاتی *
دکتر عارفه فدوی
انتشارات نگاه دانش
2
پژوهش عملیاتی ( برنامه ریزی خطی (
مهرگان 3
نکات و مفاهیم پژوهش عملیاتی
مهرگان 4
تیقیق در عملیات (2 جلد )
اکبر عالم تبریز
چاپ پوران پژوهش
مدیریت تولید
1
مدیریت تولید و عملیات *
هایده متقی 2
مفاهیم اساسی مدیریت تولید و عملیات *
جعفر نژاد - فاریابی باسمنج 3
مجموعه تست مدیریت تولید *
هایده متقی 4
مدیریت تولید
الوانی - شفیعی مدیریت بازاریابی
1
مدیریت بازاریابی *
روستا   ،ونوس   ، ابراهیمی
انتشارات سمت
2
اصول بازاریابی
فیلیپ کاتلر
ترجمه بهمن فروزنده
3
مجموعه تست مدیریت بازاریابی
ونوس 4
مجموعه تست مدیریت بازاریابی
افلاکی 5
2000 تست مدیریت بازاریابی
یقیقی،ابراهیمی نژاد،کیایی

ظرفیت پذیرش کنکوری ها در کارشناسی ارشد

آموزش محور 10 دانشگاه کشور
عنوان :     ظرفیت پذیرش کنکوریها در کارشناسی ارشد آموزش محور 10 دانشگاه کشورمتن :     بر اساس مصوبه وزارت علوم 14 دانشگاه بزرگ و برتر کشور در سال جاری برای اولین بار دانشجوی کارشناسی ارشد آموزش محور پذیرش می کنند. خبرگزاری مهر در گزارشی به بررسی وضعیت پذیرش دانشجوی کارشناسی ارشد آموزش محور در 10 دانشگاه پرداخته است. به گزارش خبرنگار مهر، در کنکور کارشناسی ارشد امسال سه نوع شیوه پذیرش اعمال می شود. شیوه پذیرش آموزشی پژوهشی یکی از این روشها است که در این روش، پذیرش مانند سال گذشته یعنی گذراندن دروس تئوری به همراه پایان نامه است.وزارت علوم با سیاستی جدید در راستای افزایش ظرفیت دوره های تحصیلات تکمیلی برای اولین بار روش آموزش محور را نیز به روش پذیرش دانشجو در کنکور کارشناسی ارشد اضافه کرده است که در این شیوه تمامی واحدها به صورت تئوری ارائه می شود و دانشجو از گذراندن پایان نامه معاف می شود.در نهایت شیوه جدید دیگر پذیرش دوره ای با محوریت پژوهش که دستاورد آن (ارائه فناوری جدید، ارائه نظریه و ایده جدید، تولید دانش فنی، ثبت اختراع ...) است که مشتمل بر اخذ واحدهای درسی محدود و الزام به ارائه پایان نامه خواهد بود.دانشگاه صنعتی شریفعلی مقداری - معاون آموزشی دانشگاه صنعتی شریف در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص میزان پذیرش دانشجو در دوره کاارشناسی ارشد به ویژه روش جدید در سال تحصیلی آینده گفت: ظرفیت پذیرش دانشجوی کارشناسی ارشد در دانشگاه صنعتی شریف نسبت به سال قبل نزدیک به 15 درصد افزایش دارد.وی در رابطه با اعمال شیوه آموزش محور در دانشگاه شریف افزود: دانشگاه صنعتی شریف از پیشنهاد کنندگان اجرای این شیوه بود و امسال نیز نزدیک به 15 درصد ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد دانشگاه به این شیوه مربوط می شود.معاون آموزشی دانشگاه صنعتی شریف ادامه داد: اعمال این شیوه ظرفیت پذیرش را افزایش می دهد به طوریکه در دانشگاه شریف نزدیک به 150 دانشجو با شیوه آموزش محور پذیرش می شوند.وی اظهار داشت: با اعمال این شیوه در کل رشته ها نزدیک به 15 درصد افزایش ظرفیت داشته ایم.دانشگاه علم و صنعتمحمد سعید جبل عاملی - رئیس دانشگاه علم و صنعت نیز در این رابطه به مهر گفت: ظرفیت پذیرش در دوره های کارشناسی ارشد دانشگاه علم و صنعت نسبت به سال قبل تفاوتی نداشته است.وی افزود: شیوه آموزش محور در پذیرش دانشجوی کارشناسی ارشد این دانشگاه اعمال می شود اما این شیوه در دوره های رسمی اجرا نخواهد شد و به دفتر گسترش پیشنهاد داده ایم که تنها در دوره های مجازی دانشگاه اعمال شود.رئیس دانشگاه علم و صنعت ادامه داد: از این رو نزدیک به 90 دانشجو در سه رشته مجازی مدیریت اجرایی، مهندسی فناوری اطلاعات و مخابرات به شیوه آموزش محور در مقطع کارشناسی ارشد در دانشگاه علم و صنعت پذیرش خواهند شد.وی کل ظرفیت پذیرش دانشجوی کارشناسی ارشد در سال 88 در دانشگاه علم و صنعت را حدود 970 نفر عنوان کرد.دانشگاه تربیت مدرسحسین نادری منش - معاون آموزشی دانشگاه تربیت مدرس نیز درباره ظرفیت پذیرش دانشجوی کارشناسی ارشد و اعمال روش آموزش محور در این دانشگاه به خبرنگار مهر گفت: از آنجا که دانشگاه تربیت مدرس با حجم زیاد دانشجو مواجه است، در سال جاری از وزارت علوم درخواست کرده بودیم که میزان پذیرش دانشجوی کارشناسی ارشد به خصوص در دوره های شبانه دانشگاه را کاهش دهد اما با عدم موافقت این وزارتخانه مواجه شدیم بدین ترتیب ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت مدرس تغییری نمی کند.وی با بیان اینکه در سال 88 شیوه آموزش محور را تنها در دوره های مجازی دانشگاه اعمال می کنیم گفت: ظرفیت پذیرش دانشجو در این شیوه پذیرش حداقل 150 نفر خواهد بود.معاون آموزشی دانشگاه تربیت مدرس افزود: IT ،ITC، مهندسی صنایع و دو رشته حقوق رشته های مجازی دانشگاه تربیت مدرس هستند که شیوه آموزش محور در آنها اعمال خواهد شد.وی اظهار داشت: پس از اعمال این روش در سال بعد از گروه های مختلف نظر خواهی خواهیم کرد که تمایل به پذیرش دانشجوی آموزش محور دارند یا خیر.دانشگاه خواجه نصیرمحمد تقی بطحایی - رئیس دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی نیز از پذیرش 700 نفر در مقطع کارشناسی ارشد و پذیرش 900 نفر در مقطع کارشناسی این دانشگاه خبر داد و به مهر گفت: طبق برنامه چشم انداز 20 ساله نظام هر ساله باید در مقطع کارشناسی ارشد 20 درصد افزایش ظرفیت داشته باشیم.وی با بیان اینکه شیوه آموزش محور را در دانشگاه خواجه نصیر اعمال خواهیم کرد گفت: دانشکده های عمران، صنایع، هوا و فضا و نقشه پردازی و مکانیک نزدیک به 50 دانشجو در این شیوه می پذیرند.دانشگاه اصفهانرئیس دانشگاه اصفهان نیز به مهر گفت: ظرفیت پذیرش دانشجوی کارشناسی ارشد در این دانشگاه نسبت به سال قبل کمتر شده و امسال بین 500 تا 600 نفر پذیرش خواهیم داشت.محمد حسین رامشت افزود: در رابطه با اعمال شیوه آموزش محور منتظر موافقت شورا هستیم و آمادگی اعمال این شیوه در دانشگاه اصفهان وجود دارد.وی ادامه داد: اگر شیوه پذیرش دانشجوی کارشناسی ارشد آموزش محور در دانشگاه اصفهان نهایی شود حدود 600 نفر در این شیوه پذیرش می شوند.دانشگاه صنعتی اصفهانرئیس دانشگاه صنعتی اصفهان نیز به خبرنگار مهر گفت: امسال مانند سال قبل 700 نفر را در مقطع کارشناسی ارشد در دانشگاه پذیرش خواهیم کرد و افزایش ظرفیت نخواهیم داشت.وی در رابطه با اعمال شیوه اموزش محور افزود: این شیوه پذیرش را نیز در دانشگاه اعمال خواهیم کرد به طوریکه 100 نفر دانشجو را به این شیوه پذیرش می کنیم.دانشگاه شیرازعبدالحسین جهانمیری - معاون آموزشی دانشگاه شیراز نیز در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه در رابطه با پذیرش دانشجوی کارشناسی ارشد به شیوه آموزش محور تابع سیاست وزارت علوم هستیم، گفت: ظرفیتی که در روش آموزش محور به وزارت علوم اعلام کرده ایم، 20 درصد تعداد کل دانشجویانی است که در کنکور کارشناسی ارشد این دانشگاه پذیرفته می شوند.وی ادامه داد: ظرفیت پذیرش در کنکور کارشناسی ارشد در دانشگاه شیراز یک هزار نفر است که این تعداد نسبت به سال قبل 10 درصد افزایش دارد که به احتمال زیاد وزارت علوم نیز رشته هایی را به این تعداد اضافه خواهد کرد.دانشگاه فردوسی مشهدعلیرضا عاشوری - رئیس دانشگاه فردوسی مشهد نیز در رابطه با پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد در این دانشگاه گفت: هنوز تعداد دقیق مشخص نشده است اما نسبت به سال قبل افزایش پذیرش داریم.وی در رابطه با اجرای شیوه آموزش محور گفت: به دنبال این هستیم که شیوه آموزش محور را اجرا کنیم و منتظر اعلام وزارت علوم هستیم.دانشگاه تبریزمحمد تقی علوی - رئیس دانشگاه تبریز نیز از افزایش پذیرش دانشجو در دوره های روزانه کارشناسی ارشد این دانشگاه خبر داد و به مهر گفت: بر همین اساس برای دانشگاه تبریز در سال تحصیلی آینده 641 دانشجو در 79 رشته کارشناسی ارشد در دوره های روزانه و همچنین 277 دانشجوی کارشناسی ارشد در دوره های شبانه اعلام ظرفیت شده است.وی ادامه داد: ظرفیت اعلام شده برای کل پذیرش دانشجو در سال تحصیلی آینده 918 نفر است که البته دانشگاه تبریز برای پذیرش بدون کنکور 79 دانشجوی ممتاز نیز ظرفیت دارد.رئیس دانشگاه تبریز افزود: دانشگاه تبریز ظرفیت پذیرش در مقطع کارشناسی ارشد برای سال اینده را مشخص کرده است و در صورتی که وزارت علوم پذیرش دانشجو به شیوه آموزش محور را اعلام کند، بستر افزایش پذیرش دانشجو در این زمینه را فراهم خواهیم کرد.دانشگاه شهید چمران اهوازمرتضی زرگر شوشتری - رئیس دانشگاه شهید چمران اهواز نیز به مهر گفت: در پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد نسبت به سال قبل که این ظرفیت دو هزار نفر بوده است افزایش پذیرش داشته ایم.وی ادامه داد: در رابطه با اعمال روش آموزش محور نیز در حال بررسی هستیم تا با توجه به ظرفیتی که در دانشگاه داریم پذیرش داشته باشیم.رئیس دانشگاه شهید چمران اهواز در پاسخ به این سئوال که چه تعداد دانشجو در این شیوه پذیرش خواهند داشت گفت: هنوز تعداد را مشخص نکرده ایم اما قاعدتا تعداد دانشجویان باید به اندازه یک کلاس باشد.منبع :     خبرگزاری مهر

کنکور کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی

دروس     ضرایبزبان عمومی و تخصصی     3فیزیولوژی و تغذیه ورزش     1آمار ، سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی     3یرکت شناسی و بیومکانیک ورزشی     1رشد و یادگیری یرکتی     2یرکات اصلایی و آسیب شناسی ورزشی     1مدیریت سازمانها و مسابقات ورزشی     4 دانشگاههای ارائه دهنده و ظرفیت پذیرش در رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی – مدیریت ورزشی__________________________دانشگاه     سال 87 روزانه     شبانهتربیت مدرس 4 -تربیت معلم تهران (کلاسها در کرج) 8 -تهران 5 6علامه طباطبایی 12 13رازی کرمانشاه 3 3شهیدباهنر کرمان 2 2اصفهان 7 5تبریز 6 4ارومیه 7 7شهیدچمران اهواز 7 3گیلان 6 3مازندارن 2 3 سایر دانشگاههادانشگاه     ظرفیتنیمه یضوری ارومیه 12پیام نور مرکز تهران(واید ری) 8واید بین الملل کیش دانشگاه تهران 10غیرانتفاعی و غیردولتی شمال - آمل 15

معرفی منابع کنکور کارشناسی ارشد رشته مدیریت دولتی

در این بخش سعی شده جامعیت منابع رعایت گردد لذا مناسب است پس از بررسی منابع ، نسبت به انتخاب بهترین و مهمترین منابع اقدام نمایید .
با اینیال سایت در راستای فعالیت مشاوره ای خود ، تعدادی از کتب مهمتر را در هر گروه با ستاره مشخص می نماید . بدیهی است تصمیم نهایی در انتخاب منابع بر عهده داوطلب است .
 
http://www.modir.ir/arshad/info403.aspx
 
ردیف
نام کتاب
تألیف
توضییات
زبان عمومی و تخصصی
1
زبان عمومی کارشناسی ارشد *
آرمان اشراقی
 
2
English for Management
آرمان اشراقی
 
3
زبان تخصصی مدیریت (مقدماتی و پیشرفت ه) *
داور ونوس
 
4
504 واژه ضروری زبان انگلیسی با ترجمه فارسی *
مترجم : میمدرضا مجدی
ویراستار : علی بهرامی
5
(GMAT) زبان تخصصی مدیریت
داور ونوس - پگاه شاپوری
 
6
انگلیسی برای دانشجویان مدیریت
دکتر فرهاد مشفقی
انتشارات سمت
7
انگبیسی برای دانشجویان علوم اجتماعی
مشفقی و افقری
انتشارات سمت
8
زبان عمومی
اباذر نوریسینی
انتشارات راهیان ارشد
9
گرامر از دبیرستان تا دانشگاه
عباس فرزام
 
10
Essential words for the TOEFL
Barron's
 
11
فرهنگ فراگیری دانش مدیریت
پاتریک مانتانا
ترجمه : خلیلی شورینی
ردیف
نام کتاب
تألیف
توضییات
تئوریهای مدیریت
1
مدیریت عمومی *
مهدی الوانی
 
2
مبانی سازمان و مدیریت *
علی رضائیان
انتشارات سمت
3
تجزیه و تیلیل و طرایی سیستم *
علی رضائیان
انتشارات سمت
4
مبانی مدیریت رفتار سازمانی *
علی رضائیان
انتشارات سمت
5
مدیریت منابع انسانی *
اسفندیار سعادت
انتشارات سمت
6
مبانی فلسفی و تئوریهای رهبری و رفتار سازمانی *
علی اکبر افجه
 
7
تستهای طبقه بندی شده تئوریهای مدیریت
داور ونوس
 
8
تئوری و طرایی سازمان
استیفن رابینز
ترجمه:الوانی و دانائی فرد
9
مبانی مدیریت رفتار سازمانی
استیفن رابینز
ترجمه :اعرابی وپارسائیان
10
تئوری های سازمان
ریچارد ال دفت
ترجمه :پارسائیان و اعرابی
11
مدیریت رفتار سازمانی
هرسی و بلانچارد
ترجمه : علی علاقه بند
12
مروری جامع به نظریه های مدیریت سازمان
سید رضا سید جوادین
 
13
مدیریت منابع انسانی
ناصر میر سپاسی
 
14
تجزیه و تیلیل و طرایی سیستم ها
شمس السادات زاهدی
 
15
تئوریهای مدیریت
عبدالله جاسبی
فقط کنکور دانشگاه آزاد
16
سازمان و مدیریت
رضا نجف بیگی
فقط کنکور دانشگاه آزاد
اقتصاد کلان
1
تست و خلاصه درس کارشناسی ارشد اقتصاد کلان *
میسن نظری
انتشارات نگاه دانش
2
2000 سوال چهارگزینه ای اقتصادکلان
میسن نظری
 
3
تست های اقتصاد کلان
تیمور ریمانی
 
اقتصاد خرد
1
تست و خلاصه درس کارشناسی ارشد اقتصاد خرد *
میسن نظری
انتشارات نگاه دانش
2
2000 سوال چهار گزینه ای اقتصاد خرد
میسن نظری
 
3
تئوری و مسائل اقتصاد خرد
دومنیک سالواتوره
ترجمه یسن سبیانی
ریاضیات
1
ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت *
عالم تبریز
 
2
ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت (جلد 1 و2)
ابراهیمی و صدقیانی
 
3
ریاضیات
هادی رنجبران
نشر کتاب دانشگاهی
4
تست و خلاصه درس ریاضیات کارشناسی ارشد
نیکوکار
 
5
ریاضیات عمومی
امید میمودیان
 
6
ریاضیات عمومی و کاربرد آن - جلد 1و2
میمد یسن پورکاظمی
 
ردیف
نام کتاب
تألیف
توضییات
آمار
1
آمار و کاربرد آن در مدیریت (2جلد) *
عادل آذر - مومنی
انشارات سمت
2
آمار و کاربرد آن در مدیریت
صدقیانی - ابراهیمی
 
3
تست و خلاصه درس آمار کارشناسی ارشد
نیکوکار
 
4
آمار و ایتمالات
هادی رنجبران
نشر کتاب دانشگاهی
مالیه عمومی
1
مالیه عمومی *
تقوی وابوطالب
 
2
مالیه عمومی و تنظیم خط مشی مالی
رنگریز - خورشیدی
 
3
مالیه عمومی و بودجه
دکتر عزیزی
 
بودجه
1
کتاب بودجه وبودجه ریزی
داود کیا کجوری
 
2
اصول و مبانی نظام نوین بودجه در ایران
موسی خانی
 
3
جزوه بودجه *
دکتر مشایخی
 
4
بودجه ریزی دولتی در ایران
علیرضا فرزیب
 
یسابداری دولتی
1
یسابدای دولتی
پرویز سعیدی
 
2
یسابداری و کنترلهای مالی دولتی
جعفر باباجانی
 
3
اصول و کاربرد یسابداری دولتی در سازمانهای غیر انتفاعی *
اقوامی - باباجانی

معرفی منابع کنکور کارشناسی ارشد مدیریت رسانه

ردیف
نام کتاب
تألیف
توضییات
زبان عمومی و تخصصی انگلیسی
1
رسانه و سیاست در انقلاب مشروطیت ایران (به زبان انگلیسی)
دکتر علی اصغر کیا
انتشارات سایه روشن
2
خواندن متون مطبوعاتی
صابر دلشاد
انتشارات سمت
3
واژه نامه پژوهشهای ارتباطی و رسانه ای
یونس شکرخواه
انتشارات مرکز مطالعات و تیقیقات رسانه ها
4
ویژه نامه ارتباطات در ایران – فصلنامه رسانه – به زبان انگلیسی
 
 
مبانی کلی ارتباط جمعی
1
وسایل ارتباط جمعی (جلد یکم)
دکتر کاظم معتمدنژاد
ناشر: انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی
2
یقوق مطبوعات (جلد یکم)
دکتر کاظم معتمدنژاد
ناشر: انتشارات مرکز مطالعات و تیقیقات رسانه‌ها
3
ارتباط‌شناسی: ارتباطات انسانی (میان‌فردی، گروهی، جمعی)
نویسنده: دکتر مهدی میسنیان‌راد
ناشر: انتشارات سروش
4
جامعه‌شناسی وسایل ارتباط جمعی
نویسنده: ژان کازنو ، مترجمان: دکتر باقر ساروخانی، دکتر منوچهر میسنی
ناشر: انتشارات اطلاعات
5
نظریه‌های ارتباطات
نویسندگان: ورنر سورین، جیمز تانکارد ، مترجم: دکتر علیرضا دهقان
ناشر: انتشارات دانشگاه تهران
6
کاربرد نظریه‌های ارتباطات
نویسندگان: سون ویندال، بنو سیگنایزر، جین اولسون ، مترجم: دکتر علیرضا دهقان
ناشر: انتشارات مرکز مطالعات و تیقیقات رسانه‌ها
7
اجلاس جهانی سران درباره جامعه‌اطلاعاتی (جلد یکم)
نویسنده: دکتر کاظم معتمدنژاد
ناشر: انتشارات مرکز پژوهش‌های ارتباطات
8
یک جهان، چندین صدا
نویسنده: شن مک‌براید ، مترجم: ایرج پاد
ناشر: انتشارات سروش
9
مطبوعات
پیر آلبر، ترجمه فضل الله جلوه
انتشارات انقلاب اسلامی
10
نظریه‌های ارتباطات اجتماعی
نویسنده: افشین رزاقی
ناشر: نشر پیکان
11
درآمدی بر نظریه ارتباطات جمعی
نویسنده: دنیس مک‌کوایل ، مترجم: دکتر پرویز اجلالی
ناشر: انتشارات مرکز مطالعات و تیقیقات رسانه‌ها
12
مبانی ارتباطات جمعی
نویسنده: دکتر سیدمیمد دادگران
ناشر: انتشارات فیروزه
13
مبانی کلی ارتباطات جمعی
نویسنده: دکتر داود زارعیان
ناشر: انتشارات کارگزار روابط عمومی
14
شناخت ارتباطات جمعی
نویسندگان: ملوین دفلور، اورت ای. دنیس ، مترجم: سیروس مرادی
ناشر: انتشارات دانشکده صدا و سیما
15
جامعه‌اطلاعاتی:اندیشه‌های بنیادی، دیدگاه‌های انتقادی و چشم‌اندازهای جهانی
نویسنده: دکتر کاظم معتمدنژاد
ناشر: انتشارات مرکز پژوهش‌های ارتباطات
16
جامعه‌شناسی ارتباطات
نویسنده: دکتر باقر ساروخانی
ناشر: انتشارات اطلاعات
17
نظریه‌های جامعه‌اطلاعاتی
نویسنده: فرانک وبستر ، مترجم: دکتر اسماعیل قدیمی
ناشر: انتشارات قصیده‌سرا
18
مقدمه‌ای بر نظریات و مفاهیم ارتباط جمعی
نویسنده: دکتر هرمز مهرداد
ناشر: انتشارات فاران
19
تکنیک‌های روابط‌عمومی
نویسنده: دکتر ریمان سعیدی
ناشر: انتشارات سمت
20
ارتباطات انسانی (مبانی)
نویسنده: دکتر علی‌اکبر فرهنگی
ناشر: موسسه خدمات فرهنگی رسا
کاربرد آمار و روش تیقیق
1
روشهای تیقیق در علوم اجتماعی
تألیف ببی، ارل. ترجمه رضا ـ فاضل
انتشارات سمت
2
مبانی پژوهش در علوم رفتاری، جلد اول و دوم
تألیف فرد کرلینجر، ترجمه یسن پاشا شریفی و دکتر جعفر نجفی زند
انتشارات آوای نور
3
پیمایش در تیقیقات اجتماعی
تألیف دی ای دوس، ترجمه هوشنگ نایبی
نشر نی
4
ایتمالات و آمار کاربردی در روان‌شناسی و علوم تربیتی
تألیف دکتر علی‌دلاور
انتشارات رشد
5
استدلال آماری در جامعه‌شناسی
مولر، ج، اچ و دیگران. ترجمة هوشنگ نایبی نشر نی 6
جزوه روش‌تیقیق
دکتر عبداللهیان
دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران
7
تیلیل میتوا
مترجم مهدخت بروجردی علوی
انتشارات سروش
8
آمار در علوم اجتماعی
دکتر کریم منصور فر
 
دانش مدیریت مدیریت عمومی
دکتر مهدی الوانی
نشر نی مدیریت عمومی
علی علاقه بند
روان
 
مدیریت مطبوعات ، جستاری در راهبردها و چالشهای مطبوعات ایران
سید میمد صیفی
نشر روزنه
اخلاق و معارف اسلامی کتب معارف و اخلاق اسلامی دبیرستان و پیش دانشگاهی در رابطه با مبانی کلی ارتباط جمعیکتابهای مهمتر آورده شده است . بدیهی است داوطلبان با تیقیقات بیشتر می توانند سایر کتب مورد اشاره در سایر منابع را نیز برای مطالعه انتخاب کنند . در رابطه با دروس دانش مدیریت و اخلاق و معارف اسلامی منابع اعلام شده صرفاً بر اساس یدسیات و جهت آشنایی با مبایث است و تاکنون در این دروس هیچ منبع رسمی اعلام نشده است .
 
http://www.modir.ir/arshad/info403.aspx

کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی

... MBA منابع کنکور کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی    مقدمه مجموعه مدیریت اجرایی با هدف پرورش مدیرانی کارآمد و توانمند که قابلیت ارتقای مستمر بهره وری سازمانی را داشته باشند طرحریزی شده و در جمع گزینه های موجود برای ادامه تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد قرار گرفته است. این مجموعه دارای 3 گرایش «مدیریت اجرایی» ، «MBA» و «مدیریت شهری» است که تفاوت این گرایشها را می‌توان در رویکرد هر یک از آنها در تعالی سازمان دانست. صرفنظر از گرایش «مدیریت شهری» که نیازمند 5 سال سابقه کار مدیریتی بوده و با هدف فراهم آوردن سطح آموزش بالاتر برای مدیران کنونی ایجاد گردیده است، تفاوت دو گرایش دیگر (مدیریت اجرایی و MBA) در رویکرد کمی و کیفی آنها به موضوعات کلان مدیریتی در سازمانهاست. MBA با جذب دانش آموختگان رشته های فنی مقطع کارشناسی و با تاکید بر مباحث کمی در مقطع کارشناسی ارشد سعی بر آن دارد تا راهکارهایی نو برای تلفیق بازاریابی بین الملل ، تجارت الکترونیک و روشهای رو به رشد کسب و کار برای ارتقاء سازمان ارائه نماید. مدیریت اجرایی با نگاهی کیفی و با به خدمت گرفتن ابزارهای مالی و اقتصادی، سیستمهای اطلاعات مدیریت و توسعه نوآوری ، سعی برآن دارد تا سازمان را در جهت دستیابی به اهداف خود یاری نماید. تعریف و هدف گرایش MBA اگر محبوبیت رشته‌های دانشگاهی در مقطع تحصیلات تکمیلی را در کشورهای پیشرفته بر اساس استقبال عمومی رتبه‌بندی کنیم، در نهایت سه رشته برتر به ترتیب عبارتند از: حقوق، پزشکی و MBA که رشته MBA در این میان در صدر قرار می‌گیرد.هر فردی بدون هیچ پیش زمینه‌ای ازتوانایی و مهارت، قادر است یک قایق را در یک رودخانه آرام به حرکت درآورد؛ اما هدایت همین قایق در یک دریای طوفانی و مواج هرگز بدون تجربه و مهارت امکان‌پذیر نیست. به همین ترتیب در دنیای کنونی که عصر اطلاعات و ارتباطات است، نمی‌توان ادار یک سازمان را به فردی که فاقد مهارتهای پیچیدة مدیریتی است سپرد. دوره کارشناسی ارشد مدیریت (MBA) یا Master of Business Administration به منظور پرورشی مدیران کارآمد جهت ادارة سازمانهای اقتصادی – اجتماعی، تولیدی و خدماتی طراحی شده است. هدف این دوره پذیرش فارغ‌التحصیلان دوره‌های کارشناسی در رشته‌های مختلف به خصوص رشته‌های فنی و مهندسی افرادی است که قادر باشند در زمینه‌های ذیل انجام وظیفه نمایند. 1)اداره و راهبری موثر و کارآمد سازمان با یک بخش تخصصی از آن نظیر بخش‌های تولیدی، بازریابی و فروش اطلاعات 2)ایجاد تحول در یک بخش تخصصی سازمان 3) طراحی، هدایت و رهبری تحول در کل سازمان پس از کسب تجارب عملی در مدیریت 4) کارآفرینی با ایجاد فعالیت‌های جدید در درون سازمان و یا ایجاد سازمانهای جدید 5)ارائه خدمات مشاوره‌ای و مطالعاتی در زمینه‌های مزبور بر مدیران سازمانهای اقتصادی و اجتماعی افرادی که در این دوره پذیرفته می‌شوند حداقل دوره کارشناسی را در یکی از رشته‌های دانشگاهی گذرانده و با حوزة تخصصی دوره کارشناسی آشنایی پیدا کرده‌اند. این افراد پس از فرا گرفتن دانش مدیریت و تمرین مهارت‌های مدیریتی در این دوره (مدیریت سازمان) نیروهای ارزنده‌ای خواهد شد که می‌توانند با ترکیب دانش تخصصی و مدیریتی خود در جهت تحقق هدف‌های بالا نقش مهمی در بهبود مدیریت جامعه ایفا نمایند. طول دوره MBA   دوره کارشناسی ارشد مدیریت (MBA) بصورت کارشناسی ارشد ناپیوسته و آموزشی است با توجه به اینکه فارغ‌التحصیلان رشته‌های مختلف و به خصوص رشته‌های فنی و مهندسی وارد این دوره می‌شوند و باید به مبانی و اصول مدیریت عملی و دانش روز مدیریت در حوزه‌های مختلف آشنا شوند. طول دوره حداقل 2 و حداکثر 3 سال بوده و تعداد واحدهای لازم برای فارغ‌التحصیل شدن 57 واحد درسی است. شرایط ورود به MBA دانشجویان ورودی به این دوره از فارغ‌التحصیلان زبده رشته‌های مختلف با شرایط ذیل پذیرفته خواهند شد: الف- داشتن شرایط عمومی ورود به آموزش عالی ب- داشتن حداقل گواهینامه کارشناسی مورد تأیید وزارت علوم و تحقیقات و فنآوری یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در رشته‌های مورد قبول ج- قبولی در آزمون ورودی د- قبولی در مصاحبه تخصصی سنجش علاقه و آمادگی تحصیلی برای رشته مدیریت. ضرورت و اهمیت توسعه کشور و ارتقاء استاندارد زندگی در آن مستلزم بهبود و ارتقاء کیفیت مدیریت در سازمانهای اقتصادی و اجتماعی است. با بهبود مدیریت است که می‌توان بهره‌وری را افزایش داد و از ظرفیت‌ها و امکانات موجود کالا و خدمات بیشتری را تولید نمود و ظرفیت‌های زیادتری را بوجود آورد. ترکیب دانش تخصصی دوره کارشناسی و آگاهی و تسلط به دانش و فنون مدیریت کارشناسی ارشد، از فارغ‌التحصیلان این دوره مدیران کارآمد و موثری می‌سازد که در افزایش کارآیی و رشد سازمانهای اقتصادی – اجتماعی تأثیر بسزایی دارند. به خاطر کسب همین توانایی‌هاست که سه دهه اخیر دوره‌های MBA در کشورهای مختلف جهان به سرعت گسترش یافته و تنها در کشور آمریکا حدود 800 مؤسسه آموزش عالی دوره MBA ارائه می‌دهد. در حال حاضر این رشته در میان داوطلبان کارشناسی ارشد از محبوبیت و مقبولی خاصی برخوردار است که هیچ رشته دیگری در مقام سنجش یا مقایسه با آن قرار ندارد. قابل ذکر است که این رشته یکی از 41 رشته‌ای است که بر اساس اعلان سازمان سنجش می‌توان آن را به عنوان رشته دوم انتخاب نمود. تعریف و هدف گرایش مدیریت اجرایی مدیریت اجرایی با توجه به نیاز جامعه رو به رشد امروزین کشور و با هدف تربیت مدیرانی که کارکردهای کلان مدیریتی در سطوح مختلف را به گونه ای رشد یافته به اجرا درآورند، در زمره گزینه های موجود برای انتخاب در مقطع کارشناسی ارشد قرار گرفته است. تحلیل مسائل و ارائه راهکارهای قابل اجرا برای انواع واحدهای تولیدی و خدماتی، سیستمهای اطلاع مدیریت (MIS) ، مباحث رفتار سازمانی و مدیریت موثرمنابع انسانی و در نهایت برنامه ریزی و مدیریت استراتژیک گوشه ای از موضوعات مورد بحث در مدیریت اجرائی هستند که در مقطع کارشناسی ارشد به تفصیل مورد بررسی قرار می گیرند. لازم به ذکر است که دانش آموختگان این رشته اغلب عهده دار پستهای مدیریتی کلان نظیر واحدهای تولیدی- صنعتی بوده و یا در پستهای حیاتی نظیر مدیریت تاسیسات نفتی و پالایشگاهی ، طرح برنامه های کلان اقتصادی برای سازمانها و وزارتخانه ها و ... فعالیت می نمایند. طول دوره مدیریت اجرایی دوره کارشناسی ارشد مدیریت اجرائی با توجه به جذب فارغ التحصیلان رشته های مختلف و نیاز به آشنایی با مباحث پایه مدیریتی، حداقل 2 و حداکثر 3 سال بوده و بعضا دانش آموختگان کارشناسی برای گذراندن واحدهای این دوره با نظر دانشگاه ملزم به اخذ و گذراندن واحدهای پیش نیاز نیز هستند. شرایط ورود به مدیریت اجرایی داوطلبان پذیرفته شده در مرحله اول آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته در صورتیکه قصد ادمه تحصیل در دانشگاه تهران (واحد قم) و یا سازمان مدیریت صنعتی و یا دانشگاه یزد را داشته باشند مشمول طرح آ.ت.ت بوده و می بایست در مصاحبه حضوری شرکت نمایند. در مورد سایر دانشگاههای پذیرنده، پذیرفته شدگان نیاز به داشتن سابقه کار یا حضور در مصاحبه را نخواهند داشت.کنکور مدیریت اجرایی داوطلبان متقاضی پذیرش در کارشناسی ارشد گرایش مدیریت اجرایی می بایست به سوالات 5 درس پاسخ دهند که از این میان 3 درس زبان انگلیسی ، GMAT و تئوریهای مدیریت میان گرایشهای مدیریت اجرایی و MBA مشترک بوده و داوطلبان مدیریت اجرایی بجای پاسخگویی به سوالات درس ریاضی می بایست 2 درس دانش مسائل روز و زبان فارسی را پاسخ دهند. منابع مطالعاتی تئوری‌های مدیریت (تئوری و سازمان) منابع اصلی 1- مدیریت عمومی تألیف دکتر الوانی 2- اصول مدیریت تألیف دکتر رضائیان (چاپ جدید) 3- مبانی و سازمان تألیف: دکتر رضائیان 4- رفتار سازمانی تألیف گریفین ترجمه: الوانی 5- تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم ها تألیف رضائیان  منابع تکمیلی 6- تئوری سازمان تألیف رابینز ترجمه: الوانی – دانایی فرد 7- تئوری سازمان تألیف دفت ترجمه: پارسائیان – اعرابی 8- رفتار سازمانی تألیف بلانچارد ترجمه: کبیری 650 صفحه 9- رفتار سازمانی تألیف رابینز ترجمه: اعرابی – پارسائیان 10- رفتار سازمانی تألیف رضائیان 11- مدیریت منابع انسانی تألیف میرسپاسی 12- مدیریت منابع انسانی تألیف سید جوادین 13- مدیریت منابع انسانی تألیف اطحی و یامیرسپاسی  زبان تخصصی 1-فرهنگ و دانش مدیریت ترجمه خلیلی شورینی 2- متون تخصصی مدیریت: فریمن، استونر، گردآوری کننده: دکتر حسن اسماعیل پور و ونوس 3-سؤالات کنکور سال‌های 74 تا 84 4-  1000 تست زبان تخصصی مدیریت تألیف دکتر ونوس 5-زبان عمومی (گرامر و لغت در حد متوسط) 6-زبان، Management kontzGMAT: مجموعه کتاب‌های منتشر شده دانشکده مدیریت اقتصادی دانشگاه شریف، 10 سال سوال‌های مدیریت اجرایی یا MBA (83-84)مجموعه سئوالات هوش ازمون های استخدامی ادواری GMAT تالیف دکتر صداقت GMAT مجموعه 4 جلدی انتشارات نگاه دانش ریاضیاتمجموعه گزینه‌های چهار جوابی طبقه‌بندی شده ریاضی کارشناسی ارشد جلد 1 و 2و 3 (دکتر نیکوکار) ریاضیات عمومی: توماس – آپوستل – لیتهلد. ریاضیات عمومی: دکتر آغاسی تست‌های ریاضی سال‌های گذشته رشته‌های فنی و مهندسی دانش مسائل روز: کتاب دانش مسائل روز در زمینه مدیریت مؤسسات تولیدی، خدماتی و طرح‌های عمرانی روزنامه های کثیر الانتشار زبان فارسی مجموعه کتاب‌های ادبیات فارسی دبیرستان و پیش‌دانشگاهی

کنکور کارشناسی ارشد گرایش مدیریت سیستم و بهره وری

شرایط لازم برای شرکت در کنکور کارشناسی ارشد گرایش مدیریت سیستم و بهره وری - مهندسی صنایعداوطلبان رشته مدیریت سیستم و بهره وری باید حداقل سه سال سابقه کار مدیریت پس از اخذ لیسانس در واحدهای صنعتی را داشته باشند و بهنگام قبولی در دانشگاه ارائه نمایند. ضمنا دانش آموختگان رشته مهندسی صنایع مجاز به انتخاب این گرایش نمی باشند. بدیهی است در غیر اینصورت قبولی آنها لغو خواهد شد.
ضرایب دروس برای کنکور کارشناسی ارشد مدیریت سیستم و بهره وری دروس     ضرایبزبان عمومی و تخصصی     3ریاضی عمومی 1 و2 مهندسی     3آمار و احتمالات     2معلومات عمومی -مسائل مربوط به تجارب مدیریتی     2 دانشگاههای ارائه دهنده و ظرفیت پذیرش در رشته مدیریت سیستم و بهره وری__________________________دانشگاه     سال 87 روزانه     شبانهتربیت مدرس 8 -تفرش 6 8صنعتی شریف 15 20علم و صنعت ایران 16 -یزد 12 6تربیت معلم تهران(کرج) 5 -صنعتی امیرکبیر 9 5 سایر دانشگاههادانشگاه     ظرفیتنیمه حضوری تربیت مدرس     20سازمان مدیریت صنعتی     15مرکز آموزش عالی غیرانتفاعی خاتم تهران     23موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی الغدیر تبریز     15 modir.ir

منابع کنکور کارشناسی ارشد مدیریت شهری

__________________________ کتابهای جامع سوالات سالهای گذشته :مجموعه سوالات کنکور کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی دانشگاه آزاد همراه با پاسخ تشریحی 85 – 76 ؛ ناشر :نگاه دانش، سیدرضا سیدجوادین زبان عمومی و تخصصی :Management (A Global Perspective) 10th edition – By Koontz and WeihrichManagement (6th Edition) - by: S.P.Robbins & M.Coulter504 Essential Wordsزبان عمومی ، انتشارات آزاده ، سری راهیان ارشدکتاب بنفش آقایان اصلانی، مجبوری، و غفارزادگان - انتشارات نگاه دانش نظریه های عمومی مدیریتManagement (A Global Perspective) 10th edition – By Koontz and WeihrichManagement (6th Edition) - by: S.P.Robbins & M.Coulterمدیریت عمومی، نویسنده: دکتر سید مهدی الوانیسازمان و مدیریت، نویسنده: دکتر علی محمد اقتداریمبانی سازمان ، علی رضاییان ، انتشارات سمتمنابع انسانی ، اسفندیار سعادت ، انتشارات سمتکتاب سبز اصلانی، مجبوری و غفارزادگان - انتشارات نگاه دانشمبانی فلسفی و تئوریهای رفتار سازمانی – دکتر افجه دانش مسائل روز در زمینه مدیریت موسسات تولیدی، خدماتی و طرحهای عمرانیدانش مسائل روز ؛ انتشارات نگاه دانشفلش کارتهای موسسه فرهنگی انتشاراتی رهپویان شریفروزنامه ها و مجلات اقتصادی و مدیریتی زبان فارسیزبان و ادبیات فارسی، برای رشته های MBA و مدیریت اجرایی، انتشارات نگاه دانش، محمد جواد زینلیزبان فارسی رشته مدیریت اجرایی و : MBA شامل شرح درس و نکات تستی، تستهای سالهای اخیر آزمون سراسری، نشر کوی کوثر، مصطفی علیزاده سنجش هوش و استعداد تحصیلی رشته مدیریت – GMATکتاب صورتی اصلانی، مجبوری، و غفارزادگان - انتشارات نگاه دانش2 جلد کتاب GMAT احمد صداقت : انتشارات نگاه دانشکنکور کارشناسی ارشد GMAT استعداد و آمادگی تحصیلی ویژه رشته‌های MBA و مدیریت اجرایی ؛ ناشر :آزاد ؛ نویسنده : شهاب بچاریچگونه برای آزمون GMAT آماده شویم؟ ؛ احمد صداقت ؛ انتشارات نگاه دانش توضیح : این آزمون از سه بخش تشکیل شده است: 1. حل مساله 2. کفایت داده ها 3. استدلال منطقی1. حل مساله :اگر از دوران راهنمایی یادتان باشد عموما مسائلی داشتیم نظیر یک نقاش دیواری را در مدت 2 روز و نقاش دیگری در مدت 4 روز ....، مسائل بخش حل مساله عموما در این حد هستند یعنی ریاضیات عمومی دوره راهنمایی و دبیرستان برای حل آنها کافی است چیزی که قرار است از شما بسنجند نه حل مسائل که حل صحیح آنها در کمترین زمان ممکن است . 2. کفایت داده ها :به این سوال دقت کنید : آیا x+y زوج است ؟ : 1. x فرد است 2. xy زوج است .مسائل کفایت داده ها به این شکل هستند. حال شما باید با توجه به داده 1و2 بگویید که آیا با تنها یک داده می توان جواب سوال را پیدا کرد (توجه کنید که پیدا کردن جواب اصلا مهم نیست بلکه تنها باید تشخیص دهید با چه مقدار داده می شود جواب داد) یا با هر دو داده میشود پاسخ داد یا هر کدام از داده ها به تنهایی کافی است و یا با هر دو داده هم نمی شود به سوال پاسخ داد. که این حالتها معرف گزینه های الف، ب، ج، د هستند. 3. استدلال منطقی :در این نوع سوال معمولا یک متن به شما می دهند که شما باید آن را بدون توجه به درستی یا غلطی متن و یا تمامی اطلاعات و پیش فرضهای ذهنی قبلی خودتان، با توجه و استدلال از متن بهترین گزینه را بیابید، حتی خود طراحان و اساتید نیز ممکن است جواب غلط را انتخاب کنند بنابر این زیاد نگران جواب نباشید. نکته: این درس نیاز به خواندن به شکل دروس دیگر ندارد تنها کافی است مقداری تمرین کنید. توصیه این است که از اول آبان یا حتی آذر شروع کنید. شرایط لازم برای شرکت در گرایش مدیریت شهری__________________________داوطلبان رشته مدیریت شهری باید حداقل 5 سال سابقه کار ترجییاً در حوزه مطالعات شهری یا خدمات شهری پس از اخذ لیسانس را داشته و گذراندن دروس کمبود و موفقیت در مصاحبه ورودی از شرایط تحصیل در این دوره است.تعداد سوالات و ضرایب دروس برای کنکور مدیریت شهری دانشگاه آزاد__________________________ درس تعداد سوالات     ضریبزبان عمومی و تخصصی 10 1استعداد و آمادگی تحصیلی ویژه رشته مدیریت 20 2دانش مسائل روز در زمینه موسسات تولیدی ، خدماتی و طریهای عمرانی 20 2نظریه های عمومی مدیریت 20 2زبان فارسی 20 1 modir.ir

کارشناسی ارشد رشته مدیریت کارآفرینی

در این بخش سعی شده جامعیت منابع رعایت گردد لذا مناسب است پس از بررسی منابع ، نسبت به انتخاب بهترین و مهمترین منابع اقدام نمایید . با اینحال سایت در راستای فعالیت مشاوره ای خود، تعدادی از کتب مهمتر را در هر گروه با ستاره مشخص می نماید. بدیهی است تصمیم نهایی در انتخاب منابع بر عهده داوطلب است. ردیف
نام کتاب
تألیف
توضیحات
زبان عمومی و تخصصی
1
زبان عمومی کارشناسی ارشد *
آرمان اشراقی
 
2
English for Management
آرمان اشراقی
 
3
زبان تخصصی مدیریت (مقدماتی و پیشرفته) *
داور ونوس
 
4
504 واژه ضروری زبان انگلیسی با ترجمه فارسی *
مترجم : محمدرضا مجدی
ویراستار : علی بهرامی
5
(GMAT) زبان تخصصی مدیریت
داور ونوس - پگاه شاپوری
 
6
انگلیسی برای دانشجویان مدیریت
دکتر فرهاد مشفقی
انتشارات سمت
7
انگلیسی برای دانشجویان علوم اجتماعی
مشفقی و افقری
انتشارات سمت
8
زبان عمومی
اباذر نورحسینی
انتشارات آزاده (راهیان ارشد)
9
گرامر از دبیرستان تا دانشگاه
عباس فرزام
 
10
Essential words for the TOEFL
Barron's
 
11
فرهنگ فراگیری دانش مدیریت
پاتریک مانتانا
ترجمه : خلیلی شورینی
ریاضیات
1
ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت *
اکبر عالم تبریز
 
2
ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت (جلد 1 و2)
ابراهیمی و صدقیانی
 
3
ریاضیات
هادی رنجبران
نشر کتاب دانشگاهی
4
تست و خلاصه درس ریاضیات کارشناسی ارشد
نیکوکار
 
5
ریاضیات عمومی
امید محمودیان
 
6
ریاضیات عمومی و کاربرد آن - جلد 1و2
محمد حسن پورکاظمی
 
ردیف
نام کتاب
تألیف
توضیحات
آمار
1
آمار و کاربرد آن در مدیریت (2جلد) *
عادل آذر - مومنی
انشارات سمت
2
آمار و کاربرد آن در مدیریت
صدقیانی - ابراهیمی
 
3
تست و خلاصه درس آمار کارشناسی ارشد
نیکوکار
 
4
آمار و احتمالات
هادی رنجبران
نشر کتاب دانشگاهی
تئوریهای مدیریت
1
مدیریت عمومی *
مهدی الوانی
 
2
مبانی سازمان و مدیریت *
علی رضائیان
انتشارات سمت
3
تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم *
علی رضائیان
انتشارات سمت
4
مبانی مدیریت رفتار سازمانی *
علی رضائیان
انتشارات سمت
5
مدیریت منابع انسانی *
اسفندیار سعادت
انتشارات سمت
6
مبانی فلسفی و تئوریهای رهبری و رفتار سازمانی *
علی اکبر افجه
انتشارات سمت
7
تستهای طبقه بندی شده تئوریهای مدیریت
داور ونوس
 
8
تئوری و طراحی سازمان
استیفن رابینز
ترجمه:الوانی و دانائی فرد
9
مبانی مدیریت رفتار سازمانی
استیفن رابینز
ترجمه :اعرابی وپارسائیان
10
تئوری های سازمان
ریچارد ال دفت
ترجمه :پارسائیان و اعرابی
11
مدیریت رفتار سازمانی
هرسی و بلانچارد
ترجمه : علی علاقه بند
12
مروری جامع به نظریه های مدیریت سازمان
سید رضا سید جوادین
 
13
مدیریت منابع انسانی
ناصر میر سپاسی
 
14
تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم ها
شمس السادات زاهدی
 
اقتصاد کلان
1
تست و خلاصه درس کارشناسی ارشد اقتصاد کلان *
محسن نظری
انتشارات نگاه دانش
2
2000 سوال چهارگزینه ای اقتصادکلان
محسن نظری
 
3
تست های اقتصاد کلان
تیمور رحمانی
 
اقتصاد خرد
1
تست و خلاصه درس کارشناسی ارشد اقتصاد خرد *
محسن نظری
انتشارات نگاه دانش
2
2000 سوال چهار گزینه ای اقتصاد خرد
محسن نظری
 
3
تئوری و مسائل اقتصاد خرد
دومنیک سالواتوره
ترجمه حسن سبحانی
کاربرد کامپیوتر در مدیریت
1
کاربرد کامپیوتر در مدیریت *
حبیب الله کشتکار ملکی
انشارات سمت
2
راهنمای کاربرد کامپیوتر در مدیریت و حسابداری
مهندس حمید خاکسار
انتشارات آدنا

دانشگاههای دولتی و آزاد ایران

13:28 لیست سایت های دانشگاه های دولتی و آزاد ایران
    دانشگاه اراک
www.araku.ac.ir
دانشگاه ارومیه
www.urmia.ac.ir
دانشگاه اصفهان
www.ui.ac.ir
دانشگاه الزهرا علیها سلام
www.azzahra.ac.ir
دانشگاه الزهرا علیها سلام
www.alzahra.ac.ir
دانشگاه امام حسین علیه السلام
www.ihu.ac.ir
دانشگاه امام صادق علیه السلام
www.isu.ac.ir
دانشگاه بو علی سینا همدان
www.basu.ac.ir
دانشگاه بیرجند
www.birjand.ac.ir
دانشگاه پیام نور
www.pnu.ac.ir
دانشگاه تبریز
www.tabrizu.ac.ir
دانشگاه تربیت مدرس
www.modares.ac.ir
دانشگاه تربیت معلم سبزوار
www.sttu.ac.ir
دانشگاه تهران
www.ut.ac.ir
دانشگاه تهران، دانشکده پزشکی، موسسه سرطان
www.cancer-institute.ac.ir
دانشگاه رازی کرمانشاه
www.razi.ac.ir
دانشگاه زنجان
www.znu.ac.ir
دانشگاه سمنان
www.semnan.ac.ir
دانشگاه سیستان و بلوچستان
www.usb.ac.ir
دانشگاه شاهرود
www.shahrood.ac.ir
دانشگاه شهرکرد
www.sku.ac.ir
دانشگاه شهید بهشتی
www.sbu.ac.ir
دانشگاه شهید چمران اهواز
www.cua.ac.ir
دانشگاه شیراز
www.shirazu.ac.ir
دانشگاه صنعت نفت آبادان
www.put.ac.ir
دانشگاه صنعتی اصفهان
www.iut.ac.ir
دانشگاه صنعتی امیر کبیر ( پلی تکنیک تهران )
www.aku.ac.ir
دانشگاه صنعتی امیر کبیر ( پلی تکنیک تهران )
www.aut.ac.ir
دانشگاه صنعتی خواجه نصیر طوسی
www.kntu.ac.ir
دانشگاه صنعتی شریف
www.sharif.ac.ir
دانشگاه علامه طباطبایی ( ره )
www.atu.ac.ir
دانشگاه علامه طباطبایی، دانشکده اقتصاد
www.atu-economics.ac.ir
دانشگاه علم و صنعت ایران
www.iust.ac.ir
دانشگاه علم و صنعت ایران واحد اراک
www.iustarak.ac.ir
دانشگاه علم و صنعت بهشهر
www.bust.ac.ir
دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
www.uswr.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی اراک
www.arakmu.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
www.arums.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
www.umsu.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
www.mui.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی اهواز
www.aums.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی ایران
www.ams.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی ایران
www.iums.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی بابل
www.mubabol.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
www.bmsu.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
www.bums.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی تبریز
www.tbzmed.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی تهران
www.tums.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
www.zdmu.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی زنجان
www.zums.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی سمنان
www.sem-ums.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
www.sbmu.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
www.sums.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی کاشان
www.kaums.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی کردستان
www.muk.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی کرمان
www.kmu.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
www.kums.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی گیلان
www.gums.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی لرستان
www.lums.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
www.mums.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
www.hums.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی همدان
www.umsha.ac.ir
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
www.gau.ac.ir
دانشگاه فردوسی مشهد
www.um.ac.ir
دانشگاه کاشان
www.kashanu.ac.ir
دانشگاه گیلان
www.gu.ac.ir
دانشگاه گیلان
www.guilan.ac.ir
دانشگاه مازندران
www.umz.ac.ir
دانشگاه مازندران
www.umcc.ac.ir
دانشگاه مفید
www.mofidu.ac.ir
دانشگاه هنر
www.art.ac.ir
دانشگاه یزد
www.yazduni.ac.ir
دانشگاه سهند تبریز
www.sut.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامی  (نتایج دانشگاه آزاد)
www.ana.ir
دانشگاه آزاد اسلامی  (نتایج دانشگاه آزاد)
www.azmoon.org
دانشگاه آزاد اسلامی
www.azmoon.net
دانشکده تربیت دبیر فنی شریعتی تهران
www.shariaty.net
دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی
www.sphtums.com
دانشکده تکنولوژی هواپیمایی کشور
www.catc.ac.ir
دانشکده روابط بین الملل وزارت خارجه
www.sir.ac.ir
دانشکده صنعت آب و برق شهید عباسپور
www.pwit.ac.ir
دانشکده علوم پزشکی فسا
www.fums.ac.ir
دانشکده مهندسی مکانیک صنعتی شریف
www.sina.sharif.ac.ir/~mechinfo
دانشگاه آزاد اسلامی منطقه یک
www.iauro.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
www.iau-arak.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
www.azad.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
www.iaun.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان
www.khuisf.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن
www.iaur.org
دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان
www.azu.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم پزشکی تهران
www.iautmu.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم
www.azad-qom.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
www.kiau.ac.ir
دانشگاه آزاد واحد تهران شمال
www.iaunt.ac.ir
دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی
www.iauctb.org
دانشگاه آزاد واحد آستارا
www.iau-astara.ac.ir
دانشگاه آزاد واحد آشتیان
www.iau-ashtian.ac.ir
دانشگاه آزاد واحد ابهر
www.iau-abhar.ac.ir
دانشگاه آزاد واحد ارسنجان
www.iaua.ac.ir
دانشگاه آزاد واحد استهبان
www.iauestahban.ac.ir
دانشگاه آزاد واحد اقلید
www.iaueghlid.ac.ir
دانشگاه آزاد واحد بابل
www.iauba.ac.ir
دانشگاه آزاد واحد بافت
www.iau-baft.ac.ir
دانشگاه آزاد واحد بجنورد
www.bojnourdiau.ac.ir
دانشگاه آزاد واحد بناب
www.bonabiau.ac.ir
دانشگاه آزاد واحد بندرعباس
www.iauba.ac.ir
دانشگاه آزاد واحد بیرجند
www.iau-birjand.ac.ir
دانشگاه آزاد واحد پارس آباد مغان
www.iaupmogan.ac.ir
دانشگاه آزاد واحد پزشکی تهران
www.iautmu.ac.ir
دانشگاه آزاد واحد تبریز
www.iaut.ac.ir
دانشگاه آزاد واحد تربت حیدریه
www.torbat-h-iau.com
دانشگاه آزاد واحد خمین
www.iaukhomein.ac.ir
دانشگاه آزاد واحد خوی
www.iaukhoy.org
دانشگاه آزاد واحد دامغان
www.damghaniau.ac.ir
دانشگاه آزاد واحد زرند
www.iau-zarand.ac.ir
دانشگاه آزاد واحد زنجان
www.azu.ac.ir
دانشگاه آزاد واحد ساوه
www.iau-saveh.ac.ir
دانشگاه آزاد واحد سبزوار
www.iaus.ac.ir
دانشگاه آزاد واحد شاهرود
www.iau-shahrood.ac.ir
دانشگاه آزاد واحد شبستر
www.iaushab.ac.ir
دانشگاه آزاد واحد شیروان
www.iau-shirvan.ac.ir
دانشگاه آزاد واحد علی آباد کتول
www.aliabadiau.ac.ir
دانشگاه آزاد واحد قائمشهر
www.ghaemshahriau.ac.ir
دانشگاه آزاد واحد قاینات
www.qaen-iau.ac.ir
دانشگاه آزاد واحد قزوین
www.qazviniau.ac.ir
دانشگاه آزاد واحد قوچان
www.iauq.ac.ir
دانشگاه آزاد واحد کازرون
www.iauk.net
دانشگاه آزاد واحد کرج
www.kiau.ac.ir
دانشگاه آزاد واحد کرمان
www.iauk.ac.ir
دانشگاه آزاد واحد کرمانشاه
www.iauksh.ac.ir
دانشگاه آزاد واحد مبارکه
www.mauniv.org
دانشگاه آزاد واحد مرودشت
www.miau.ac.ir
دانشگاه آزاد واحد مشهد
www.mshdiau.ac.ir
دانشگاه آزاد واحد میبد
www.maybod.ac.ir
دانشگاه آزاد واحد نجف آباد
www.iaun.ac.ir
دانشگاه آزاد واحد نراق
www.iau-naragh.ac.ir
دانشگاه آزاد واحد همدان
www.iauh.ac.ir
دانشگاه آزاد واحد یاسوج
www.iauyasooj.ac.ir
دانشگاه آزاد واحد یزد
www.yazdiau.ac.ir

منابع کنکور دکترای مدیریت

با توجه به اینکه آزمون مقطع دکترا به صورت منفرد توسط هر دانشگاه اجرا می شود، منابع مختلفی مورد استفاده طراحان قرار می گیرد. در این بخش سعی می گردد منابع عمومی به شکل جامع معرفی گردیده و منابع دانشگاههای خاص نیز با ذکر نام دانشگاه هدف معرفی گردد.
در ادامه اکثر دروس مطرح در آزمون گرایشهای مختلف دکترای مدیریت را مشاهده می کنید. داوطلبان با توجه به دانشگاه هدف و دروس مطرح در آن نسبت به انتخاب منابع اقدام نمایند. همچنین برخی منابع در چند درس مورد استفاده قرارمی گیرند. لذا لازم است داوطلبان نسبت به بررسی منابع در دروس مرتبط نیز اقدام نمایند.  
  زبان عمومی (آزمونهای سطح تافل) زبان تخصصی انگلیسی تئوری های مدیریت – مبانی سازمان تئوری سازمان دولتی تئوری های مدیریت – مدیریت رفتار سازمانی تئوری های مدیریت – مدیریت منابع انسانی تحلیل آماری روش تحقیق مدیریت استراتژیک – سیاستهای بازرگانی اقتصاد مدیریت بازاریابی – بازارشناسی و مسائل بازار بازاریابی بین الملل بازرگانی بین الملل مدیریت تولید – سیستم های تولیدی تحقیق در عملیات – سیستم های کمی تئوریهای تصمیم گیری تصمیم گیری و خط مشی گذاری عمومی سیستمهای اطلاعات مدیریت مدیریت تطبیقی و توسعه پیش بینی تکنولوژی تئوریهای اقتصادی تکنولوژی ارزیابی تکنولوژی مدیریت سرمایه گذاری و ریسک، مدیریت مالی و تئوریهای مالی بازارها و موسسات مالی ریاضی عمومی   منابع فوق صرفا پیشنهادی است. داوطلبان در هر درس می بایستی نسبت به شناسایی اساتید دانشگاه مورد نظر اقدام نموده و کتب، مقالات و جزوات اساتید مربوطه را مطالعه نمایند.
 
 
 
*http://modir.ir/PhD/PhD02.aspx

نمونه سؤالات آزمون دکترای مدیریت

نمونه سوالات آزمونهای دکترای مدیریت دانشگاههای مختلف
نمونه سوالات در مجموع شامل سوالات سالهای مختلف دانشگاههای آزاد اسلامی، تهران، تربیت مدرس، علامه طباطبایی، پردیس قم و شهید بهشتی می باشد که تعداد سوالات دانشگاه آزاد و سایر دانشگاهها به تفکیک مشخص شده است.
برای دریافت فایل ابتدا عضو سایت شده و سپس به صفحه شخصی رفته و با انتخاب گزینه افزایش اعتبار نسبت به افزایش اعتبار خود از طریق واریز وجه به حسابهای سایت اقدام نموده و بعد از شارژ حساب خود فایل را دانلود کنید.
توجه نمایید سوالات بدون جواب می باشد
رفتار سازمانی و منابع انسانی - 185 سوال (150 آزاد – 35 دولتی) -3700 تومان
روش تحقیق - 133 سوال (100 آزاد – 33 دولتی) – 2700 تومان
تئوریهای مدیریت - 116 سوال (64 آزاد- 52 دولتی) – 2300 تومان
مدیریت استراتژیک (سیاست های بازرگانی - سیاستگذاری بازرگانی) - 84 سوال (76 آزاد – 8 دولتی) – 1700 تومان
تئوریهای مدیریت دولتی - 52 سوال (38 آزاد- 14 دولتی) – 1000 تومان
تصمیم گیری و خط مشی گذاری عمومی - 48 سوال (38 آزاد-10 دولتی)– 1000 تومان
مدیریت مالی دولتی (مالیه عمومی) - 47 سوال (47 آزاد) – 900 تومان
مدیریت تطبیقی - 43 سوال (38 آزاد -5 دولتی) – 900 تومان
مدیریت بازاریابی - 39 سوال (34 آزاد -5 دولتی) – 800 تومان
مدیریت تولید و عملیات - 32 سوال (26 آزاد – 6 دولتی) – 800 تومان
حسابداری و مالی رشته مدیریت بازرگانی - 20 سوال (20 آزاد) – 400 تومان
مدیریت سیستم ها - 19 سوال (19 آزاد) – 400 تومان
سیاست تولیدی در صنایع - 17 سوال (17 آزاد)– 400 تومان
آمار - 10 سوال (10 دولتی) – 300 تومان
اقتصاد - 7 سوال (7 دولتی) – 300 تومان
 
 
 
 
http://www.modir.ir/Articles/1173.aspx

پذیرش دانشگاه ها و کالج های هند و مالزی

پذیرش تحصیلی از دانشگاه ها و کالج های هند و مالزی
دانشگاه APIIT/UCTI مالزیدوره های کارشناسی ارشد معرفی دانشگاهدانشگاه APIIT/UCTI مالزی، دانشگاه فناوری و نوآوری، در منطقه ای در جنوب کوالالامپور به نام پارک فن آوری مالزی(Technology Park Malaysia) قرار دارد. APIIT/UCTI دانشگاهی بین المللی شناخته می شود که علاوه بر مالزی، در کشورهایی همچون استرالیا، هند، پاکستان و سریلانکا نیز شعبه دارد و مشغول به فعالیت است.   پارک فناوری که یکی از بزرگترین مراکز تحقیقاتی در صنعت آی تی و تکنولوژی مالزی محسوب می شود ، تا مرکز شهر در حدود 12 کیلومتر فاصله دارد .دانشگاه APIIT/UCTI   مالزی تحت نظارت و با نمایندگی رسمی از دانشگاه Staffordshire  در انگلستان مشغول به فعالیت است و کلیه دانشجویانی که دوره های کارشناسی ارشد خود را در این دانشگاه بگذرانند مدرک دانشگاهی پایان دوره را مستقیماً از دانشگاه Staffordshire انگلستان دریافت خواهند نمود. این امر امکان تحصیل ارزان قیمت در مالزی برای دانشجویانی که تمایل به اخذ مدرک تحصیلی معتبر از دانشگاهی شناخته شده  در انگلستان با صرف هزینه کمتر دارند را فراهم ساخته است.چه کسانی برای APIIT /UCTI   اقدام کنند؟به طور خاص علاقمندان به اخذ پذیرش تحصیلی در دوره های کارشناسی ارشد شاخه های IT، علوم کامپیوتر، مدیریت اجرایی (MBA)، مهندسی نرم افزار و تجارت الکترونیک در مالزی می توانند دانشگاه APIIT/UCTI را به عنوان مقصد تحصیلی انتخاب کنند. ضمن اینکه در اغلب این رشته ها جهت اخذ پذیرش نیاز به ارائه مدرک کارشناسی مرتبط نخواهید داشت. توجه داشته باشید که خدمات پذیرش از این دانشگاه با استفاده از سرویس پذیرش آنلاین ایران ایندیا بصورت کاملا رایگان صورت میگیرد. برای اطلاع از مراحل انجام کار به اینجا برویدلیست رشته ها و شهریه ها در APIIT/UCTIدوره های کارشناسی ارشددوره های فوق لیسانس دانشگاه APIIT/UCTI در مالزی چنانکه گفته شد به طور کامل با نظارت و نمایندگی دانشگاهStaffordshire انگلستان  برنامه ریزی و ارائه می شوند. این رشته ها به دو گروه کلی تقسیم می شوند؛ گروه اول که اخذ پذیرش در آنها منوط به داشتن مدرک کارشناسی در شاخه های آی تی و کامپیوتر است، و گروه دوم که پذیرش در آنها نیاز به ارائه ی سابقه تحصیلی در این رشته ها را ندارد. طول دوره تحصیل به طور استاندارد برای کلیه ی رشته ها 3 ترم (12 ماه) است. کلیه ی دوره ها به صورت ترکیب کلاس درس و پروژه برگزار می شوند.گروه اول:1-  کارشناسی ارشد مهندسی نرم افزار (Software Engineering)2-  کارشناسی ارشد سیستم ها ی کامپیوتری موبایل(Mobile Computer Systems)3-  کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات (Information Technology Management)4-   کارشناسی ارشد تجارت الکترونیک(E-Commerce)5-   کارشناسی ارشد برنامه نویسی کامپیوتر(Computing)شرایط پذیرش گروه اول:1-  داشتن مدرک کارشناسی مرتبط با شاخه های کامپیوتر و فناوری اطلاعات2-  ارائه حداقل دو سال سابقه کار مرتبطگروه دوم:1-  کارشناسی ارشد مدیریت فناوری(Technology Management)2-  کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی با گرایش فناوری طلاعات (MBA – IT Sector)شرایط پذیرش گروه دوم:1-   ارائه مدرک کارشناسی (در کلیه ی رشته ها قابل قبول است)2-   ارائه حداقل دوسال سابقه کار مرتبطشهریه دوره های کارشناسی ارشد در دانشگاه APIIT/UCTI :شهریه کل دوره یکساله برای کلیه رشته های کارشناسی ارشد این دانشگاه درصورت پرداخت یکجا در ابتدای سال، معادل 33000 رینگیت است.درصورتیکه دانشجو تمایل داشته باشد میتواند شهریه را طی 3 قسط در ابتدای هر ترم پرداخت کند که در این صورت هر قسط معادل 11500 رینگیت خواهد بود.تذکر: علاوه بر شهریه مبالغ دیگری نیز باید پرداخت شوند که به شرح زیر میباشد:- هزینه ثبت نام اولیه دانشگاه برای کلیه ی رشته ها و مقاطع: 800 رینگیت (فقط یک بار). این هزینه میبایست همزمان با درخواست پذیرش به حساب دانشگاه واریز گردد.-  سایر هزینه ها: به جز هزینه های دوره های آموزشی و خوابگاه در حدود سالانه 350 دلار می بایست جهت مواردی مانند عضویت کتابخانه ، تمدید ویزا ، بیمه و غیره به دانشگاه پرداخت شود.مدارک لازم برای اخذ پذیرش تحصیلی دوره های کارشناسی ارشد1) کپی صفحه اول گذرنامه متقاضی2) 7 قطعه عکس 4*63) یک سری ترجمه رسمی کامل با مهر وزارت امور خارجه از مدرک کارشناسی و ریز نمرات4) رزومه کامل متقاضی همراه با شرح سوابق تحصیلی و شغلی به علاوه معرفی دو استاد همراه با آدرس و تلفن و ایمیل به عنوان کسانی که می توانند در صورت نیاز در مورد وضعیت علمی شما اظهار نظر نمایند.5) واریز مبلغ 800 رینگیت به حساب دانشگاه و یا ارسال از طریق دفتر ایران ایندیا6) یک برگ گواهی موجودی بانکی به زبان انگلیسی به مبلغ حداقل هشت میلیون تومان7) گواهی حداقل دو سال سابقه کار به زبان انگلیسی (یا ترجمه آن) از محل کاردوره های زبان در APIIT/UCTIمانند سایر دانشگاه های مالزی  ، APIIT/UCTI نیز دوره های آموزش زبان انگلیسی را برای دانشجویانی که برای تحصیل در این دانشگاه در دوره های آکادمیک پذیرش گرفته اند و مدرک نمره 6 در آزمون IELTS و یا نمره 580 در آزمونTOEFL را دارا نیستند در نظر گرفته است. طول یک دوره کامل زبان انگلیسی در این دانشگاه 7 ماه و به صورت 7 ترم 1ماهه (4 هفته ای) خواهد بود. بعد از صدور پذیرش و در بدو ورود به دانشگاه از متقاضیان آزمون تعیین سطح به عمل خواهد آمد و به میزان مورد نیاز برای دانشجویان دوره زبان در نظر گرفته خواهد شد.·         هزینه هر ترم از دوره زبان 1370 رینگیت (در حدود 430 دلار) خواهد بود.·         دوره های زبان در این دانشگاه به صورت فشرده و تمام وقت برگزار می شوند.·         زمان بندی کلاس های زبان: دوشنبه تا جمعه ( 5 روز در هفته ) به مدت 5 ساعت در روز. ( 3 ساعت صبح و 2 ساعت بعد از ظهر ) تقویم دوره های کارشناسی ارشد APIIT/UCTIماه/دوره     زبان     زبان(نوبت دوم)     کارشناسی ارشدژانویه     4     25     4فوریه     8     -     -مارچ     8     22     -آوریل     19     -     -می     3     24     17جون     14     28     -جولای     19     -     -آگوست     2     23     -سپتامبر     20     -     -اکتبر     4     25     4نوامبر     8     29     -دسامبر     13     -     -خوابگاه های دانشجویی خوابگاه های دانشجویی اپیت از تنوع قابل قبولی برخوردارند، بطوریکه دانشجو میتواند برمبنای نیازهای شخصی و بودجه خود خوابگاه مورد نظر خود را انتخاب کند.هزینه تقریبی خوابگاه های دانشگاه بر مبنای مجتمع ساختمانی و امکانات آن بطور تقریبی بدین شرح است:طبقه بندی خوابگاه     امکانات     نام مجتمع     اجاره ماهانه (RM)Deluxe     Kitchen-TV-Wi Fi     Vista Komanwel     350-850Premium     Wi Fi Only     Fortune Park     300-800Super Premium     Kitchen-TV-Wi Fi     Fortune Park     430-940SuperPremium Plus     Kitchen-TV-Wi Fi     Savana     670-1140توجه داشته باشید که علاوه بر مبالغ فوق مبلغی حدودا معادل 3 ماه اجاره باید بعنوان پیش پرداخت به دانشگاه تحویل شود که حدود 60% آن در زمان تخلیه خوابگاه مسترد میگردد.شرایط زندگی در مالزیهزینه های زندگی یک دانشجو در مالزی بر اساس شرایط زندگی هر شخص متفاوت است. اما به طور متوسط، ماهانه 500 تا 600 دلار برای هزینه های یک زندگی دانشجویی یک نفره کافی خواهد بود.شرح هزینه ها به عنوان نمونه:خوابگاه یکنفره متوسط: 600 رینگیت در ماهغذا: هر وعده بین 5 تا 10 رینگیت (با توجه به قیمت یک پرس غذا و نوشیدنی در کیوسک دانشگاه) = 450 تا 900 رینگیت در ماهرفت و آمد: با توجه به وجود سرویس بین خوابگاه و دانشگاه، اغلب دانشجویان جهت رفت و آمد میتوانند از سرویس رایگان استفاده کنند. جهت استفاده از امکانات مراکز خرید مرکز شهر، امور اداری، استفاده از تفریحگاههای سایر مناطق و غیره با استفاده از خط راه آهن شهری (LRT-Star) میتوان به محدوده مرکزی کوالالامپور رفت که هر بار سفر تا مناطق مرکزی با قطار هزینه ای در حدود 3 تا 5 رینگیت دارد. در مجموع در نظر گرفتن ماهانه 100 تا 200 رینگیت برای این قبیل رفت و آمد ها کافی خواهد بود.هزینه های پیش بینی نشده: بهتر است ماهی در حدود 300 رینگیت جهت خرید لباس یا وسایلی که احیاناً نیاز خواهید داشت در نظر بگیرید.جمع هزینه ها: ماهانه 1500 تا 2000 رینگیت (تقریباً معادل 450 تا 600 دلار آمریکا)*** نکته مهم در مورد ویزای تحصیلی مالزی***لازم به تذکر است که در سال اول تحصیل دانشجویان باید بطور تقریبی مبلغی معادل 200 دلار جهت صدور ویزای دانشجویی خود به دانشگاه (صرفنظر از دانشگاه ، رشته و میزان شهریه و طریقه اخذ پذیرش) بپردازند که این رقم جهت سالهای تحصیلی بعد در حدود 50 دلار خواهد بود .دانشگاه مالتی مدیاکارشناسی ارشد رشته MBAمعرفی دانشگاهدانشگاه مالتی مدیا (MMU) در سال 1996 با هدف ایجاد فرصت و زمینه ی لازم برای تحصیلات تکمیلی در رشته های مالتی میدیا (چند رسانه ای) و فناوری اطلاعات تاسیس شده است. این دانشگاه به عنوان اولین و بزرگترین دانشگاه خصوصی با تاییدیه ی نخست وزیر وقت مالزی دکتر ماهاتیر محمد کار خود را آغاز نمود و هم چنان یکی از بزرگترین دانشگاه های خصوصی مالزی به شمار می رود که هم اکنون به جز مالزی، پذیرای دانشجویانی از 78 کشور جهان است. دانشگاه مالتی مدیا دارای 2 کمپ دانشگاهی اصلی می باشد. پردیس مرکزی این دانشگاه در منطقه ی سایبرجایا (Cyberjaya) در جنوب شهر کوالالامپور و پردیس دوم آن در شهر ملاکا (Melaka) در بخش جنوب غرب مالزی واقع شده اند و هر یک رشته های مختلفی را در دانشکده های متعلق به خود ارائه می نمایند. لازم به ذکر است دوره های MBA صرفا در پردیس اصلی (سایبرجایا) ارایه میشوندتوجه داشته باشید که خدمات پذیرش از این دانشگاه با استفاده از سرویس پذیرش آنلاین ایران ایندیا بصورت کاملا رایگان صورت میگیرد. برای اطلاع از مراحل انجام کار به اینجا برویددوره های MBA در دانشگاه مالتی مدیادوره های کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی در دانشگاه MMU با گرایش های مختلفی ارائه می شوند و از لحاظ سنجش کیفیت، فاکتورهایی مانند امکانات آموزش آنلاین، دسترسی به کتابخانه های تخصصی آنلاین، برخورداری از دسترسی اینترنت بی سیم در محیط دانشگاه، تدریس به زبان انگلیسی و کتابخانه فیزیکی کامل با منابع به روز انگلیسی زبان و همین طور فراهم نمودن دوره های آمادگی زبان انگلیسی آکادمیک برای دانشجویان خارجی در آن رعایت شده اند. این دوره ها با استقبال کم نظیر دانشجویان ایرانی مواجه شده است.دانشگاه مالتی مدیا هدف خود از از طراحی این رشته را توسعه و درونی سازی فهم بهتر از مدیریت مدرن، توسعه کاربرد سیستم های چندرسانه ای در مدیریت، و تامین مدیرانی لایق و کارآمد برای بنگاه های اقتصادی برشمرده است. تحصیل MBA در دانشگاه مالتی مدیادوره های MBA این دانشگاه در 5 گرایش مختلف ارائه می شوند؛1-      مدیریت عمومی (General Management)2-      مدیریت فناوری اطلاعات(Information Technology Management)3-      بازاریابی چندرسانه ای (Multimedia Marketing)4-      مدیریت منابع انسانی (Human Resource Management)5-      امور مالی چندزسانه ای (Multimedia Finance)دانشجویان پس از اخذ پذیرش و تکمیل زبان انگلیسی، ابتدا 24 واحد دروس عمومی را می گذرانند و سپس 12 واحد تخصصی مربوط به گرایش خود را انتخاب خواهند کرد. 12 واحد نیز به پروژه اختصاص دارد.دروس پایه (هر درس 3 واحد):حسابداری برای مدیران     Accounting For Managersرفتار سازمانی و طراحی      Organisational Behaviour and Designمدیریت بازاریابی     Marketing Managementامور مالی شرکت ها     Corporate Financeمدیریت استراتژیک      Strategic Managementاقتصاد برای مدیران      Economics for Managersتحلیل کمی     Quantitative Analysisسیستم های اطلاعاتی و تجارت الکترونیک     Information Systems and E-Commerceدروس تخصصی بر مبنای گرایش ها (هر درس 3 واحد):1- مدیریت عمومیمدیریت عملیات      Operation Managementقوانین اینترنتی /یا/ کارآفرینی      Cyberlaw /or/ Entrepreneurshipدرس انتخابی 1     Elective 1درس انتخابی 2     Elective 22- مدیریت فناوری اطلاعاتسیستم های اطلاعاتی رسانه ای      Multimedia Information Systemsشبکه های کامپیوتری وبرنامه نویسی اینترنتی     Computer Network & Internet Programmingمدیریت پایگاه داده ها     Database Managementقوانین اینترنتی /یا/ کارآفرینی     Cyberlaw /or/ Entrepreneurship 3- بازاریابی چندرسانه ایرفتار مصرف کننده     Consumer Behaviourقوانین اینترنتی /یا/ کارآفرینی      Cyberlaw /or/ Entrepreneurshipبازاریابی جهانی     Global Marketingبازاریابی و چندرسانه ای      Marketing & Multimedia 4- مدیریت منابع انسانیمدیریت منابع انسانی     Human Resource Managementقوانین اینترنتی /یا/ کارآفرینی      Cyberlaw /or/ Entrepreneurshipروابط صنعتی     Industrial Relationsاستخدام و انتخاب نیرو     Recruitment & Selection 5- امور مالی چند رسانه ایتحلیل سرمایه گزاری      Investment Analysisقوانین اینترنتی /یا/ کارآفرینی      Cyberlaw /or/ Entrepreneurshipبازار مالی     Financial Marketاستراتژی امورمالی شرکتها     Corporate Financial Strategiesتذکر: دانشجویان می بایست علاوه بر واحد های پایه و تخصصی، 4 واحد روش تحقیق و 8 واحد پروژه نیز بگذرانند.مدارک مورد نیاز جهت اخذ پذیرش:1- سه سری کپی برابر اصل از تمام صفحات گذرنامه متقاضی2- چهار سری ترجمه از ریز نمرات و مدرک کارشناسی3- هفت قطعه عکس شش در چهار4- گواهی سابقه کار (حداقل دو سال تمام وقت و مرتبط) دو نسخه5- مقاله: در یک مقاله کوتاه (یک تا دو پارگراف) مختصراً توضیح دهید چرا این دوره MBA را در این دانشگاه انتخاب کرده اید و این دوره در آینده ی حرفه ای شما چه تاثیری خواهد داشت. متن را به صورت فایل Word برای بخش پذیرش تحصیلی ایمیل کنید.6- توصیه نامه تکمیل شده اساتید: 2 نسخه توصیه نامه خاص دانشگاه مالتی مدیا را از وب سایت دانلود نمایید. این توصیه نامه ها می بایست با ذکر نام، آدرس، تلفن و مشخصات کامل از سوی دو نفر از اساتید شما تکمیل شوند.7- گواهی بانکی به مبلغ حداقل 8 میلیون تومان در حساب شخصی متقاضی به زبان انگلیسیهزینه و زمان بندیتحصیل در دوره های MBA دانشگاه MMU به طور استاندارد 20 ماه زمان نیاز دارد (به شرط گذراندن به موقع واحدها) که هزینه ی آن برای این مدت در حدود 33 هزار رینگیت می باشد. دانشگاه هر سال سه بار در ماه های مارس، جولای و نوامبر دوره جدید MBA را آغاز می نماید که جهت اخذ پذیرش تحصیلی در هر یک از این دوره ها متقاضیان می بایست حداقل سه ماه و نیم (14 هفته) قبل از شروع ترم، مدارک کامل و بدون نقص خود را به یکی از دفاتر ایران ایندیا تحویل داده باشند. دوره های زبان انگلیسیدوره های زبان انگلیسی دانشگاه مالتی مدیا به صورت سه دوره ی 3 ماهه برگزار می شوند که شرکت در این دوره ها خاص دانشجویانی است که تصمیم به تحصیل در دوره های کاردانی، کارشناسی یا کارشناسی ارشد این دانشگاه را دارند. هزینه ی هر دوره ی سه ماهه 3300 رینگیت (تقریباً 1100 دلار آمریکا) می باشد.شرایط زندگی در مالزیهزینه متوسط زندگی برای یک دانشجو در مالزی ماهانه 400 تا 500 دلار تخمین زده شده است. امکانات خوابگاهی در دانشگاه MMU برای دانشجویان موجود است اما با توجه به کیفیت پایین خوابگاه ها و امکان اختلال در ارائه ی خوابگاه، باید افزود که اجاره آپارتمان های اطراف MMU نسبت به شهر کوالالامپور ارزان تر و کاملاً مقرون به صرفه است و توصیه می شود دانشجویان جهت اجاره آپارتمان یا اتاق در حوالی کالج اقدام نمایند.*** نکته مهم در مورد ویزای تحصیلی مالزی***لازم به تذکر است که در سال اول تحصیل دانشجویان باید بطور تقریبی مبلغی معادل 200 دلار جهت صدور ویزای دانشجویی خود به دانشگاه (صرفنظر از دانشگاه ، رشته و میزان شهریه و طریقه اخذ پذیرش) بپردازند که این رقم جهت سالهای تحصیلی بعد در حدود 50 دلار خواهد بود .
دانشگاه لیم کوک وینگ مالزی(Limkokwing University of Creative Technology)دوره های کارشناسی ارشد
معرفی دانشگاهدانشگاه لیم کوک وینگ ، از بهترین و بزرگترین دانشگاههای خصوصی مالزی به شمار می رود. این دانشگاه به لحاظ هدفمند سازی رشته های تحصیلی برای فرصت های شغلی آتی دانشجویان ، برنامه ریزی بسیار دقیقی دارد و دو اصل نوآوری و خلاقیت را سر لوحه عملکرد خود و دانشجویان خود قرار داده است. تنوع رشته ها و امکانات عالی تحصیلی و رفاهی لیم کوک وینگ را در جایگاهی برتر نسبت به بسیاری از دانشگاه ها قرار داده است.در لیم کوک وینگ از دانشجویان انتظار می رود عادت های روز مره و هر گونه کاهلی در فکر و عمل خود را کنار بگذارند. دانشجوی لیم کوک وینگ در یک کلام باید قالب های کهنه فکری خود را بشکند و برای مسائل قدیمی راه حلهایی خلاق و نوین ارائه کند. محیط دانشگاه محیطی چند ملیتی است و این دانشگاه کیفیت بالای بین المللی خود را از طریق مشارکت با تعدادی از مطرح ترین دانشگاه های جهان هم چون دانشگاههایی در انگلستان ، استرالیا و نیوزیلند ، و نیز پیاده سازی برنامه هایی مطابق با آخرین استاندارد های جهانی اثبات نموده و در این راه ، هم چنان به سوی فردایی روشن تر گام بر می دارد. در حال حاضر لیمکوکوینگ به جز مالزی، در چندین کشور دیگر شعبه ی فعال دارد که از میان آنها میتوان کامبوج، بوتسوانا، لسوتو و انگلستان را نام برد. شعبه های دیگر این دانشگاه در چین و آمریکا در دست احداث هستند و به زودی به بهره برداری خواهند رسید.کمپ مرکزی این دانشگاه ساختمان بسیار زیبایی است که در فضایی استثنایی، 6 دانشکده، یک کالج راهبری و دو آکادمی حرفه ای را درخود جای داده است. علاوه بر این، هر آنچه ممکن است مورد نیاز یک دانشجو قرار بگیرد در این کمپ دانشگاهی جای گرفته. از بین آنها می توان به کافی شاپ، آرایشگاه، مینی مارت، رستوران، باشگاه بدن سازی با تجهیزات مدرن و کامل، کلینیک، کافی نت و غیره اشاره کرد. محل قرارگیری این کمپ در منطقه ی سایبرجایا(Cyberjaya) در جنوب کوالالامپور می باشد.با توجه به امکانات عالی و فضاسازی مطلوب، لیم کوک وینگ موفق شده است بالاترین تنوع ترکیب جمعیت دانشجو در میان دانشگاه های مالزی را به خود اختصاص دهد. 8500 دانشجوی این دانشگاه را شهروندان 140 کشور جهان تشکیل می دهند. تمام این موارد در کنار هم، لیم کوک وینگ را به دانشگاه مورد علاقه نه تنها برای دانشجویان، بلکه برای مقامات مالزی، مقامات و دیپلمات ها و وزرای کشورهای خارجی و هم چنین چهره های سر شناس بین المللی نموده است که هرگاه سری به مالزی بزنند بازدید از این ستاره ی دانشگاه های مالزی را در برنامه ی خود خواهند داشت.فهرست رشته ها و شهریه های دوره کارشناسی ارشد در دانشگاه لیم کوک وینگانستیتو تحصیلات تکمیلی دانشگاه لیم کوک وینگ، دو گروه رشته را که در پی می آید در مقطع کارشناسی ارشد برگزار می نماید. لازم به ذکر است که در شاخه های MBA این دانشگاه، دانشجویان فارغ التحصیل کلیه رشته ها پذیرش می شوند اما برای ارتباطات و هنر، دانشجو می بایست کارشناسی رشته مرتبط را داشته باشد. شهریه ی تحصیل در هر یک از این رشته ها 35000 رینگیت مالزی است. الف) هنر و ارتباطات1- کارشناسی ارشد علوم ارتباطات (M.A. in Communication)این دوره ی تحصیلی که 4 ترم (9 واحد در هر ترم) زمان استاندارد آن است، روی طبیعت و کارکردهای تئوری ارتباطات و استفاده از آنها در محیط واقعی تمرکز دارد. هدف این دوره کارشناسی ارشد توسعه دانش تئوریک دانشجویان همراه با افزایش توانایی عملی و حرفه ای آنان است. در طول دوره از همکاری متخصصین زمینه ی ارتباطات برای مطالعات نمونه ای استفاده خواهد شد. فهرست دروس به این شرح است:ترم اول:- تئوری های ارتباطات جمعی- استراتژی برای نگارش حرفه ای- روابط عمومی سازمانی /یا/ مدیریت تبلیغاتترم دوم:- روش های تحقیق در ارتباطات- ارتباطات میان – فرهنگی- کمپین های روابط عمومی /یا/ برنامه ریزی کمپین های تبلیغاتیترم سوم:- اخلاق حرفه ای در علوم ارتباطات- پژوهش افکار عمومی /یا/ پژوهش رفتار مصرف کننده- مدیریت ریسک و بحران /یا/ برنامه ریزی حسابداریترم چهارم:- مذاکره و مدیریت اختلافات /یا/ خلاقیت در تبلیغات- پروژه پایان نامه (6 واحد) /یا/ انتخاب دو درس از بین:-          تبلیغات الکترونیک-          ارتباطات گروهی-          تصمیم گیری و حل مساله-          ارتباطات در توسعه منابع انسانی-          تولید ویدئویی-          تحلیل مخاطب 2- کارشناسی ارشد هنر و طراحی معاصر در عرصه بین الملل(M.A. in International Contemporary Art & Design Practice)دانشگاه لیم کوک وینگ که کیفیت رشته های هنر و طراحی آن زبانزد است این دوره ی کارشناسی ارشد را به عنوان برنامه ی نهایی برای فارغ التحصیلانش شناخته است. هر آنچه که از امکانات و منابع، خلاقیت و دانش در گروه هنر لیم کوک وینگ وجود دارد به خدمت این رشته کارشناسی ارشد در آمده است. هدف این رشته در کنار ایجاد فضای ایده آل تئوری و عملی برای هنرمندان، توسعه ی دیدگاه و ذهن دانشجویان به عرصه های میان-فرهنگی و جهانی در هنرهای خلاقه و تربیت هنرمندانی است که هیچ مرز جغرافیایی یا فرهنگی برای اندیشه و خلاقیت آنها متصور نیست. مبنای این دوره پروژه های فردی و ایجاد زمینه برای بروز و رشد نوآوری های تک تک دانشجویان است. طول یک دوره کامل کارشناسی ارشد این رشته 5 ترم تحصیلی می باشد که کل آن به علائق و انتخابهای شخصی و  پروژه دانشجو اختصاص دارد. عنوان واحد ها به این شرح است:ترم یک (9 واحد):- انتخاب موضوع مورد علاقه و تشخیص زیر و بم آن- توسعه شناختی نسبت به موضوع- مدیریت سوژهترم دو (9 واحد):- عملیات حرفه ای پیشرفته- سمینار گردش کار روی موضوع پژوهش- مستند سازی حرفه ای برای سوژهترم سوم (9 واحد):- نگارش و تولید پروپوزال- تولید طرح تحقیق- تحلیل نمونه های پژوهشترم چهارم (6 واحد):- روش های تجقیق- انجام عملیاتی پروژهترم پنجم (6 واحد):- رونمایی نتایج و جمع بندی پژوهش- ارائه پایان نامه ب) دوره های کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی (MBA)کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی در دانشگاه Limkokwing در شش گرایش مختلف ارائه می شود و پذیرش در آن برای فارغ التحصیلان همه ی رشته ها میسر است. پذیرش دانشجو در این رشته ها هر ماه امکان پذیر است. طول دوره رشته ی MBA در لیم کوک وینگ سه ترم تحصیلی و شهریه آن همانطور که گفته شد 35000 رینگیت است. هر ترم تحصیلی در گروه رشته هایMBA شامل 15 واحد درسی خواهد بود. برخی از گرایش های معرفی شده، برای اولین بار در کشور مالزی ارائه می شوند؛ 1- کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی – مدیریت توریسم و تفریحات(MBA in Leisure & Tourism Management)  دانشگاه لیم کوک وینگ از معدود دانشگاه های مالزی است که این رشته را ارائه می نماید. در سایر دانشگاه ها یا کارشناسی ارشد در زمینه توریسم ارائه نمی شود، یا اینکه رشته هایی محدود مانند برنامه ریزی توریسم آنهم بدون کلاس درس و فقط به صورت پایان نامه برای متقاضیان قابل استفاده است. انتخاب بسیار خوب لیم کوک وینگ در تلفیق دو رشته ی بسیار پرطرفدار، پولساز و نو، یعنی MBA از یک طرف و توریسم از طرف دیگر، فرصتی ایده آل برای علاقمندان به این زمینه های تحصیلی و شغلی فراهم آورده است. در یک کلام، فارغ التحصیلان این رشته بهترین شانس در بازار کار و سرمایه گذاری توریسم به عنوان یک صنعت نوین که با سرعت در حال توسعه و پیشرفت است را دارا می باشند. دروس پایه و تخصصی این رشته به ترتیب زیر ارائه می شوند:ترم یک:- مدیریت- حسابداری برای مدیران- بازاریابی- روش های کمّی در علوم بازرگانیترم دو:- مدیریت مالی- مدیریت منابع انسانی- اقتصاد برای مدیران- مدیریت استراتژیک- مطالعه موردیترم سه:- توریسم و سفر- مدیریت رویدادها در توریسم و تفریحات- مدیریت توریسم بین الملل- مدیریت تورهای ورزشی- پروژه و پایان نامه 2- کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی – مدیریت ورزشی (MBA in Sports Management)این رشته، یعنی ترکیب MBA و مدیریت ورزشی برای اولین بار است که در مالزی ارائه می شود. شرکت و تحصیل در این رشته نیازی به داشتن سابقه در علوم ورزشی یا مدیریت ورزش ندارد، اما طبیعتاً آینده ی شغلی آن به این زمینه ها مرتبط خواهد بود. به طور خاص علاقمندان به موفقیت در زمینه های شغلی جذاب و پرتحرکی مانند مربی گری ورزشی، مدیریت تیم های ورزشی، مدیریت باشگاه ها در سطوح مختلف مدیریتی و غیره می توانند با گذراندن این دوره آینده شغلی روشنی برای خود رقم بزنند. دروس پایه و تخصصی این رشته به این شرح اند:ترم یک:- مدیریت- حسابداری برای مدیران- بازاریابی- روش های کمّی در علوم بازرگانیترم دو:- مدیریت مالی- مدیریت منابع انسانی- اقتصاد برای مدیران- مدیریت استراتژیک- مطالعه موردیترم سه:- مدیریت بازاریابی ورزشی- کاربردهای مدیریت مالی در ورزش- مدیریت ورزشی- ورزش و روابط با رسانه ها- پروژه و پایان نامه 3- کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی – ارتباطات و روابط عمومی (MBA in Communication & Public Relations)اگر چه کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی با گرایش روابط عمومی پیش از این نیز ارائه می شده است، تلفیق آن با رشته ی ارتباطات از دیگر نوآوری های لیم کوک وینگ در برنامه های MBA به شمار می رود. شرکتها و سازمان های بزرگ طی فرآیندهای توسعه و جهانی شدن نیازمند برقراری ارتباطات حرفه ای نزدیک و استراتژیک با یکدیگر و با بازارها دارند و نقش کلیدی در این میان را مدیران روابط عمومی و مدیران ارتباطاتی شرکتها بازی می کنند. بنابراین یک مدیر حرفه ای روابط عمومی یا ارتباطات در حال حاظر و در آینده با فرصتهای شغلی بسیار خوبی مواجه خواهد بود. شرح دروس این رشته به ترتیب زیر است:ترم یک:- مدیریت- حسابداری برای مدیران- بازاریابی- روش های کمّی در علوم بازرگانیترم دو:- مدیریت مالی- مدیریت منابع انسانی- اقتصاد برای مدیران- مدیریت استراتژیک- مطالعه موردیترم سه:- ارتباطات جمعی- روابط عمومی- ارتباطات سازمانی- کاربردهای عملی روابط عمومی- پروژه و پایان نامه 4- کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی – مدیریت منابع انسانی (MBA in Human Resource Management)دانشجویان این رشته آموزش خواهند دید که چگونه و با چه شرایطی بهترین، کارآمد ترین و به صرفه ترین نیروی انسانی را برای یک سازمان یا شرکت انتخاب و مدیریت نمایند. برای کسب چنین قابلیتی، لازم است که دانشجویان به مباحثی هم چون استخدام استراتژیک، قوانین کار، مدیریت تغیرات سازمانی، راهبری نیروی انسانی و ساخت و توسعه گروه های کاری اشراف کامل پیدا کنند. سر فصل دروس این رشته به این ترتیب است: ترم یک:- مدیریت- حسابداری برای مدیران- بازاریابی- روش های کمّی در علوم بازرگانیترم دو:- مدیریت مالی- مدیریت منابع انسانی- اقتصاد برای مدیران- مدیریت استراتژیک- مطالعه موردیترم سه:- مدیریت منابع انسانی بین المللی- توسعه منابع انسانی- مذاکرات در روابط با نیروی انسانی- پروژه و پایان نامه 5- کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی – امور مالی و بانکداری (MBA in Finance & Banking)علاقمندان به امور مالی، حسابداری و بانکداری با گذراندن این دوره MBA می توانند دانش و مهارت های خود در این بخش ها را گسترش داده و فرصتهای شغلی بهتری برای خود بسازند. فارغ التحصیلان این رشته توانایی بالایی در مدیریت بحران های مالی به ویژه برای بانک ها و موسسات مالی خواهند داشت و در این زمینه از آنها استفاده خواهد شد. علاوه بر این، کلیه مشاغل مرتبط با بورس، سرمایه گذاری و بازارهای مالی به روی این فارغ التحصیلان باز خواهد بود. فهرست دروس پایه و تخصصی به این شرح است:ترم یک:- مدیریت- حسابداری برای مدیران- بازاریابی- روش های کمّی در علوم بازرگانی ترم دو:- مدیریت مالی- مدیریت منابع انسانی- اقتصاد برای مدیران- مدیریت استراتژیک- مطالعه موردیترم سه:- تحلیل امنیت معاملات- مدیریت سبد سهام- مدیریت سرمایه و عملیات خزانه داری- مدیریت بانک- پروژه و پایان نامه 6- کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی – مدیریت چندرسانه ای (MBA in Multimedia Management)اگر به کاربردهای تکنولوژی در مدیریت علاقمند باشید، این دوره آموزشی برای شما مناسب خواهد بود. سوال اصلی در این رشته، چگونگی مدیریت داده های چند رسانه ای در سیستم های اطلاعاتی است. علاوه بر دانش مدیریتی که لازمه ی رشته یMBA است، جنبه های خلاقانه طراحی و تولید مالتی مدیا و مدیریت پروژه در این رشته مورد تاکید قرار می گیرند. فهرست دروس این رشته به این شرح می باشد:ترم یک:- مدیریت- حسابداری برای مدیران- بازاریابی- روش های کمّی در علوم بازرگانیترم دو:- مدیریت مالی- مدیریت منابع انسانی- اقتصاد برای مدیران- مدیریت دانایی- مطالعه موردیترم سه:- مدیریت پروژه های مالتی مدیا- مدیرت استراتژیک- تکنولوژی و نوآوری- بازاریابی چندرسانه ای (مالتی مدیا)- پروژه و پایان نامه *** سایر هزینه های دانشگاه :  1960 دلار هزینه ورودی و ثبت نام اولیه در دانشگاه است که یک بار و در ابتدا پس از دریافت پذیرش و قبل از اخذ ویزا به حساب دانشگاه پرداخت می شود. بهتر است همزمان با پرداخت ورودی، شهریه سال اول تحصیل نیز پرداخت شود  تا از ریسک کمتری برای حمل پول برخوردار شوید و قبل از افتتاح حساب بانکی مجبور نباشید مبلغ زیادی را با خود نگه دارید.دوره های زبان در لیم کوک وینگمانند سایر دانشگاه های مالزی  ، Limkokwing نیز دوره های آموزش زبان انگلیسی را برای متقاضیانی که  مدارکی مانند نمره 6 در آزمون IELTS و یا نمره 580 در آزمون TOEFL ندارند در نظر گرفته است. طول یک دوره کامل زبان انگلیسی در این دانشگاه 10 ماه و به صورت 10 ترم 1 ماهه (4 هفته ای) خواهد بود. بعد از صدور پذیرش و در بدو ورود به دانشگاه از متقاضیان آزمون تعیین سطح به عمل خواهد آمد و به میزان مورد نیاز برای دانشجویان دوره زبان در نظر گرفته خواهد شد. مرکز برگزارکننده ی این دوره ها در لیم کوک وینگ، International House نام دارد که از مراکز مشهور آموزش زبان است و در کشورهای مختلف شعبه دارد.·         هزینه هر ترم از دوره زبان 1630 رینگیت (در حدود 500 دلار) خواهد بود.·         دوره های زبان در این دانشگاه به صورت فشرده و تمام وقت برگزار می شوند.·         زمان بندی کلاس های زبان: دوشنبه تا جمعه ( 5 روز در هفته ) به مدت 4 ساعت در روز.·         کلاس های زبان هر ماه دانشجو می پذیرند. از آنجایی که شرط ورود به دوره های آکادمیک، گذراندن کلاس های زبان است، عملاً دانشجویان محترم هر زمان از سال که مایل باشند می توانند درخواست پذیرش و مدارک خود را به مشاوران ایران ایندیا تحویل دهند تا در اولین فرصت ممکن پذیرش شده و بتوانند تحصیل خود را آغاز کنند. مدارک لازم برای اخذ پذیرش تحصیلی دوره های کارشناسی ارشد دانشگاه لیم کوک وینگ1) کپی تمام صفحات گذرنامه متقاضی2) 7 قطعه عکس 4*63) یک سری ترجمه رسمی کامل با مهر وزارت امور خارجه از مدرک کارشناسی و ریز نمرات4) رزومه کامل متقاضی5) حداقل یک برگ سابقه کار به زبان انگلیسی در سربرگ محل کار سابق خود و یا ترجمه رسمی آن در سربرگ دارالترجمه برای مدت دو سال6) یک برگ گواهی موجودی بانکی انگلیسی مبنی بر وجود سپرده ای در حدود 7 میلیون تومان در حساب شخصی متقاضی.امکانات رفاهی و خوابگاهیدر لیم کوک وینگ همه امکانات مورد نیاز یک دانشجو ، در بهترین و کامل ترین شکل خود فراهم است. مجتمع این دانشگاه چنانچه گفته شد شامل بخش هایی نظیر رستوران و بوفه با چندین مجموعه غذا از ملیت های مختلف ، سالن های ورزشی ، دسترسی به اینترنت در تمام محدوده دانشگاه به صورت بی سیم ، باشگاه دانشجویی ، سالن های برگزاری سمینار ، کنسرت و تئاتر ، کارگاههای مجهز و وسیع نقاشی ، طراحی ، چاپ و مجسمه سازی برای فعالیت های فوق برنامه ، کافه، آرایشگاه و مینی مارت و سایر امکانات می باشد. امکانات خوابگاه نیز بسیارکامل و مناسب طراحی شده است و هزینه خوابگاههای دانشجویی بسته به انتخاب دانشجویان ، بین 120 تا 180 دلار در ماه متغیر است که دانشجو پس از انتخاب خوابگاه می بایست 5 ماه اجاره را به صورت پیش پرداخت و معادل 2 ماه اجاره را به عنوان ودیعه ی خوابگاه مورد نظر به دانشگاه پرداخت نماید. به جرات می توان گفت که از لحاظ کیفیت خوابگاه ها و امکانات، لیم کوک وینگ جزء رده ی برتر دانشگاه های مالزی به شمار می رود. هزینه متوسط زندگی برای یک دانشجو در مالزی ماهانه 400 تا 500 دلار تخمین زده شده است. *** نکته مهم در مورد ویزای تحصیلی مالزی :برای همه متقاضیانی که از طریق این شرکت اقدام نمایند ، علاوه بر اخذ پذیرش ، ویزای سه ماهه رایگان نیز اخذ خواهد شد . لازم به تذکر است که در سال اول تحصیل دانشجویان باید مبلغ 200 دلار جهت ویزای دانشجویی خود به دانشگاه (صرفنظر از دانشگاه ، رشته و میزان شهریه و طریقه اخذ پذیرش) بپردازند که این رقم جهت سالهای تحصیلی بعد در حدود 50 دلار خواهد بود .
دانشگاه فن آوری (صنعتی) مالزیUniversity Technology MalaysiaUTM
معرفی دانشگاه دانشگاه تکنولوژی مالزی در ناحیه جنوبی این کشور واقع شده است و مقصدی مناسب برای متقاضیان تحصیلات تکمیلی در شاخه های فنی ، مهندسی و تکنولوژیک می باشد . بیش از 20  مرکز پژوهشی در این دانشگاه مشغول به فعالیت هستند. 12000 دانشجو در مقطع کارشناسی، 6000 دانشجوی غیر حضوری و 3800 دانشجوی تحصیلات تکمیلی، بافت و ساختار جمعیتی دانشگاه فن آوری مالزی را تشکیل می دهند. نزدیک بودن دانشگاه به قطبهای صنعتی، فرصت خوبی را برای دانشجویان فنی مهندسی بوجود می آورد تا در دوران تحصیل بتوانند ارتباطی مفید و نزدیک با محیط حرفه ای آینده خود را تجربه نمایند .تاریخچه:تاریخ تاسیس دانشگاه فناوری مالزی به سال 1930 بر میگردد ؛ زمانی که به عنوان یک مدرسه تکنیکی دایر شد و بعدها در نوع خود (آموزش تکنولوژیک) ممتاز شناخته شد و در سال 1946 به رتبه دانشکده ترفیع یافت. پس از دو دهه تبدیل به یک آکادمی فناوری و سپس در سال 1975 موفق به اخذ رتبه دانشگاه گردید.  نخست وزیر پیشین این کشور دکتر ماهاتیر محمد این دانشگاه را به عنوان دانشگاه کاشف لقب داده است . UTM در سال 2002 تندیس MSC دریافت نمود .موقعیت و محل دانشگاه :کمپ اصلی UTM با مساحت 1/77 هکتار در Skudai در استان Johor Bahru  در قسمت جنوبی مالزی  به فاصله سه ساعت از کوالالامپور واقع شده است. کمپ دوم UTM که به تازگی شروع به کار کرده است در شهر کوالالامپور واقع شده که مساحتی حدود 18 هکتار را در بر می گیرد و صرفاً دوره های مقطع کارشناسی ارشد را برگزار می نماید.امکانات دانشگاهمجموعه ورزشی دانشگاه: امکانات ورزشی دانشگاه شامل زمین بدمینتون و سالن برای بازیهای باشگاهی مانند ژیمناستیک می باشد . علاوه بر این، زمینهای فوتبال ، امکانات برای ورزش تنیس ، بسکتبال ، والیبال و ورزشهای آبی نیز تعبیه شده است .قسمت اعظم این زمین های ورزشی نزدیک به ساختمان های مسکونی داتشجویان قرار گرفته اند .باغ استوایی: این باغ در نزدیکی دریاچه واقع شده است که مکانی مناسب استراحت ، مطالعه یا اوقات فراغت دانشجویان است . این مجموعه دارای انواع مختلفی از گل ها و گیاهان مناطق استوایی می باشد که زیبایی چشم گیری دارد  .رودخانه های طبیعی و کمپهای متعدد نیز برای افراد علاقه مند به جاذبه های طبیعی در دسترس قرار دارند .تفریحگاه دیگری که می توان از آن نام برد Observatory Center می باشد که در بلندترین نقطه دانشگاه واقع شده است . این مکان به عنوان محلی برای استفاده از هوای تازه ، قدم زدن و ورزش کردن درنظر گرفته شده است و دانشجویان با رفتن به بالای این تپه میتوانند از منظره زیبای اطراف دانشگاه لذت ببرند .غذاخوری ها: در حدود 50 رستوران و کافه تریا و Fast Food با انواع غذاهای چینی و هندی و غربی و سنتی در محوطه دانشگاه وجود دارد. تعداد زیادی فروشگاه شامل فروشگاههای کتاب – مرکز کپی - مرکز تلفن موبایل  –اتوشویی - سالن زیبایی و آرایشگاه – فروشگاههای کامپیوتر و بیش از 20 فروشگاه سبزی و میوه و آژانس های مسافرتی نیز مشغول به فعالیت می باشند.مرکز پزشکی دانشگاه: امکانات پزشکی در کمپ دانشگاهی برای دانشجویان فراهم است . مرکز پزشکی دانشگاه طیف وسیعی از خدمات از قبیل جراحی های کوچک ، آزمایش های طبی و همچنین مراقبت های پزشکی محدود را ارائه می دهد  .مهد کودک: این مرکز برای نگهداری کودکان 5 سال و پایین تر در نظر گرفته شده است. این مرکز در نزدیکی زمین تنیس واقع است و برای عموم قابل استفاده می باشد که برای پذیرش فرزندان کارمندان دانشگاه و دانشجویان اولویت قائل است .پیش دبستانی: مرکز پیش دبستانی برای نگهداری کودکان 5 تا 6 سال می باشد که از کودکان کسانی که در حوالی دانشگاه سکونت دارند هم نگهداری به عمل می آورد .سرویس حل و نقل: این سرویس برای حمل و نقل دانشجویان از خوابگاه ها و محلات اطراف به دانشگاه طراحی شده است. روزانه بیش از 30 سرویس از 7 صبح تا 11:30 شب به سمت دانشگاه و بالعکس کار نقل و انتقال دانشجویان را انجام می دهند .بانک و اداره پست: بانک CIMB یکی از پر مشتری ترین بانک های مالزی  در دانشگاه شعبه دارد که برای دانشجویان قابل استفاده است. هم چنین یک شعبه از اداره پست در ساختمان اتحادیه دانشجویان قرار گرفته است.مسجد سلطان اسماعیل: ساخت مسجد سلطان اسماعیل در سال 1990 به پایان رسیده است . این مسجد با گنجایش 10000 نفر امکانات زیادی نظیر اتاق های سمینار و کتابخانه و سالن های سخنرانی را دارا می باشد .کتابخانه دانشگاه: این کتابخانه به نام Persutakan Sultanah Zanariah ( PSZ ) معروف است . در ماه می سال 1998 این کتابخانه به جهت خدمات و ساختار مناسب خود موفق به اخذ استاندارد MS ISO9002 گردیده است . در حال حاضر دسترسی به متن های کامل ژورنال ها ، دیکشنری ها ، دایره المعارف ها و کتابهای الکترونیک از طریق امکانات متنوع این کتابخانه  وجود دارد .کتابخانه الکترونیک:  تمام دانشجویان می توانند با استفاده از اینترنت از هرجا که مایل باشند به کتابخانه الکترونیک دانشگاه دسترسی پیدا کنند.سالن های سخنرانی و کلاسها: که به تجهیزات آموزش الکترونیکی مانند   notebookو سیستم های صوتی مجهز شده اند .مکان زندگی: در حال حاضر 17 ساختمان در کمپ اصلی برای سکونت موجود می باشد که ظرفیت پذیرش بیش از 10000 دانشجو را داراست . انواع مختلف اتاق های تک نفره ، 2 نفره، 3 نفره و 4 نفره در این ساختمان ها در نظر گرفته شده است . برای دانشجویان متاهل  بیش از 200 واحد آپارتمان 2 خوابه مبله که به اینترنت دانشگاه متصل است موجود می باشد .امکانات موجود در هر ساختمان مسکونی: کافه تریا – سالن چند منظوره – نمازخانه – اتاق مطالعه – مرکز اینترنت و کامپیوتر – زمین تنیس از آنجایی که تعداد خوابگاه های متاهلی محدود می باشد ، فراهم بودن مکان زندگی برای  دانشجویان متاهل منوط به خالی بودن آپارتمان ها است.دسترسی به  UTMمنطقه جوهور از کوالالامپور 350 کیلومتر فاصله دارد که بر این مبنا دانشجویان خارجی که با پرواز بین المللی به کوالالامپور می آیند ، می توانند با یک پرواز داخلی ( 40 دقیقه ) و یا قطار ( 6 ساعت ) به این منطقه دسترسی پیدا کنند. شرکت قطارهای بین شهری مالزی (KTM) سرویسهای متعددی برای منطقه جوهور از دیگر شهر های مالزی و سنگاپور فراهم می کند .شرایط زندگی در مالزیآب و هوای مالزی : آب و هوای مالزی به طور کلی نیمه استوایی و معتدل است که سالی 1 تا 2 ماه ( حوالی ماه های مارس و آوریل ) رو به گرمی می گذارد . دمای میانگین در مالزی بین 21 تا 32 درجه سانتی گراد متغیر است . فصل باران در قسمت شرقی ( ایالت های ساباه و ساراواک ) از آبان تا بهمن و در قسمت غربی از اواخر فروردین تا خرداد و از مهر تا آذر است .رطوبت هوا معمولاً در حد 80 درصد قرار دارد .اقوام و مذاهب : مالزی را می توان از آن دسته کشورهایی بر شمرد که به لحاظ مذهب و قومیت از تنوع بالایی برخوردارند. نژادهای مالایی ، چینی ، هندی ، اندونزیایی ، پاکستانی ، عرب و ... در این کشور در هم آمیخته اند و به همین نسبت مذاهب اسلام ، بودیسم ، هندویسم ، فرقه های مختلف تائویسم ، مسیحیت و غیره نیز رواج دارند. تنوع بالای اقوام و مذاهب در مالزی تاثیری بسیار مثبت بر دیدگاه و فرهنگ مردم این کشور در نوع برخورد با شهروندان سایر کشور ها داشته است.هزینه های زندگیاز آنجا که هزینه زندگی در منطقه جوهور و اسکودای به نسبت کوالالامپور در رتبه پایین تری قرار دارد، برآورد دانشگاهUTM برای هزینه زندگی دانشجویان این دانشگاه بدون احتساب هزینه متغیر اسکان، در حدود 300 تا 350 دلار در ماه است. برای متاهلین هزینه ی سرانه از این رقم پایین تر خواهد بود. مثلا برای یک زوج ماهانه 500 تا 550 دلار، و برای یک خانواده سه نفره ماهانه 650 تا 700 دلار بدون احتساب هزینه متغیر اسکان کافی خواهد بود.هزینه تحصیل در UTMدوره زبانهزینه دوره زبان هر ترم (15 هفته): 4576 رینگیتکمپ جوهور:کارشناسی ارشد (فقط کلاس): هر ترم 3526 رینگیتکارشناسی ارشد (کلاس + پژوهش): هر ترم 3526 رینگیتکارشناسی ارشد (فقط پایان نامه): هر ترم 3926 رینگیتدکترا: هر ترم 4226 رینگیتکمپ کوالالامپور:کارشناسی ارشد (فقط کلاس): ترم اول 8280 رینگیت، ترم دوم به بعد 7360 رینگیتتذکر: دانشجویان از شانس گرفتن کمک هزینه تحصیلی برخوردارند اما این مساله بستگی به عوامل مختلفی نظیر رشته، موقعیت علمی، سخت کوشی وغیره دارد که پس از آغاز به تحصیل مشخص می شود و در زمان اقدام برای پذیرش این موضوع اصلا مشخص نیست و ایران ایندیا هم در این مورد هیچ اختیار یا مسوولیتی ندارد.مدارک لازم جهت اخذ پذیرش تحصیلی از دانشگاه UTMبرای اخذ پذیرش از این دانشگاه میتوانید از سرویس اخذ پذیرش آنلاین سایت ایران ایندیا استفاده نمایید. جهت اطلاع بیشتر اینجا را کلیک کنید.مدارک مورد نیاز جهت اخذ پذیرش بدین شرح است:1- ترجمه ریز نمرات لیسانس (و فوق لیسانس) و ترجمه مدرک کارشناسی (و کارشناسی ارشد) ممهور به مهر دادگستری و وزارت امور خارجه ایران (2 نسخه)2- دو نسخه توصیه نامه اساتید که می بایست توسط دو تن از اساتید به همراه مهر و امضا تکمیل شده و ترجیحاً در پاکت دربسته قرار داده شود .توجه کنید که میبایست از هر استاد 2 نسخه توصیه نامه تحویل داده شود (جمعاً 4 نسخه) شما میتوانید فرم توصیه نامه را از اینجا دانلود کنید3- کپی پاسپورت از کل 40 صفحه در دو نسخه . (حتما از کاغذ سایز A4 استفاده شود)4- کپی برابر اصل پاسپورت در دو نسخه (این کار توسط دارالترجمه انجام می شود).5- 8  قطعه عکس 4*66- پروپوزال: طرح توجیهی برای پایان نامه ای که قصد دارید برای اخذ مدرک روی آن کار کنید. برای اطلاعات بیشتردر زمینه نحوه نگارش پروپوزال می توانید از راهنمای پروپزال استفاده کنید. توجه کنید که چنانچه شما از سیستم تحصیلی فقط کلاس و بدون پژوهش استفاده می کنید نیازی به پروپوزال ندارید.(نیازی به ارسال پرینت پروپوزال به همراه سایر مدارک ندارید،فقط کافیست فایل پروپوزال را برای ما ایمیل کنید)7- برگه تامین مالی: برای تهیه این نامه باید مبلغ 7 میلیون تومان در حساب خود در بانک قرار دهید و همان روز از بانک نامه تایدیه بگیرید و نامه را به روابط بین المللی بانک داده و ترجمه انگلیسی آن را دریافت نمایید. (2نسخه) پس از اخذ برگه موجودی لاتین می توانید مبلغ را از حساب خارج کنید .8- رزومه انگلیسی : برای نگارش رزومه از راهنمای رزومه استفاده کنید (2نسخه)(نیازی به ارسال پرینت رزومه به همراه سایر مدارک ندارید،فقط کافیست فایل آن را برای ما ایمیل کنید.)9- مدرک زبان (کارنامه آزمون آیلتس یا تافل در اولویت قرار دارند اما اگر دوره ای هر چند کوتاه در یک آموزشگاه زبان گذرانده باشید نیز گواهی آن قابل قبول است.)توضیح مهم درباره مدرک زبان و IELTS:برای اخذ پذیرش ارائه ی مدارک تافل یا آیلتس اجباری نیست اما پس از اخذ پذیرش و در زمان ثبت نام دانشجو الزاماً می بایست در آزمون تافل یا آیلتس شرکت نموده و کارنامه خود را ارائه دهد. شرایط دانشجو پس از ارائه ی کارنامه به این ترتیب خواهد بود:- نمره ی آیلتس: 6.0 و بالاتر / تافل آی بی تی: 79 و بالاتر / تافل کاغذی: 550 و بالاتر: بدون نیاز به دوره ی زبان ثبت نام قطعی در دوره دانشگاهی انجام می شود- نمره ی آیلتس: 5.0 تا 6.0 / تافل آی بی تی: 61 تا 79 / تافل کاغذی: 500 تا 550: با در نظر گرفتن حداقل یک ترم دوره ی زبان انگلیسی و کسب نمره ی کافی ثبت نام می شود- نمره ی آیلتس: 4.0 تا 5.0 / تافل آی بی تی: 40 تا 61 / تافل کاغذی: 450 تا 500: با در نظر گرفتن حداقل دو ترم دوره ی زبان انگلیسی و کسب نمره ی کافی ثبت نام می شودتذکر: اگر وضعیت زبان انگلیسی شما مناسب نمی باشد، پیش از اقدام برای ادامه تحصیل برای دوره های فشرده زبان انگلیسی اقدام کنید.
فهرست رشته های موجود در دانشگاه UTM دانشکده معماری و برنامه ریزی
الف) کمپ کوالالامپور:1- کارشناسی ارشد برنامه ریزی توریسم (فقط کلاس درس)ب) کمپ جوهور:1- کارشناسی ارشد طراحی شهری (فقط کلاس درس)2- کارشناسی ارشد برنامه ریزی مسکن (فقط کلاس درس)3- کارشناسی ارشد برنامه ریزی توریسم (فقط کلاس درس)4- کارشناسی ارشد برنامه ریزی منابع و مدیریت محیط زیست (فقط کلاس درس)5- کارشناسی ارشد برنامه ریزی – فناوری اطلاعات (فقط کلاس درس)6- کارشناسی ارشد برنامه ریزی منطقه ای و شهری (فقط کلاس درس)7- کارشناسی ارشد معماری (فقط پایان نامه)8- دکتری برنامه ریزی حمل و نقل (فقط پایان نامه)9- دکتری معماری (فقط پایان نامه)10- دکتری برنامه ریزی منطقه ای و شهری (فقط پایان نامه)دانشکده علوم زیستی و زیست-مهندسیالف) کمپ جوهور:1- کارشناسی ارشد علوم زیستی (فقط پایان نامه)2- دکتری علوم زیستی (فقط پایان نامه)دانشکده مهندسی عمرانالف) کمپ کوالالامپور:1- کارشناسی ارشد مهندسی عمران – آب (هیدرولیک و هیدرولوژی) (فقط کلاس درس)2- کارشناسی ارشد مهندسی عمران – حمل و نقل (فقط کلاس درس)3- دکتری مهندسی عمران – مدیریت و فناوری ساخت (کلاس درس + پایان نامه)ب) کمپ جوهور:1- کارشناسی ارشد مهندسی مواد (فقط پایان نامه)2- کارشناسی ارشد مهندسی عمران – سازه (فقط کلاس درس)3- کارشناسی ارشد مهندسی سازه (فقط پایان نامه)4- کارشناسی ارشد مهندسی عمران – آب (هیدرولیک و هیدرولوژی) (فقط کلاس درس)5- کارشناسی ارشد مهندسی عمران – ژئوتکنیک (فقط کلاس درس)6- کارشناسی ارشد مهندسی محیط زیست (فقط پایان نامه)7- کارشناسی ارشد مهندسی عمران – مدیریت محیط زیست (فقط کلاس درس)8- کارشناسی ارشد مهندسی عمران – آب (هیدرولوژی و منابع آب) (فقط کلاس درس)9- کارشناسی ارشد مدیریت ساخت (فقط کلاس درس)10- کارشناسی ارشد مهندسی عمران – حمل و نقل (فقط کلاس درس)11- کارشناسی ارشد مهندسی حمل و نقل (فقط پایان نامه)12- کارشناسی ارشد مهندسی عمران – فاضلاب (فقط کلاس درس)13- دکتری مهندسی عمران – مدیریت و فناوری ساخت (کلاس درس + پایان نامه)14- دکتری مهندسی عمران (فقط پایان نامه)دانشکده مهندسی برق:الف) کمپ کوالالامپور:1- کارشناسی ارشد مهندسی برق – الکترونیک و مخابرات (فقط کلاس درس)2- کارشناسی ارشد مهندسی برق – مکاترونیک و کنترل اتوماتیک (فقط کلاس درس)3- کارشناسی ارشد مهندسی برق – قدرت (فقط کلاس درس)ب) کمپ جوهور:1- کارشناسی ارشد مهندسی ارتباطات (کلاس درس + پایان نامه)2- کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر و سیستم های میکروالکترونیک (فقط کلاس درس)3- کارشناسی ارشد مهندسی برق – الکترونیک و مخابرات (فقط کلاس درس)4- کارشناسی ارشد مهندسی برق – مکاترونیک و کنترل اتوماتیک (فقط کلاس درس)5- کارشناسی ارشد مهندسی برق – قدرت (فقط کلاس درس)6- دکتری مهندسی برق (فقط پایان نامه) دانشکده مهندسی شیمی و منابع طبیعیالف) کمپ کوالالامپور:1- کارشناسی ارشد امنیت، سلامت و محیط زیست (فقط کلاس درس)2- کارشناسی ارشد مهندسی شیمی (فقط کلاس درس)ب) کمپ جوهور:1- کارشناسی ارشد فناوری پلیمر (فقط کلاس درس)2- کارشناسی ارشد مهندسی گاز (فقط پایان نامه)3- کارشناسی ارشد امنیت، سلامت و محیط زیست (فقط کلاس درس)4- کارشناسی ارشد مهندسی شیمی (فقط کلاس درس)5- کارشناسی ارشد مهندسی نفت (فقط پایان نامه)6- کارشناسی ارشد مهندسی پلیمر (فقط پایان نامه)7- کارشناسی ارشد مهندسی محیط زیست (کلاس درس + پایان نامه)8- دکتری مهندسی گاز (فقط پایان نامه)9- دکتری مهندسی شیمی (فقط پایان نامه)10- دکتری مهندسی نفت (فقط پایان نامه)11- دکتری مهندسی پلیمر (فقط پایان نامه)12- دکتری مهندسی محیط زیست (فقط پایان نامه)دانشکده زمین شناسیالف) کمپ کوالالامپور:1- کارشناسی ارشد ژئوانفورماتیک (فقط کلاس درس)2- کارشناسی ارشد مدیریت و توسعه زمین (فقط کلاس درس)3- کارشناسی ارشد مستغلات (فقط کلاس درس)4- کارشناسی ارشد Remote Sensing (فقط کلاس درس)5- کارشناسی ارشد مدیریت دارایی (Asset Management) (فقط کلاس درس)6- کارشناسی ارشد مهندسی ژئوماتیک (فقط کلاس درس)ب) کمپ جوهور:1- کارشناسی ارشد ناوبری ماهواره ای (Satellite Navigation) (فقط پایان نامه)2- کارشناسی ارشد تحقیقات صنایع (فقط پایان نامه)3- کارشناسی ارشد ژئوانفورماتیک (فقط کلاس درس)4- کارشناسی ارشد هیدروگرافی (فقط پایان نامه)5- کارشناسی ارشد تحقیقات ماهواره ای (Satellite Surveying) (فقط پایان نامه)6- کارشناسی ارشد مدیریت و توسعه زمین (فقط کلاس درس)7- کارشناسی ارشد مستغلات (فقط کلاس درس)8- کارشناسی ارشد Remote Sensing (فقط کلاس درس)9- کارشناسی ارشد مدیریت دارایی (Asset Management) (فقط کلاس درس)10- کارشناسی ارشد مهندسی ژئوماتیک (فقط کلاس درس)11- دکتری ناوبری ماهواره ای (Satellite Navigation) (فقط پایان نامه)12- دکتری تحقیقات صنایع (فقط پایان نامه)13- دکتری ژئوانفورماتیک (فقط پایان نامه)14- دکتری هیدروگرافی (فقط پایان نامه)15- دکتری تحقیقات ماهواره ای (فقط پایان نامه)16- دکتری مدیریت و توسعه زمین (فقط پایان نامه)17- دکتری مستغلات (فقط پایان نامه)18- دکتری Remote Sensing (فقط پایان نامه)19- دکتری مهندسی ژئوماتیک (فقط پایان نامه)دانشکده مهندسی مکانیکالف) کمپ کوالالامپور:1- کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک – فناوری پیشرفته ی تولید (فقط کلاس درس)2- کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک (فقط کلاس درس)3- کارشناسی ارشد مهندسی صنایع (فقط کلاس درس)ب) کمپ جوهور:1- کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک – فناوری پیشرفته ی تولید (فقط کلاس درس)2- کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک (فقط کلاس درس)3- کارشناسی ارشد مهندسی صنایع (فقط کلاس درس)4- کارشناسی ارشد طراحی صنعتی (فقط پایان نامه)5- کارشناسی ارشد مهندسی مواد (فقط کلاس درس)6- کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک – تکنولوژی دریایی (فقط پایان نامه)7- دکتری مهندسی مکانیک (فقط پایان نامه)مدرسه بین المللی تجارتالف) کمپ کوالالامپور1- کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی (MBA) – کار آفرینی فنی(فقط کلاس درس)2- کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی (MBA) – مدیریت استراتژیک (فقط کلاس درس)3- کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی (MBA) – مدیریت سرمایه و اعتبار (فقط کلاس درس)ب) کمپ جوهور:1- کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی (MBA) – کار آفرینی فنی (فقط کلاس درس)2- کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی (MBA) – مدیریت استراتژیک (فقط کلاس درس)3- کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی (MBA) – مدیریت سرمایه و اعتبار (فقط کلاس درس)دانشکده علوم کامپیوتر و سیستم های اطلاعاتیالف) کمپ کوالالامپور:1- کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات – مدیریت (فقط کلاس درس)2- کارشناسی ارشد علوم کامپیوتر – امنیت اطلاعات (فقط کلاس درس)3- کارشناسی ارشد علوم کامپیوتر – مهندسی نرم افزار Real Time (فقط کلاس درس)ب) کمپ جوهور:1- کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات – مدیریت (فقط کلاس درس)2- کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات – تولید (فقط کلاس درس)3- کارشناسی ارشد علوم کامپیوتر(فقط کلاس درس)4- دکتری علوم کامپیوتر (فقط پایان نامه)دانشکده علوم پایهالف) کمپ جوهور:1- کارشناسی ارشد فیزیک (کلاس درس + پایان نامه)2- کارشناسی ارشد ریاضیات مهندسی (فقط کلاس درس)3- کارشناسی ارشد شیمی (فقط کلاس درس)4- کارشناسی ارشد ریاضی (کلاس درس + پایان نامه)5- دکتری ریاضی (فقط پایان نامه)6- دکتری شیمی (فقط پایان نامه)7- دکتری فیزیک (فقط پایان نامه) دانشکده مدیریت و توسعه منابع انسانیالف) کمپ کوالالامپور:1- کارشناسی ارشد توسعه منابع انسانی (فقط کلاس درس)2- کارشناسی ارشد مدیریت – تکنولوژی (فقط کلاس درس) ب) کمپ جوهور:1- کارشناسی ارشد توسعه منابع انسانی (فقط کلاس درس)2- کارشناسی ارشد مدیریت – تکنولوژی (فقط کلاس درس)3- دکتری مدیریت (فقط پایان نامه)دانشکده علوم تربیتیالف) کمپ کوالالامپور:1- کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی (فقط کلاس درس)2- کارشناسی ارشد مشاوره و راهنمایی (فقط کلاس درس)ب) کمپ جوهور:1- کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی (فقط کلاس درس) یا (کلاس درس + پایان نامه)2- کارشناسی ارشد مشاوره و راهنمایی (فقط کلاس درس) یا (کلاس درس + پایان نامه)3-  کارشناسی ارشد برنامه ریزی درسی و دبیری (فقط کلاس درس) یا (کلاس درس + پایان نامه)4- کارشناسی ارشد آموزش و توسعه (فقط کلاس درس) یا (کلاس درس + پایان نامه)5- کارشناسی ارشد روان شناسی آموزشی (فقط کلاس درس) یا (کلاس درس + پایان نامه)6- کارشناسی ارشد تکنولوژی آموزشی (فقط کلاس درس) یا (کلاس درس + پایان نامه)7- کارشناسی ارشد سنجش آموزش (فقط کلاس درس) یا (کلاس درس + پایان نامه)8- کارشناسی ارشد آموزش فنی و حرفه ای (فقط کلاس درس) یا (کلاس درس + پایان نامه)9- کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی (فقط کلاس درس) یا (کلاس درس + پایان نامه)10- کارشناسی ارشد آموزش ریاضی (فقط کلاس درس) یا (کلاس درس + پایان نامه)11- کارشناسی ارشد آموزش فیزیک (کلاس درس + پایان نامه)12- کارشناسی ارشد آموزش شیمی (کلاس درس + پایان نامه)13- دکتری مدیریت آموزشی (فقط پایان نامه) یا (کلاس درس + پایان نامه)14- دکتری مشاوره و راهنمایی (فقط پایان نامه) یا (کلاس درس + پایان نامه)15- دکتری برنامه ریزی درسی و دبیری (فقط پایان نامه) یا (کلاس درس + پایان نامه)16- دکتری توسعه آموزشی (فقط پایان نامه) یا (کلاس درس + پایان نامه)17- دکتری روان شناسی آموزشی (فقط پایان نامه) یا (کلاس درس + پایان نامه)18- دکتری سنجش آموزش (کلاس درس + پایان نامه)19- دکتری تکنولوژی آموزشی (فقط پایان نامه)20- دکتری آموزش فنی و حرفه ای (فقط پایان نامه)21- دکتری آموزش زبان انگلیسی (فقط پایان نامه)22- دکتری آموزش ریاضی (فقط پایان نامه)23- دکتری آموزش فیزیک (فقط پایان نامه)24- دکتری آموزش شیمی (فقط پایان نامه)
دانشگاه علوم مالزیUniversiti Sains MalaysiaUSM
معرفی دانشگاهکمپ مرکزی 500 هکتاری دانشگاه USM که به دانشگاهی در باغ (University in a Garden) مشهور است، در جزیره ی زیبای پینانگ در شمال غرب مالزی واقع شده است. پینانگ از مشهورترین جزایر مالزی است که از زمان استعمار انگلستان مورد توجه و علاقه ی انگلیسی ها بوده و امروزه هم خانواده های انگلیسی بسیاری به آن مهاجرت یا در آن زندگی می کنند. پینانگ که از سوی یونسکو به عنوان یک میراث جهانی (World Heritage) شناخته شده است، با یک پل به خشکی و به شهر باتر وورت (Butterworth) و از آنجا از طریق شاهراه شمال-جنوب مالزی به سایر شهرها متصل است. با توجه به اینکه این جزیره به طور عمده یک تفریحگاه محسوب می شود، هتل ها و مراکز تفریحی بسیاری را در خود جای داده است. کمپ USMدر جنوب شهر جورج تاون (George Town) مرکز پینانگ و در نزدیکی پل اتصال به خشکی قرار دارد. خطوط هواییMalaysia Airlines و Air Asia هر روز ازکوالالامپور و سنگاپور و سایر شهرهای مهم به پینانگ پرواز دارند. علاوه بر این می توان با سه تا چهار ساعت رانندگی در شاهراه شمال-جنوب از کوالالامپور به سمت شمال به پینانگ دسترسی پیدا کرد. USM یکی از 4 دانشگاه تحقیقاتی مالزی (Research University) است که بودجه ی تحقیقاتی بالایی به خود اختصاص داده و مراکز پژوهشی قوی و مجهزی دارد. طی سال های گذشته USM همواره رتبه ی جهانی خود را نیز حفظ کرده و ارتقا داده است. این دانشگاه طی 5 سال گذشته هر سال رتبه ای زیر 500 (در سطح جهانی) داشته است. تعداد دانشجویان این دانشگاه در حال حاضر بالغ بر 22 هزار نفر است.اغلب رشته های دانشگاهی در مقاطع تکمیلی این دانشگاه ارائه می شوند، اما آنچه باعث شهرت و قدرت گرفتن USM شده است، کیفیت و تنوع رشته های آن در گروه های علوم پزشکی، علوم انسانی، علوم اجتماعی و علوم پایه است. برای تحصیل در گروه رشته های مهندسی هم چنان دانشگاه تکنولوژی مالزی (UTM) بهترین انتخاب به شمار می رود.کمپ دوم USM که اختصاص به شاخه های پزشکی، دندان پزشکی، داروسازی و بهداشت دارد در منطقه ی کوبانگ کریان(Kubang Kerian) در کوتا بارو (Kota Bahru) مرکز استان کلانتان و در شمالی ترین نقطه ی ساحل شرقی شبه جزیره مالزی در حوالی مرز تایلند قرار دارد. استان کلانتان به عنوان قلب صنایع دستی سنتی مالزی ساختار اجتماعی – اقتصادی ساده ای دارد. منبع درآمد اصلی مردم این منطقه کشاورزی و صنایع دستی مانند پارچه بافی سنتی و در کنار اینها اکو-توریسم است. این کمپ 220 هکتاری مانند کمپ مرکزی کلیه ی امکانات آکادمیک و غیر آکادمیک (مانند زمین گلف، کلاب های ورزشی، رستوران و غیره) را در خود جای داده است. بیمارستان مجهز 750 تخت خوابی HUSM با امکانات کامل و به روز نیز جزئی از این مجموعه است. علاوه بر این، کتابخانه پزشکی USM با حدود 110 هزار جلد کتاب تخصصی، 28 هزار اسلاید و 5300 آیتم سمعی-بصری هر روز از 8:30 صبح تا 12 شب پذیرای دانشجویان است. دسترسی به کمپ پزشکی USM نیز بسیار آسان است، پرواز های خطوط هوایی Malaysia Airlines و Air Asia هر روز از کوالالامپور و پینانگ به کوتا بارو برقرار است. کمپ USM در 25 دقیقه ای فرودگاه کوتا بارو واقع شده است. کمپ سوم USM که اختصاص به رشته های مهندسی دارد در نیبونگ تبال (Nibong Tebal) در امتداد شاهراه اصلی شمال-جنوب مالزی و با فاصله ی یک ساعته از پینانگ قرار دارد. رشته هایی مانند مهندسی شیمی، مکانیک، عمران و غیره در این کمپ ارائه می شوند. زندگی در USM 1- کمپ مرکزیدانشجویانی که برای دوره های کارشناسی ارشد یا دکتری شاخه های علوم پایه، علوم انسانی، علوم اجتماعی، ارتباطات، مدیریت، داروسازی، هنرهای زیبا، محیط زیست، معماری و توریسم درخواست پذیرش می دهند در کمپ مرکزی در پینانگ ثبت نام و تحصیل خواهند نمود. USM در پینانگ خوابگاه هم برای دانشجویان مجرد و هم متاهلین خوابگاه ارائه می نماید که البته تعداد آن محدود است. هزینه زندگی در خوابگاه هایUSM  در پینانگ به این ترتیب است:-          اتاق یکنفره بدون کولر: ماهانه 55 دلار-          اتاق یکنفره با کولر: ماهانه 85 دلار-          اتاق دو نفره بدون امکانات آشپزخانه: ماهانه 17 تا 22 دلار-          خوابگاه متاهلی (آپارتمان های یک و دو خوابه) : 55 تا 75 دلار*** در دو مورد آخر هزینه های برق و شارژ جداگانه محاسبه خواهد شد.چنانچه دانشجویان موفق به گرفتن خوابگاه نشوند یا ترجیح دهند مستقل باشند، در محله های اطراف کمپ دانشگاه آپارتمان می توان آپارتمان اجاره کرد. اجاره ی یک آپارتمان دو تا سه خوابه در این محله ها از 180 دلار (بدون مبلمان و کوچک) تا 550 دلار (مبله و بزرگ) متغیر است. هم چنین اتاق جهت اجاره در این منطقه موجود است که نرخ آن از 55 تا 80 دلار می باشد. سرویس رفت و آمد به دانشگاه در محله های اطراف برقرار است.بدون در نظر گرفتن هزینه متغیر اسکان، هزینه زندگی برای یک نفر دانشجو در دانشگاه USM ماهانه حداقل 300 دلار و برای خانواده ها (مثلاً یک خانواده 3 نفره) حداقل ماهانه 600 دلار قابل تخمین است. 2- کمپ کوتا بارودانشجویانی که برای شاخه های علوم پزشکی و دندان پزشکی درخواست پذیرش می کنند، برای تحصیل به کمپ کوتا بارو اعزام خواهند شد. هزینه های زندگی در کوتا بارو در مقایسه با پینانگ یا کوالالامپور به ویژه در مورد اسکان بسیار پایین تر است. خوابگاه های کمپ کوتابارو صرفاً جهت دانشجویان مجرد قابل استفاده است و تنها حالت موجود " اتاق دو نفره بدون امکانات آشپزخانه: ماهانه 17 تا 22 دلار" می باشد.اغلب خانه ها در کوتا بارو به صورت ویلایی هستند و اجاره ی یک ویلای دوبلکس مبله در نزدیکی USM از حدود 250 دلار در ماه قابل محاسبه است. همانطور که پیشتر اشاره شد بدون در نظر گرفتن هزینه متغیر اسکان، هزینه زندگی برای یک نفر دانشجو در دانشگاه USM ماهانه حداقل 300 دلار و برای خانواده ها (مثلاً یک خانواده 3 نفره) حداقل ماهانه 600 دلار قابل تخمین است.
تحصیل در USM
نکات کلیدی:1- دوره های کارشناسی ارشد و دکتری در USM در سه حالت ارائه می شوند:1-1 فقط کلاس درس (Course Work)2-1 کلاس درس + پایان نامه(Mixed Mode)3-1 فقط پایان نامه(Research) 2- طول یک دوره کارشناسی ارشد در USM حد اقل 2 ترم و طول یک دوره دکتری حداقل 4 ترم است. البته برخی رشته ها مانند تخصص های پزشکی (کارشناسی ارشد پزشکی) حداقل 8 ترم زمان تحصیل نیاز دارند. همچنین دوره های دکتری که کلاس درس نیز دارند حداقل 6 ترم زمان احتیاج خواهند داشت.3- پیش از اقدام برای تحصیل در USM لازم است متقاضیان وضعیت زبان انگلیسی خود را به حد مورد نیاز (IELTS: 6.0 یاTOEFL:550) رسانده باشند. هم چنین شانس قبولی بر اساس سابقه کار مرتبط ، سطح معدل و نمرات تخصصی هر فرد متغیر است. چنانچه از نظر زبان انگلیسی در سطح مناسب نیستید اکیداً توصیه می کنیم پیش از اقدام برای اخذ پذیرش یا هم زمان با آن حتماً از دوره های فشرده زبان انگلیسی استفاده نمایید.4- در دانشگاه های دولتی مالزی به طور کلی همه ی دانشجویان خارجی میبایست یک عنوان درس زبان مالایی در سطح مبتدی را بگذرانند. USM نیز از این قاعده مستثنا نیست و بهتر است دانشجویان در همان ترم اول تحصیل این درس را انتخاب کرده و بگذرانند.5- گرفتن مرخصی تحصیلی در دوره هایی که کلاس درس دارند و تقویم آنها مشخص است چندان آسان نیست و تنها عذر قابل پذیرش تعویق صدور ویزا است. بنابراین اگر نامه ی پذیرش شما زود به دستتان رسید بهتر است جهت ثبت نام در همان ترم اقدام نمایید.6- نمرات دانشگاهی از 0 تا 4 متغیر و شرط قبولی در یک درس حداقل نمره ی 2.01 است.7- نمره دهی پایان نامه (برای دوره های دارای پایان نامه)  و نمره دهی پروژه (برای حالت "فقط کلاس درس") تنها بر اساس "قبول/رد" است. 8- معدل پایین تر از 2.5 برای کارشناسی ارشد و پایین تر از 3.0 برای دکترا در یک ترم وضعیت "مشروطی" دارد. برای رساندن معدل به بالای این حد دانشجو مجاز است مجدداً در امتحان دروس ضعیف تر شرکت کند.9- چنانچه معدل دانشجو در دو ترم بین 0 تا 1.00 باشد دانشجو اخراج خواهد شد.10- برای دانشجویانی که فقط پایان نامه می گذرانند حضور در دانشگاه حداقل 12 ماه (برای کارشناسی ارشد) و 24 ماه (برای دکترا) اجباری است. پس از این زمان دانشجو می تواند با توافق استاد راهنما از راه دور با استاد و دانشگاه در تماس بماند. شهریه ها*** توجه کنید که دانشجویان دانشگاه USM از شانس گرفتن کمک هزینه تحصیلی برخوردارند اما این مساله بستگی به عوامل مختلفی نظیر رشته، موقعیت علمی، سخت کوشی وغیره دارد که پس از آغاز به تحصیل مشخص می شود و در زمان اقدام برای پذیرش این موضوع اصلا مشخص نیست و ایران ایندیا هم در این مورد هیچ اختیار یا مسوولیتی ندارد. 1- کارشناسی ارشد و دکتری تحقیقاتی  "فقط پایان نامه" تمام دانشکده ها:رشته ها هزینه سالانهعلوم انسانی، علوم اجتماعی، باستان شناسی، زبان و ترجمه 3060 رینگیتعلوم تربیتی، علوم ارتباطات، هنرهای زیبا، مطالعات زنان و مطالعات استراتژیک 3300 رینگیتمدیریت 4125 رینگیتعلوم پایه (شیمی، فیزیک، ریاضی، زیست شناسی، نجوم و تحقیقات اتمسفر) 3720 رینگیتعلوم پایه کاربردی (مطالعات مواد مخدر، تکنولوژی صنعتی، اسکان، معماری و غیره) 4200 رینگیتدانشکده داروسازی، دانشکده کامپیوتر 5250 رینگیتپزشکی، بهداشت و دندان پزشکی 5400 رینگیت-          هزینه بررسی پایان نامه ی کارشناسی ارشد: 1000 رینگیت-          هزینه بررسی پایان نامه دکتری: 1500 رینگیت 2- کارشناسی ارشد "کلاس درس + پایان نامه":رشته هزینهآمار ریاضی، ارتباطات تصویری، زبان شناسی و انگلیسی، مطالعات زبان، ادبیات، علوم اطلاعات جغرافیایی، مطالعات ترجمه، تاریخ جنوب شرق آسیا، ابزار سازی شیمیایی، آموزش پزشکی، آمار پزشکی، علوم کامپیوتر، کارآفرینی فنی و فناوری اطلاعات، فیزیک حالت جامد، فیزیک پزشکی، ژئوفیزیک کاربردی، شاخه های علوم تربیتی، مدیریت اقتصادی، مدیریت توسعه اسلامی، 9900 رینگیتآموزش ریاضی، روزنامه نگاری علمی و زیست محیطی، مدیریت پروژه، تکنولوژی ساخت، مسکن، معماری مناظر، توسعه توریسم 10890 رینگیتآناتومی بالینی 16500 رینگیتعلوم ورزش 10375 رینگیتداروسازی 16500 رینگیتMBA (تجارت بین الملل) 25410 رینگیتبرنامه ریزی 21040 رینگیتسایر شاخه های هنر و موسیقی 13200 رینگیت 3- دکتری "فقط کلاس درس" و "کلاس درس + پایان نامه":رشته هزینهDBA دکتری مدیریت اجرایی 46780 رینگیتآموزش علوم، تکنولوژی آموزشی و مالتی مدیا، برنامه ریزی درسی، آموزش زبان انگلیسی 52000 رینگیتداروسازی بالینی 50000 رینگیت 4- کارشناسی ارشد شاخه های پزشکی، جراحی و آسیب شناسی بالینی:شهریه ثابت: سالانه 10000 رینگیتهزینه امتحانات حرفه ای: 3000 رینگیتپروژه نهایی: 600 رینگیت 5- کارشناسی ارشد بالینی دانشکده دندان پزشکی:شهریه: سالانه 60000 رینگیتمدارک لازم جهت درخواست پذیرشبرای اخذ پذیرش از این دانشگاه شما میتوانید از خدمات ویژه سایت ایران ایندیا بصورت مکاتبه ای استفاده نمایید. جهت اطلاع بیشتر اینجا را کلیک کنید.مدارک مورد نیاز جهت اخذ پذیرش بدین شرح است: 1- ترجمه ریز نمرات لیسانس و ترجمه مدرک کارشناسی ممهور به مهر دادگستری و وزارت امور خارجه ایران (2 نسخه)2- دو نسخه توصیه نامه اساتید که می بایست توسط دو تن از اساتید به همراه مهر و امضا تکمیل شده و ترجیحاً در پاکت دربسته قرار داده شود .شما می توانید این توصیه نامه ها را از بخش دانلودهای وبسایت دریافت کنید.  توجه کنید که میبایست از هر استاد 2 نسخه توصیه نامه تحویل داده شود (جمعاً 4 نسخه)3- کپی پاسپورت از کل 40 صفحه در 3 نسخه . (حتما از کاغذ سایز A4 استفاده شود)4- کپی برابر اصل پاسپورت در 2 نسخه (این کار توسط دارالترجمه انجام می شود).5- 14  قطعه عکس 4*66- پروپوزال: طرح توجیهی برای پایان نامه ای که قصد دارید برای اخذ مدرک روی آن کار کنید. برای اطلاعات بیشتردر زمینه نحوه نگارش پروپوزال می توانید از راهنمای پروپزال استفاده کنید. توجه کنید که چنانچه شما از سیستم تحصیلی فقط کلاس و بدون پژوهش استفاده می کنید نیازی به پروپوزال ندارید.(نیازی به ارسال پرینت پروپوزال به همراه سایر مدارک ندارید،فقط کافیست فایل پروپوزال را برای ما ایمیل کنید) 7- برگه تامین مالی: برای تهیه این نامه باید مبلغ 7 میلیون تومان در حساب خود در بانک قرار دهید و همان روز از بانک نامه تایدیه بگیرید و نامه را به روابط بین المللی بانک داده و ترجمه انگلیسی آن را دریافت نمایید. (2نسخه) پس از اخذ برگه موجودی لاتین می توانید مبلغ را از حساب خارج کنید .8- رزومه انگلیسی : برای نگارش رزومه از راهنمای رزومه استفاده کنید (2نسخه)(نیازی به ارسال پرینت رزومه به همراه سایر مدارک ندارید،فقط کافیست فایل آن را برای ما ایمیل کنید.)9- مدرک زبان (کارنامه آزمون آیلتس یا تافل در اولویت قرار دارند اما اگر دوره ای هر چند کوتاه در یک آموزشگاه زبان گذرانده باشید نیز گواهی آن قابل قبول است.)* اگر وضعیت زبان انگلیسی شما مناسب نمی باشد پیش از اقدام برای ادامه تحصیل برای دوره های فشرده زبان انگلیسی اقدام کنید.تقویم دانشگاهی برای کارشناسی ارشد و دکترا در USM:دانشگاه USM  برای دوره های دارای کلاس درس دو بار در سال دانشجو می پذیرد ؛نیمسال اول: اخرین مهلت تحویل  مدارک  February 20   ( آخر بهمن ) -  شروع کلاسها در July ( تیر ماه )نیمسال دوم: آخرین مهلت تحویل مدارک August 20 ( پایان مرداد ) - شروع کلاسها January ( دی ماه )*** برای دوره های پژوهشی که فقط پایان نامه دارند، در تمام سال مدارک پذیرفته میشود اما معمولا صدور پذیرش هم زمان با سایر دوره ها خواهد بود. فهرست رشته ها در USM الف) کمپ مرکزی (پینانگ) 1- گروه علوم پایه:1-1 دانشکده زیست شناسیکارشناسی ارشد و دکتری (فقط پایان نامه) در:زیست شناسی دریایی Aquatic Biologyحشره شناسی کابردی Applied Entomologyجانورشناسی Zoologyبیوتکنولوژی Biotechnologyزیست شناسی مخیطی Environmental Biologyمیکروبیولوژی Microbiologyآسیب شناسی گیاهی Plant Pathologyباغبانی Botanyانگل شناسی Parasitology 2-1 دانشکده شیمیکارشناسی ارشد (کلاس درس + پایان نامه) در:ابزارسازی شیمیایی Chemical Instrumentationکارشناسی ارشد و دکتری (فقط پایان نامه) در:شیمی ارگانیک Organic Chemistryشیمی فیزیک Physical Chemistryشیمی غیر ارگانیک Inorganic Chemistryشیمی صنعتی Industrial Chemistryشیمی تحلیلی Analytical Chemistry 1-3 دانشکده ریاضیکارشناسی ارشد (فقط کلاس درس) در:آموزش ریاضی Teaching of Mathematics کارشناسی ارشد (کلاس درس + پایان نامه) در:آمار Statisticsریاضی Mathematics کارشناسی ارشد و دکتری (فقط پایان نامه) در:ریاضی محض Pure Mathematicsریاضی کاربردی Applied Mathematicsتحقیقات عملیاتی Operation Researchطراحی ژئومتریک کامپیوتری Computer Aided Geometric Designآمار Statisticsمدل سازی ریاضی Mathematical Modeling 4-1 دانشکده فیزیککارشناسی ارشد (فقط کلاس درس) در:فیزیک حالت جامد Solid State Physicsفیزیک پزشکی Medical Physics کارشناسی ارشد (کلاس درس + پایان نامه) در:ژئوفیزیک کاربردی Applied Geophysicsکارشناسی ارشد و دکتری (فقط پایان نامه) در:فیزیک حالت جامد Solid State Physicsژئوفیزیک Geophysicsبیوفیزیک Biophysicsفیزیک پزشکی Medical Physicsفیزیک تئوریک Theoretical Physicsمطالعات انرژی Energy Studiesبلورشناسی X-Ray X-Ray Crystallographyفیزیک کاربردی Applied Physicsنجوم و مطالعات اتمسفر Astronomy & Atmospheric Sciences 5-1 مرکز مطالعات دریایی و سواحلکارشناسی ارشد و دکتری (فقط پایان نامه) در: Study on Mangrove Ecosystemsآلودگی و سم شناسی دریا Marine Pollution and Toxicologyکشت آبی Maricultureاکوسیستم تپه های مرجانی Coral Reef Ecosystemمدیریت جامع مناطق ساحلی Integrated Coastal Zone Managementعلوم دریایی Marine Sciences 2- گروه علوم کاربردی1-2 دانشکده تکنولوژی صنعتیکارشناسی ارشد و دکتری (فقط پایان نامه) در:تکنولوژی غذا Food Technologyفناوری کاغذ و پوشه Bioresource, Paper and Coating Technologyتکنولوژی زیست محیطی Environmental Technologyفناوری پردازش زیستی Bioprocess Technologyکنترل کیفیت و ابزارسازی Quality Control & Instrumentation 2-2 دانشکده اسکان، ساخت و برنامه ریزیکارشناسی ارشد (فقط کلاس درس) در:تکنولوژی ساخت Building Technologyاسکان Housingمعماری مناظر Landscape Architectureبرنامه ریزی Planningمدیریت پروژه Project Managementکارشناسی ارشد (کلاس درس + پایان نامه) در:توسعه توریسم Tourism Development کارشناسی ارشد و دکتری (فقط پایان نامه) در:تکنولوژی ساخت Building Technologyمدیریت پروژه Project Managementمعماری Architectureمعماری مناظر Landscape Architectureطراحی داخلی Interior Designاسکان Housingبرنامه ریزی شهری و منطقه ای Urban and Regional Planningتوسعه توریسم Tourism Development 3-2 دانشکده داروسازیکارشناسی ارشد (فقط کلاس درس) در:داروسازی بالینی Clinical Pharmacy دکتری (کلاس درس + پایان نامه) در:داروسازی بالینی Clinical Pharmacy کارشناسی ارشد و دکتری (فقط پایان نامه) در:فیزیولوژی Physiologyداروشناسی و سم شناسی Pharmacology & Toxicologyمیکروبیولوژی Microbiologyبیوتکنولوژی Biotechnologyداروسازی بالینی Clinical Pharmacyروش های تشخیص و تحلیل مواد مخدر Methods of Drug Analysis & Synthesisمتابولیسم مواد مخدر Drug Metabolismپزشکی سنتی Traditional / Herbal Medicineعصب شناسی Neuroscienceتکنولوژی دارویی Pharmaceutical Technologyشیمی دارو Pharmaceutical Chemistryمدیریت داروسازی Social & Administrative Pharmacyبیوانفورماتیک و مدل سازی مولکولی Bioinformatics and Molecular Modeling 4-2 دانشکده علوم کامپیوترکارشناسی ارشد (کلاس درس + پایان نامه) در:علوم کامپیوتر Computer Scienceکارآفرینی فنی و فناوری اطلاعات Information Technology – Technopreneurshipکارشناسی ارشد و دکتری (فقط پایان نامه) در:هوش مصنوعی و مهندسی نرم افزار Artificial Intelligence & Software Engineeringانفورماتیک بهداشت Health Informaticsزبان شناسی کامپیوتری (محاسباتی) Computational Linguisticsشبکه های کامپیوتری Computer Networksپردازش موازی و پراکنده Parallel & Distributed Processingسیستم های اطلاعاتی / فناوری اطلاعات Information Systems / Information Technologyسیستم های چند رسانه ای (مالتی مدیا) Multimedia Systems 3- گروه علوم انسانی1-3 مرکز زبان هاکارشناسی ارشد و دکتری (فقط پایان نامه) در:زبان مالایی Malay Languageزبان انگلیسی English Languageترجمه Translation 2-3 دانشکده علوم اجتماعیکارشناسی ارشد (فقط کلاس درس) در:مدیریت اقتصادی Economic Managementمدیریت دولتی Public Administration (MPA) کارشناسی ارشد (کلاس درس + پایان نامه) در:مددکاری اجتماعی Social Workمطالعات دیپلماسی (اروپا) Diplomacy Studies (European Studies)مدیریت توسعه اسلامی Islamic Development Management کارشناسی ارشد و دکتری (فقط پایان نامه) در:مردم شناسی Anthropologyجامعه شناسی Sociologyاقتصاد Economicsمدیریت و برنامه ریزی توسعه Development Planning & Managementعلوم سیاسی Political Scienceمددکاری اجتماعی Social Workمدیریت توسعه اسلامی Islamic Development Management 3-3 مرکز تحقیقات باستان شناسی مالزیکارشناسی ارشد و دکتری (فقط پایان نامه) در:دوران پالئوتیک در جنوب شرق آسیا Paleolithic in South East Asiaدوران نئولیتیک در جنوب شرق آسیا Neolithic in South East Asiaعصر فلز در جنوب شرق آسیا Metal Age in South East Asiaتاریخ باستان شناسی در جنوب شرق آسیا Archeo-history in South East Asiaباستان شناسی قومی در جنوب شرق آسیا Ethno-archeology in South East Asia 4-3 دانشکده علوم انسانیکارشناسی ارشد (کلاس درس + پایان نامه) در:زبان شناسی و زبان انگلیسی Linguistics & English Languageادبیات Literatureمطالعات ترجمه Translation Studiesتاریخ جنوب شرق آسیا Southeast Asian Historyعلوم اطلاعات جغرافیایی Geographic Information Science کارشناسی ارشد و دکتری (فقط پایان نامه) در:زبان و ادبیات انگلیسی English Language and Literature Studiesجغرافی Geographyادبیات Literatureمطالعات اسلامی Islamic Studiesتاریخ Historyتمدن آسیا و تمدن اسلامی Islam Civilization and Asian Civilizationفلسفه Philosophy 4- علوم انسانی کاربردی1-4 مرکز مطالعات استراتژیک و بین المللکارشناسی ارشد و دکتری (فقط پایان نامه) در:فقر و اعتبار خرد Poverty Studies and Micro Creditتوسعه منابع انسانی Human Resources Developmentجمعیت شناسی اجتماعی Social Demographyقومیت و هویت Ethnicity and Identityاقتصاد سیاسی Political Economyاقتصاد توسعه Development Economicsجامعه شناسی توسعه Development Sociologyبرنامه ریزی توسعه Development Planningمطالعه دولت محلی Local Government Studiesبرنامه ریزی اجتماعی و عینی Social & Physical Planningمطالعات بین الملل International Studiesپژوهش سیاست های تاثیر گذار Critical Policy Researchمدیریت دولتی Public Management 2-4 دانشکده هنرهای زیباکارشناسی ارشد و دکتری (فقط پایان نامه) در:نمایش و تئاتر Drama & Theatreبازیگری و کارگردانی Acting & Directingرقص Danceهنرهای زیبا (نقاشی، تئوری هنر، عکاسی) Fine Arts (Painting, Arts Theory, Photography)گرافیک ارتباطات Communication Graphicsموسیقی Musicموسیقی شناسی قومی Ethnomusicologyموسیقی شناسی Musicologyآموزش موسیقی برای کودکان Pedagogy – Music Educationطراحی کالا Product Designتکنولوژی رسانه نوین و طراحی Design & New Media Technologyآهنگسازی Music Composition 3-4 مرکز مطالعات زنانکارشناسی ارشد و دکتری (فقط پایان نامه) در:مطالعات جنسیت Gender Studies 4-4 مدرسه تجارتکارشناسی ارشد و دکتری (فقط کلاس درس) در:کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی – تجارت بین الملل MBA – International Businessدکتری مدیریت اجرایی DBA (Doctorate of Business Administration) 5-4 دانشکده مدیریتکارشناسی ارشد و دکتری (فقط پایان نامه) در:بازاریابی Marketingتولید و عملیات Operations & Productionمدیریت Managementحسابداری Accountingامور مالی Finance 6-4 دانشکده علوم ارتباطاتکارشناسی ارشد (فقط کلاس درس) در:ارتباطات تصویری Communication – Screen Studiesروزنامه نگاری زیست محیطی Environmental Journalism کارشناسی ارشد (کلاس درس + پایان نامه) در:ارتباطات Communication کارشناسی ارشد و دکتری (فقط پایان نامه) در:ارتباطات Communicationروزنامه نگاری Journalismروابط عمومی Public Relationsتبلیغات Advertisingفیلم و پخش Film & Broadcastingمطالعات فرهنگی و رسانه Media & Cultural Studiesارتباطات انسانی Human Communication 7-4 دانشکده علوم تربیتیکارشناسی ارشد (فقط کلاس درس) در:برنامه ریزی درسی Education – Curriculum Studiesآموزش علوم Education – Science Educationتکنولوژی آموزشی Education – Educational Technologyروانشناسی آموزشی Education – Educational Psychologyمشاوره و راهنمایی Education – Guidance & Counselingمدیریت آموزشی Education –Management & Administrationآموزش زبان انگلیسی Education – English Language Education (TESOL) دکتری (فقط کلاس درس) در:برنامه ریزی درسی Curriculum and Instructionآموزش علوم Science Educationتکنولوژی آموزشی و مالتی مدیا Educational Technology & Multimediaآموزش زبان انگلیسی Teaching English as a Second Language کارشناسی ارشد و دکتری (فقط پایان نامه) در:آموزش علوم و ریاضی Science & Mathematics Educationبرنامه ریزی درسی Curriculum & Instructionروانشناسی آموزشی و مشاوره Educational Psychology-Psychometrics-Counselingراهبری حرفه ای آموزش Professional Educational Leadershipآموزش فناوری اطلاعات و مالتی مدیا Multimedia Education and ITفلسفه آموزش Social & Philosophy of Educationآموزش زبان Language Education & Literacyآموزش علوم اجتماعی Social Studies Education ب) کمپ علوم پزشکی (کوتا بارو)1- دانشکده پزشکیکارشناسی ارشد علوم پزشکی – غیر بالینی (فقط کلاس درس)  (حداقل زمان تحصیل: سه ترم)علوم ورزش Sports Science کارشناسی ارشد علوم پزشکی – غیر بالینی (کلاس درس + پایان نامه) (حداقل زمان تحصیل: چهار ترم)آموزش پزشکی Medical Educationآمار پزشکی Medical Statisticsآناتومی بالینی Clinical Anatomyبهداشت عمومی Public Health کارشناسی ارشد علوم پزشکی – بالینی (کلاس درس + پروژه + بیمارستان) (حداقل زمان: هشت ترم)زنان و زایمان Obstetrics and Gynecologyهوشبری Anesthesiologyاطفال Pediatricsپزشکی داخلی Internal Medicineروانپزشکی Psychiatryرادیولوژی Radiologyجراحی Surgeryچشم پزشکی Ophthalmologyاورتوپدی Orthopedicsگوش و حلق و بینی Otorinolaringology (ENT)پزشکی خانواده Family Medicineپزشکی اورژانس Emergency Medicineواگیرشناسی Transfusion Medicineعصب شناسی Neurologyپزشکی هسته ای Nuclear Medicine کارشناسی ارشد علوم پزشکی عمومی – بالینی (کلاس درس + پروژه + بیمارستان) (حداقل زمان: هشت ترم)پزشکی عمومی Community Medicineاپیدمولوژی و آمار زیستی Epidemiology & Biostatisticsبهداشت شغلی Occupational Healthبهداشت خانواده Family Healthبهداشت محیط زیست Environmental Healthآموزش بهداشت Health Educationمدیریت بهداشت Health Management کارشناسی ارشد آسیب شناسی – بالینی (کلاس درس + پروژه + بیمارستان) (حداقل زمان: هشت ترم)پاتولوژی Pathologyآسیب شناسی آناتومی Anatomic Pathologyخون شناسی Hematologyایمونولوژی بالینی Clinical Immunologyمیکروبیولوژی پزشکی Medical Microbiologyپاتولوژی شیمیایی Chemical Pathologyژنتیک پزشکی Medical Genetics کارشناسی ارشد جراحی – بالینی (کلاس درس + پروژه + بیمارستان) (حداقل زمان: هشت ترم)جراحی اعصاب Neurosurgeryجراحی پلاستیک Plastic Surgery ***دکتری تحقیقاتی (فقط پایان نامه) در کلیه ی رشته های بالا ارائه میشود و حداقل زمان تحصیل چهار ترم تحصیلی می باشد. 2- دانشکده علوم بهداشتکارشناسی ارشد و دکتری (فقط پایان نامه) در:پزشکی زیستی Biomedicineپزشکی قانونی Forensic Sciencesتغذیه Nutritionپرتودرمانی Medical Radiationپرستاری Nursingپزشکی میان – رشته ای Inter-Disciplinary Medicineانفورماتیک بهداشت Health Informaticsبهداشت شغلی و زیست محیطی Environmental & Occupational Health 3- دانشکده دندانپزشکیکارشناسی ارشد دندان پزشکی – بالینی (کلاس درس + پروژه + بیمارستان) (حداقل زمان: هشت ترم)بهداشت دهان Oral Healthجراحی دهان و فک Oral & Maxillofacial Surgeryدندانپزشکی و بازسازی Restorative Dentistry (Conservative)دندانپزشکی و بازسازی Restorative Dentistry (Periodontics)دندانپزشکی و بازسازی Restorative Dentistry (Prosthodontics) کارشناسی ارشد و دکتری (فقط پایان نامه)  در:دندان پزشکی عمومی Community Dentistryدندانپزشکی و بازسازی Restorative Dentistryزیست شناسی دهان Oral Biologyجراحی دهان و فک Oral & Maxillofacial Surgery دانشگاه پوترا مالزیدوره های کارشناسی ارشد و دکتریUniversiti Putra MalaysiaUPM معرفی دانشگاهدانشگاه پوترای مالزی با قدمتی هفتاد ساله هم سن و سال دانشگاه تهران است. در سالهای اخیر به تبع رشد چشمگیر کشور مالزی، چهار دانشگاه تحقیقتی (Research University) مالزی که دانشگاه پوترا نیز جزء آنهاست، سرمایه گزاری بالایی برای تحقیقات و تحصیلات تکمیلی و پژوهش های کاربردی انجام داده اند. با نگاهی به فهرست دانشکده ها و مراکز تحقیقاتی و رشته های بسیار متنوع این دانشگاه متوجه گستردگی این دانشگاه خواهید شد.با توجه به شرایطی نظیر: تنوع رشته ها، انگلیسی زبان بودن، شهریه های مناسب، شانس گرفتن بورس، اعتبار بالا از نظر وزارت خانه های علوم و بهداشت، اعتبار جهانی، امکانات بسیار خوب علمی و رفاهی خوابگاههای مجهز و .... مشاوران ایران ایندیا تصمیم به معرفی این دانشگاه و سایر دانشگاه های تحقیقاتی مالزی مانند USM یا UTM به علاقمندان به تحصیلات تکمیلی گرفته اند. ساختار تحصیل در دوره های کارشناسی ارشد و دکتری در دانشگاه پوترادر دانشگاه پوترا رشته های متنوع به 2 صورت در مقطع کارشناسی ارشد و دکترا ارائه می شود. دوره تحصیل کارشناسی ارشد حدود 2 سال و نیم و دکترا در حدود 4 سال به طول می انجامد. حالت اول : فقط کلاس درس ( Course work )این حالت شانس پذیرش بالاتری دارد و در آن تز یا پایان نامه وجود ندارد و دانشجو فقط می بایست تعداد خاصی واحد درسی تئوری یا عملی بگذراند و سپس یک پروژه نهایی (بدون دفاعیه) تحویل دهد. در پایان دانشجو موفق به اخذ مدرک معتبر کارشناسی ارشد می شود و می تواند در مقطع دکترا نیز ادامه تحصیل دهد. حالت دوم : کلاس درس + پایان نامه  ( Course work and Dissertation)در این حالت دانشجو پس از گذراندن تعداد خاصی از واحد های درسی می بایست یک پروژه پژوهشی به عنوان پایان نامه را نیز به انجام برساند که جلسه ی دفاعیه دارد.دوره های دکتری دانشگاه پوترا صرفاً به صورت کلاس درس + پایان نامه برگزار می شوند. مدارک مورد نیاز برای پذیرش دوره های کارشناسی ارشد و دکترا در UPMبرای اخذ پذیرش از این دانشگاه شما میتوانید از خدمات ویژه سایت ایران ایندیا بصورت مکاتبه ای استفاده نمایید. جهت اطلاع بیشتر اینجا را کلیک کنید.مدارک مورد نیاز جهت اخذ پذیرش بدین شرح است:1- ریز نمرات و اصل مدرک کارشناسی (و کارشناسی ارشد) به صورت ترجمه رسمی به زبان انگلیسی و مهر وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران -  2 نسخه2-  کپی گذرنامه برابر اصل با تائید وزارت خارجه ایران - 2 نسخه3-  چهارده قطعه عکس 6 در 4 با زمینه روشن4- سه نسخه کپی معمولی از تمام صفحات گذرنامه (حتما از کاغذ سایز A4 استفاده شود)5- پروپوزال : در صورتی که رشته ای که برای آن درخواست پذیرش می دهید پایان نامه نیز داشته باشد، پروپوزال طرح توجیهی برای پایان نامه ای خواهد بود که قصد دارید برای اخذ مدرک تحصیلی خود روی آن کار کنید. برای اطلاعات بیشتر از صفحه راهنمای پروپوزال استفاده کنید.(نیازی به ارسال پرینت پروپوزال به همراه سایر مدارک نیست، فقط کافیست فایل پروپوزال را برای ما ایمیل کنید)6- توصیه نامه اساتید: این توصیه نامه می بایست در دو نسخه از سوی دو تن از اساتید شما با مهر و امضای استاد تکمیل شود. (جمعاً 4 نسخه) توصیه نامه ها را می توانید از قسمت دانلود های وب سایت دریافت نمایید. دقت کنید که داشتن مهر و امضا برای توصیه نامه الزامی است. 7- برگه تامین مالی: برای تهیه این نامه می بایست مبلغ هشت میلیون تومان را در حساب خود برای یک روز قرار دهید وهمان روز از بانک نامه تائیدیه بگیرید و با تحویل این نامه به روابط بین المللی همان بانک ترجمه انگلیسی آن را دریافت کنید که همان برگه تامین مالی شماست – 2 نسخه8- رزومه انگلیسی (دو نسخه) : برای اطلاعات بیشتر می توانید از صفحه راهنمای رزومه استفاده کنید.(نیازی به ارسال پرینت رزومه به همراه سایر مدارک نیست، فقط کافیست فایل آن را برای ما ایمیل کنید.)9- مدرک زبان: تنها مدرک قابل قبول برای اخذ پذیرش از دانشگاه پوترا مالزی، نمره 6.0 در آزمون آیلتس یا نمره 550 در آزمون تافل می باشد که ارائه ی آن الزامی است و در صورت عدم ارائه این مدارک، مدارک بررسی نخواهد شد. چنانچه مدرک زبان ندارید، پیش از درخواست پذیرش می بایست از یکی از دوره های فشرده زبان انگلیسی معرفی شده استفاده نمایید. نکات مهمالف)  در هنگام انتخاب رشته و ثبت نام به رعایت پیش نیاز رشته تحصیلی دقت کنید. تحصیلات تکمیلی شما باید با تحصیلات کارشناسی و کارشناسی ارشد همخوانی داشته باشد.ب) متقاضیان محترمی که از ایران اقدام میکنند از ارسال مدارک خود ازطریق ایمیل جدا خودداری نمایند. فارسی زبانان که از کشور های دیگر اقدام می کنند برای هماهنگی با مشاوران سایت تماس بگیرند.پ)  در طول مدت آماده سازی مدارک حتی المقدور تماس خود را با مشاورتان حفظ نمایید تا در جمع آوری مدارک حداکثر دقت ممکن صورت پذیرد. تقویم دانشگاهی برای کارشناسی ارشد و دکتریدانشگاه پوترا دو بار در سال دانشجو می گیرد.نیمسال اول : ترم دسامبر( آذر) که متقاضیان تا 25 تیر باید مدارک خود را به صورت کامل به دفتر ایران ایندیا تحویل دهند.نیمسال دوم : ترم جولای (تیر ) که متقاضِان باید قبل از 25 دی سال قبل مدارک خود را به دفتر ایران ایندیا تحویل دهند.صدور پذیرش حدود 5 ماه طول می کشد و همزمان مسائل مربوط به ویزا نیز هماهنگ می گردد . هزینه های دانشجویانالف ) شهریه دانشگاهدوره دو ساله کارشناسی ارشد شهریه ای در حدود چهار هزار دلار آمریکا دارد که در چهار قسط ابتدای هر ترم توسط دانشجو به دانشگاه پرداخت می شوددوره دکتری معمولا سه سال طول میکشد و کلا بین پنج تا هفت هزار دلار آمریکا شهریه دارد که به صورت اقساط پرداخت می شوددانشجویان از شانس گرفتن کمک هزینه تحصیلی برخوردارند اما این مساله بستگی به عوامل مختلفی نظیر رشته، موقعیت علمی، سخت کوشی وغیره دارد که پس از آغاز به تحصیل مشخص می شود و در زمان اقدام برای پذیرش این موضوع اصلا مشخص نیست و ایران ایندیا هم در این مورد هیچ اختیار یا مسوولیتی ندارد. ب ) هزینه های زندگیدانشگاه پوترا مانند سایر دانشگاه ها از امکانات خوابگاهی برخوردار است. اجاره خوابگاهها که به صورت آپارتمان های 2 خوابه است ، در حدود ماهانه 150 دلار می باشد. اما ظرفیت این خوابگاه ها محدود است و لزوماً قابل هماهنگی نیست. امکان اجاره آپارتمان با هزینه ی مشابه یا قدری بالاتر از آن در محدوده دانشگاه وجود دارد.به جز هزینه اسکان، دانشجویان باید ماهانه معادل معادل 800 تا 1200 رینگیت برای هزینه های جاری خود مانند هزینه های غذا، رفت و آمد و خرید لوازم و لباس در نظر بگیرند.*** نکته مهم در مورد ویزای تحصیلی مالزی***لازم به تذکر است که در سال اول تحصیل دانشجویان باید بطور تقریبی بلغی معادل 200 دلار جهت صدور ویزای دانشجویی خود به دانشگاه (صرفنظر از دانشگاه ، رشته و میزان شهریه و طریقه اخذ پذیرش) بپردازند که این رقم جهت سالهای تحصیلی بعد در حدود 50 دلار خواهد بود . فهرست رشته های تحصیلی کارشناسی ارشد و دکتری با پایان نامه دانشگاه پوترا الف) دانشکده کشاورزی:1- بیوتکنولوژی کشاورزی(Agricultural Biotechnology)2- باغبانی کشاورزی (Agricultural Botany)3- ژنتیک و باروری حیوانی (Genetics and Animal Breeding)4- تغذیه حیوانات (Animal Nutrition)5- کنترل بیولوژیک (Biological Control)6- بیوفیزیک و مدل سازی(Biophysics and Modeling)7- علوم خاک زیست محیطی (Environmental Soil Science)8- ژنتیک و باروری گیاهی (Genetics and Plant Breeding)9- آسیب شناسی گیاهی (Plant Pathology)10- مدیریت و باروری خاک (Soil Fertility and Management) ب) دانشکده بیوتکنولوژی و علوم مولکولی1- بیوتکنولوژی سلول حیوانی (Animal Cell Biotechnology)2- سم شناسی بیوشیمیایی (Biochemical Toxicology)3- بیوشیمی (Biochemistry)4- بیوانفورماتیک (Bioinformatics)5- بیوتکنولوژی زیست محیطی (Environmental Biotechnology)6- بیوتکنولوژی آنزیم و غذا (Enzyme and Food Biotechnology)7- تکنولوژی آنزیم (Enzyme Technology)8- آنزیم شناسی (Enzymology)9- بیوتکنولوژی غذایی (Food Biotechnology)10- مهندسی ژنتیک و زیست شناسی مولکولی(Genetic Engineering and Molecular Biology)11- بیوتکنولوژی صنعتی (Industrial Biotechnology)12- بیوشیمی میکروبی (Microbial Biochemistry)13- میکروبیولوژی (Microbiology)14- نانوبیوتکنولوژی (Nanobiotechnology)15- ژنتیک حیوانی و گیاهی (Plant and Animal Genetics)16- مهندسی پروتئین (Protein Engineering)17- تکنولوژی پروتئین (Protein Technology)18- سم شناسی (Toxicology)19- ویروس شناسی (Virology) پ) دانشکده علوم کامپیوتر و فناوری اطلاعات1- گرافیک کامپیوتر(Computer Graphics)2- شبکه های کامپیوتری (Computer Networks)3- سیستم های پایگاه داده ها (Database Systems)4- سیستم های اطلاعاتی (Information Systems)5- برنامه نویسی هوشمند (Intelligent Computing)6- مدیریت دانایی (Knowledge Management)7- سیستم های چندرسانه ای (Multimedia Systems)8- سیستم ها و زبانهای برنامه نویسی (Programming Languages and Systems)9- امنیت در برنامه نویسی (Security in Computing)10- مهندسی نرم افزار (Software Engineering) ت) دانشکده طراحی و معماری1- مطالعات معماری (Architectural Studies)2- معماری (Architecture)3- طراحی صنعتی (Industrial Design)4- مطالعات طراحی مناظر (Landscape Design Studies)5- طراحی شهری (Urban Design) ث) دانشکده اقتصاد و مدیریت1- اقتصاد توسعه (Development Economics)2- اقتصاد (Economics)3- اقتصاد مالی (Financial Economics)4- مهمانپذیری (Hospitality)5- اقتصاد صنعتی (Industrial Economics)6- اقتصاد بین الملل (International Economics)7- اقتصاد منابع طبیعی و محیط زیست (Natural Resources and Environmental Economics)8- توریسم و گردشگری (Tourism) ج) دانشکده علوم تربیتی1- برنامه ریزی درسی (Curriculum and Instruction)2- مدیریت آموزشی (Educational Administration)3- روانشناسی آموزشی(Educational Psychology)4- جامعه شناسی آموزشی(Educational Sociology)5- تکنولوژی آموزشی (Educational Technology)6- مشاوره و راهنمایی (Guidance and Counseling)7- توسعه منابع انسانی (Human Resource Development)8- آموزش اخلاق (Moral Education)9- آموزش کودکان (Pedagogy)10- تربیت بدنی (Physical Education)11- جامعه شناسی آموزش (Sociology of Education)12- علوم ورزش (Sport Science)13- آموزش زبان انگلیسی به عنوان زبان دوم (Teaching English as a Second Language)14- آموزش فنی و حرفه ای (Technical and Vocational Education) چ) دانشکده مهندسی1- مهندسی هوافضا (Aerospace Engineering)2- اتوماسیون و روبوتیک کشاورزی (Agricultural Automation and Robotics)3- اتوماسیون و مکانیزه کردن کشاورزی (Agricultural Mechanization and Automation)4- مهندسی بیوشیمی (Biochemical Engineering)5- سیستم های اطلاعات زیستی (Bioinformation Systems)6- مهندسی بیومکانیک (Biomechanical Engineering)7- مهندسی شیمی (Chemical Engineering)8- مهندسی شبکه های ارتباطی (Communication Networks Engineering)9- روش های محاسباتی در مهندسی (Computational Methods in Engineering)10- مهندسی سیستم های کامپیوتری (Computer Systems Engineering)11- مهندسی کنترل و اتوماسیون (Control and Automation Engineering)12- مهندسی برق و الکترونیک (Electrical and Electronics Engineering)13- مهندسی برق – قدرت (Electrical Power Engineering)14- مهندسی الکترونیک (Electronics Engineering)15- مهندسی محیط زیست (Environmental Engineering)16- مهندسی غذا (Food Engineering)17- مهندسی ژئوتکنیک و ژئولوژی (Geotechnic and Geology Engineering)18- جی آی اِس و مهندسی ژئوماتیک (GIS and Geomatic Engineering)19- مهندسی حمل و نقل (Highway and Transportation Engineering)20- انفورماتیک آب (Hydroinformatics)21- مهندسی صنایع (Industrial Engineering)22- مهندسی سیستم های تولید (Manufacturing Systems Engineering)23- مهندسی و علوم مواد (Material Science and Engineering)24-  مهندسی مواد و طراحی (Material and Design Engineering)25- مهندسی مکانیک (Mechanical Engineering)26- مهندسی مکاترونیک (Mechatronic Engineering)27- مهندسی سیستم های مالتی مدیا (Multimedia Systems Engineering)28- مهندسی بسته بندی(Packaging Engineering)29- مدیریت پروژه (Project Management)30- بهداشت و مهندسی محیط زیست (Sanitary and Environmental Engineering)31- مهندسی آب و خاک (Soil and Water Engineering)32- مهندسی سازه (Structural Engineering)33- مهندسی منابع آب (Water Resources Engineering)34- مهندسی ارتباطات بی سیم (Wireless Communication Engineering) ح) دانشکده مطالعات محیط زیست1- تحلیل و مدلسازی محیط زیست (Environmental Analysis and Modeling)2- کنترل و مدلسازی محیط زیست (Environmental Control and Modeling)3- اقتصاد محیط زیست (Environmental Economics)4- آموزش محیط زیست (Environmental Education)5- اخلاق محیط زیست (Environmental Ethics)6- بهداشت محیط زیست (Environmental Health)7- آبشناسی و آب-زمین شناسی محیط زیست (Environmental Hydrology and Hydrogeology)8- مدیریت محیط زیست (Environmental Management)9- برنامه ریزی محیط زیست (Environmental Planning)10- اداره و سیاست گذاری محیط زیست (Environmental Governance and Policy)11- تکنولوژی کنترل آلودگی زیست محیطی (Environmental Pollution Control Technology)12- کنترل کیفیت محیط زیست (Environmental Quality Control)13- علوم محیط زیست (Environmental Science)14- آبشناسی و منابع آب (Hydrology and Water Resources)15- مطالعات دریایی (Marine and Aquatic Studies)16- بوم شناسی و مطالعات دریایی و سواحل (Marine and Coastal Ecology and Pollution Studies)17- اکوسیستم دریایی و آبهای تازه (Marine and Fresh Water Ecosystem)18- مدیریت کیفیت و کنترل آلودگی هوا (Pollution Control and Air Quality Management)19- مدیریت کیفیت و کنترل آلودگی آب (Pollution Control and Water Quality Management)20- مدیریت فضولات سمی و غیر مسموم (Solid and Toxic Waste Management) خ) دانشکده علوم و تکنولوژی غذایی1- بیوتکنولوژی غذایی (Food Biotechnology)2- مدیریت غذا (Food Management)3- امنیت غذا (Food Safety)4- علوم غذایی (Food Science)5- خدمات غذایی (Food Services)6- تکنولوژی غذایی (Food Technology) د) دانشکده جنگلداری1- جنگلداری کشاورزی (Agro-Forestry)2- مدیریت و سیاست کذاری جنگل ها (Forest Administration and Policy)3- محیط شناسی جنگل (Forest Ecology)4- اقتصاد جنگل (Forest Economics)5- مهندسی جنگل (Forest Engineering)6- آبشناسی جنگل (Forest Hydrology)7- برنامه ریزی استفاده از زمین جنگل (Forest Land Use Planning)8- آسیب شناسی جنگل (Forest Pathology)9- مدیریت کاشت جنگل (Forest Plantation Management)10- حفاظت از محصولات جنگل (Forest Product Protection)11- تجارت و بازاریابی محصولات جنگل (Forest Product Trade and Marketing)12- خاک های جنگلی (Forest Soils)13- جنگلداری (Forestry)14- محصولات غیر چوبی جنگل (Non-Wood Forest Products)15- بهینه سازی درختان (Tree Improvement)16- فیزیولوژی درختان (Tree Physiology)17- مدیریت حیات وحش (Wildlife Management)18- مدیریت صنعت چوب (Wood Industry Management)19- فناوری و علوم چوب (Wood Science and Technology) ذ) دانشکده محیط شناسی انسانی1- توسعه جمعی (Community Development)2- علوم مصرف (Consumer Science)3- محیط شناسی خانواده (Family Ecology)4- مدیریت و اقتصاد خانواده (Family Economics and Management)5- جنسیت و توسعه (Gender and Development)6- اسکان (Housing)7- توسعه انسانی (Human Development)8- موسیقی (Music) – فقط کارشناسی ارشد9- فلسفه و مطالعات تمدن (Philosophy and Civilization Studies)10- سیاست و دولت (Politics and Government)11- روانشناسی رشد کودک (Psychology of Child Development) ر) دانشکده زبان ها و ارتباطات1- زبان شناسی کاربردی (Applied Linguistics)2- زبان عربی(Arabic Language)3- زبان انگلیسی(English Language)4- ادبیات انگلیسی(English Literature)5- ادبیات جهان(World Literature)6- فناوری ارتباطات (Communication Technology)7- ارتباطات توسعه (Development Communication)8- ارتباطات انسانی (Human Communication)9- روزنامه نگاری (Journalism)10- ارتباطات جمعی (Mass Communication)11- ارتباطات سازمان (Organizational Communication) ز) دانشکده علوم پایه1- جبر(Algebra)2- شیمی تحلیلی(Analytical Chemistry)3- ریاضی کاربردی(Applied Mathematics)4- اپتیک کاربردی(Applied Optic)5- پرتو افشانی کاربردی(Applied Radiation)6- آمار زیستی(Biological Statistics)7- کاتالیز(Catalysis)8- فیزیک ارتباطی(Communication Physics)9- بهداشت عمومی(Community Health)10- شیمی تئوریک و محاسباتی(Theoretical and Computational Chemistry)11- سم شناسی محیطی(Environmental Toxicology)12- زیست شناسی محیطی(Environmental Biology)13- شیمی زیست محیطی(Environmental Chemistry)14- تئوری گراف (Graph Theory)15- علوم مواد (Material Science)16- شیمی مواد (Materials Chemistry)17- مایکروویو (Microwave)18- قارچ شناسی و آسیب شناسی گیاهی (Mycology and Plant Pathology)19- علوم ریز (Nanoscience)20- پژوهش عملیات (Operation Research)21- ژنتیک حیوانی و گیاهی (Plant and Animal Genetics)22- فیزیولوژی حیوانی و گیاهی (Plant and Animal Genetics)23- شیمی پلیمر (Polymer Chemistry)24- ریاضی محض (Pure Mathematics)25- تکنولوژی و علوم کوانتوم (Quantum Science and Technology)26- انرژی خورشیدی (Solar Energy)27- فیزیک نظری (Theoretical Physics) ژ) دانشکده دامپزشکی1- هوشبری (Anasthesiology)2- آناتومی (Anatomy)3- بیوتکنولوژی حیوانی (Animal Biotechnology)4- بهداشت آبزیان (Aquatic Animal Health)5- باکتری شناسی(Bacteriology)6- خون شناسی و آسیب شناسی بالینی (Hematology and Clinical Pathology)7- ایمن شناسی (Immunology)8- زیست شناسی مولکولی (Molecular Biology)9- فیزیولوژی تغذیه (Nutrition Physiology)10- داروشناسی (Pharmacology)11- فیزیولوژی (Physiology)12- بهداشت عمومی (Public Health)13- سم شناسی (Toxicology)14- ویروس شناسی (Virology)15- بهداشت حیات وحش (Wildlife Health)16- پزشکی حیوانات خانگی (Small Animal Medicine)17- آسیب شناسی (Pathology)18- جراحی (Surgery)19- همه گیر شناسی (Epidemiology)20- پزشکی حیوانات آزمایشگاهی (Laboratory Animal Medicine) س) انستیتو مطالعات سالخوردگی1- تکنولوژی و سالخوردگی (Gerontechnology)2- مطالعات سالخوردگی (Gerontology) ش) انستیتو مطالعات علوم اجتماعی1- توسعه و آموزش عمومی (Community Education and Development)2- مطالعات صلح (Peace Studies)3- توسعه روستایی (Rural Advancement)4- مطالعات جوانان (Youth Studies) ص) انستیتو فناوری پیشرفته1- مهندسی مواد پیشرفته (Advanced Material Engineering)2- مهندسی پزشکی (Biomedical Engineering)3- مهندسی انرژی (Energy Engineering)4- نانوتکنولوژی و نانومتریال (Nanotechnology and Nanomaterial) فهرست رشته های تحصیلی کارشناسی ارشد بدون پایان نامه دانشگاه پوتراالف) دانشکده کشاورزی1- مدیریت منابع زمین (Land Resource Management)2- مدیریت کاشت (Plantation Management) ب) دانشکده علوم کامپیوتر و فناوری اطلاعات1- علوم کامپیوتر (Computer Science) پ) دانشکده معماری و طراحی1- معماری مناظر (Landscape Architecture) ت) دانشکده اقتصاد و مدیریت1- اقتصاد توسعه(Development Economics)2- اقتصاد(Economics)3- اقتصاد مالی (Financial Economics)4- اقتصاد صنعتی(Industrial Economics)5- اقتصاد بین الملل(International Economics)6- اقتصاد منابع طبیعی و محیط زیست(Natural Resources and Environmental Economics) ث) دانشکده علوم تربیتی1- برنامه ریزی درسی (Curriculum and Instruction)2- مدیریت آموزشی (Educational Administration)3- روانشناسی آموزشی(Educational Psychology)4- جامعه شناسی آموزشی(Educational Sociology)5- تکنولوژی آموزشی (Educational Technology)6- مشاوره و راهنمایی (Guidance and Counseling)7- توسعه منابع انسانی (Human Resource Development)8- آموزش اخلاق (Moral Education)9- آموزش کودکان (Pedagogy)10- تربیت بدنی (Physical Education)11- آموزش فنی و حرفه ای (Technical and Vocational Education)12- علوم ورزش (Sport Science)13- آموزش زبان انگلیسی به عنوان زبان دوم (Teaching English as a Second Language) ج) دانشکده مهندسی1- مهندسی آب(Water Engineering)2- مهندسی محیط زیست(Environmental Engineering)3- مهندسی حمل و نقل(Highway and Transportation Engineering)4- مدیریت آب(Water Management)5- مهندسی سازه و ساخت(Structural Engineering and Construction)6- مدیریت فناوری زیست محیطی(Environmental Technology Management)7- مهندسی سیستم های تولید(Manufacturing Systems Engineering)8- مدیریت مهندسی (Engineering Management) چ) دانشکده مطالعات محیط زیست1- محیط زیست (Environment) ح) دانشکده جنگلداری1- مدیریت منابع جنگلهای استوایی (Tropical Forest Resource Management)2- تکنولوژی صنعت چوب (Wood Industry Technology) خ) دانشکده زبان ها و ارتباطات1- زبان شناسی کاربردی (Applied Linguistics)2-  زبان انگلیسی برای اهداف خاص (English for Specific Purposes)3- زبان انگلیسی(English Language)4- ادبیات انگلیسی(English Literature)5- ادبیات جهان(World Literature)6- ادبیات آمریکا (American Literature)7- زبان در مطالعات ادبی (Language in Literary Studies)8- زبان و ارتباطات رسانه ای (Language and Media Communication)9- ادبیات بریتانیا (British Literature) د) دانشکده علوم پایه1- آمار کاربردی (Applied Statistics) ذ) دانشکده دامپزشکی1- دامپزشکی عملی بالینی (Clinical Veterinary Practice)2- دامپزشکی آزمایشگاهی عملی (Laboratory Veterinary Practice) دانشگاه مالایا(University Malaya)دوره های کارشناسی ارشد و دکتری معرفی دانشگاهدانشگاه مالایا در مالزی با قدمتی در حدود پنجاه سال در شهر کوالالامپور واقع شده است. در سالهای اخیر به تبع رشد چشمگیر کشور مالزی، چهار دانشگاه تحقیقتی (Research University) مالزی که دانشگاه مالایا نیز جزء آنهاست، سرمایه گزاری بالایی برای تحقیقات و تحصیلات تکمیلی و پژوهش های کاربردی انجام داده اند. با نگاهی به فهرست دانشکده ها و مراکز تحقیقاتی و رشته های بسیار متنوع این دانشگاه متوجه گستردگی این دانشگاه خواهید شد.با توجه به شرایطی نظیر: تنوع رشته ها، انگلیسی زبان بودن، شهریه های مناسب، شانس گرفتن بورس، اعتبار بالا از نظر وزارت خانه های علوم و بهداشت، اعتبار جهانی، امکانات بسیار خوب علمی و رفاهی خوابگاههای مجهز و .... مشاوران ایران ایندیا تصمیم به معرفی این دانشگاه و سایر دانشگاه های تحقیقاتی مالزی مانند USM یا UTM به علاقمندان به تحصیلات تکمیلی گرفته اند. ساختار تحصیل در دوره های کارشناسی ارشد و دکتری در دانشگاه مالایادر دانشگاه مالایا رشته های متنوع به 3 صورت در مقطع کارشناسی ارشد و دکترا ارائه می شود. دوره تحصیل کارشناسی ارشد حدود 2 سال و نیم و دکترا در حدود 4 سال به طول می انجامد. حالت اول : فقط کلاس درس ( Course work )این حالت که تنها در دوره فوق لیسانس وجود دارد شانس پذیرش بالاتری دارد و در آن تز یا پایان نامه وجود ندارد و دانشجو فقط می بایست تعداد خاصی واحد درسی تئوری یا عملی بگذراند و سپس یک پروژه نهایی (بدون دفاعیه) تحویل دهد. در پایان دانشجو موفق به اخذ مدرک معتبر کارشناسی ارشد می شود و می تواند در مقطع دکترا نیز ادامه تحصیل دهد. حالت دوم : کلاس درس + پایان نامه  ( Course work and Dissertation)در این حالت دانشجو پس از گذراندن تعداد خاصی از واحد های درسی می بایست یک پروژه پژوهشی به عنوان پایان نامه را نیز به انجام برساند که جلسه ی دفاعیه دارد. این حالت هم در کارشناسی ارشد و هم در دکترا قابل ارائه است. حالت سوم : فقط پایان نامه  (Dissertation)در این حالت دانشجو صرفاً می بایست یک پروژه پژوهشی به عنوان پایان نامه را به انجام برساند که جلسه ی دفاعیه دارد. این حالت نیز هم در کارشناسی ارشد و هم در دکترا قابل ارائه است.مدارک مورد نیاز برای پذیرش دوره های کارشناسی ارشد و دکترا در UM1- ریز نمرات و اصل مدرک کارشناسی به صورت ترجمه رسمی به زبان انگلیسی و مهر وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران -  2 نسخه2-  کپی گذرنامه برابر اصل با تائید وزارت خارجه ایران - 2 نسخه3-  چهارده قطعه عکس 6 در 4 با زمینه روشن4- سه نسخه کپی معمولی از تمام صفحات گذرنامه5- پروپوزال : در صورتی که رشته ای که برای آن درخواست پذیرش می دهید پایان نامه نیز داشته باشد، پروپوزال طرح توجیهی برای پایان نامه ای خواهد بود که قصد دارید برای اخذ مدرک تحصیلی خود روی آن کار کنید. برای اطلاعات بیشتر از صفحه راهنمای پروپوزال استفاده کنید. (حتماً توجه داشته باشید فایل پروپوزال را بر روی سی دی نیز همراه با پرینت آن تحویل دهید )6- توصیه نامه اساتید: این توصیه نامه می بایست در دو نسخه از سوی دو تن از اساتید شما با مهر و امضای استاد تکمیل شود. (جمعاً 4 نسخه) توصیه نامه ها را می توانید از یکی از دفاتر ایران ایندیا و یا از قسمت دانلود های وب سایت دریافت نمایید. دقت کنید که داشتن مهر و امضا برای توصیه نامه الزامی است. 7- برگه تامین مالی: برای تهیه این نامه می بایست مبلغ هشت میلیون تومان را در حساب خود برای یک روز قرار دهید وهمان روز از بانک نامه تائیدیه بگیرید و با تحویل این نامه به روابط بین المللی همان بانک ترجمه انگلیسی آن را دریافت کنید که همان برگه تامین مالی شماست – 2 نسخه8- رزومه انگلیسی (دو نسخه) : برای اطلاعات بیشتر می توانید از صفحه راهنمای رزومه استفاده کنید. (حتماً توجه داشته باشید فایل رزومه را بر روی سی دی نیز همراه با پرینت آن تحویل دهید.)9- مدرک زبان: تنها مدرک قابل قبول برای اخذ پذیرش از دانشگاه مالایا مالزی، نمره 6.0 در آزمون آیلتس یا نمره 550 در آزمون تافل می باشد که ارائه ی آن الزامی است و در صورت عدم ارائه این مدارک، مدارک بررسی نخواهد شد. چنانچه مدرک زبان ندارید، پیش از درخواست پذیرش می بایست از یکی از دوره های فشرده زبان انگلیسی معرفی شده استفاده نمایید. نکات مهمالف)  در هنگام انتخاب رشته و ثبت نام به رعایت پیش نیاز رشته تحصیلی دقت کنید. تحصیلات تکمیلی شما باید با تحصیلات کارشناسی و کارشناسی ارشد همخوانی داشته باشد.ب) متقاضیان محترمی که از ایران اقدام میکنند از ارسال مدارک خود ازطریق ایمیل جدا خودداری نمایند. فارسی زبانان که از کشور های دیگر اقدام می کنند برای هماهنگی با مشاوران سایت تماس بگیرند.پ)  در طول مدت آماده سازی مدارک حتی المقدور تماس خود را با مشاورتان حفظ نمایید تا در جمع آوری مدارک حداکثر دقت ممکن صورت پذیرد. تقویم دانشگاهی برای کارشناسی ارشد و دکتریدانشگاه مالایا دو بار در سال دانشجو می گیرد.نیمسال اول : ترم دسامبر( آذر) که متقاضیان تا 25 تیر باید مدارک خود را به صورت کامل به دفتر ایران ایندیا تحویل دهند.نیمسال دوم : ترم جولای (تیر ) که متقاضِان باید قبل از 25 دی سال قبل مدارک خود را به دفتر ایران ایندیا تحویل دهند.صدور پذیرش حدود 5 ماه طول می کشد و همزمان مسائل مربوط به ویزا نیز هماهنگ می گردد . هزینه های دانشجویانالف ) شهریه دانشگاههزینه های تحصیل در هر رشته به طور جداگانه در فهرست مشخص شده است. دانشجویان از شانس گرفتن کمک هزینه تحصیلی برخوردارند اما این مساله بستگی به عوامل مختلفی نظیر رشته، موقعیت علمی، سخت کوشی وغیره دارد که پس از آغاز به تحصیل مشخص می شود و در زمان اقدام برای پذیرش این موضوع اصلا مشخص نیست و ایران ایندیا هم در این مورد هیچ اختیار یا مسوولیتی ندارد. ب ) هزینه های زندگیدانشگاه مالایا مانند سایر دانشگاه ها از امکانات خوابگاهی برخوردار است. اجاره خوابگاهها که به صورت آپارتمان های 2 خوابه است ، در حدود ماهانه 150 دلار می باشد. اما ظرفیت این خوابگاه ها محدود است و لزوماً قابل هماهنگی نیست. امکان اجاره آپارتمان با هزینه ی مشابه یا قدری بالاتر از آن در محدوده دانشگاه وجود دارد.به جز هزینه اسکان، دانشجویان باید ماهانه معادل معادل 800 تا 1200 رینگیت برای هزینه های جاری خود مانند هزینه های غذا، رفت و آمد و خرید لوازم و لباس در نظر بگیرند.*** نکته مهم در مورد ویزای تحصیلی مالزی :برای همه متقاضیانی که از طریق این شرکت اقدام نمایند ، علاوه بر اخذ پذیرش ، ویزای سه ماهه رایگان نیز اخذ خواهد شد . لازم به تذکر است که در سال اول تحصیل دانشجویان باید مبلغ 200 دلار جهت ویزای دانشجویی خود به دانشگاه (صرفنظر از دانشگاه ، رشته و میزان شهریه و طریقه اخذ پذیرش) بپردازند که این رقم جهت سالهای تحصیلی بعد در حدود 50 دلار خواهد بود . فهرست رشته های تحصیلی کارشناسی ارشد و دکتری در دانشگاه مالایا 1- آکادمی مطالعات اسلامی                                       1-1  فوق لیسانس شریعت                         1-1 Master of Shariah                                     حیطه های پژوهشی : حقوق اسلامی و آراء معاصر ، حقوق اسلامی و آثار آن در مالزی ، تجارت اسلامی ، اقتصاد اسلامی ، بانکداری اسلامی ، مدیریت دادگاه های اسلامی در مالزی ، حقوق تطبیقی ، اسلام و سیاست ، علوم سیاسی تطبیقی ، مدیریت اسلامی ، سامانه های مالی اسلامیساختار دوره :  1- کلاس درس + پایان نامه                            2- فقط پایان نامههزینه سالانه دوره در سال :    1-  1400 دلار                                 2-  1050 دلار2-1 فوق لیسانس اصول                                                               1-2 Master of Usuluddinحیطه های پژوهشی : خدا شناسی ، دین شناسی تطبیقی ، اندیشه اسلامی ، فلسفه اسلامی ، حدیث ، تمدن اسلامی در جهان ، تاریخ اسلامساختار دوره :  1- کلاس درس + پایان نامه                            2- فقط پایان نامههزینه سالانه دوره :    1-  1400 دلار                                              2-  1050 دلار3-1  فوق لیسانس مطالعات اسلامی                                        1-3 Master of Islamic Studiesساختار دوره :  فقط پایان نامه                                         هزینه سالانه دوره :  1050 دلار4-1  دکترای تخصصی                                                                 1-4 Doctor of Philosophyساختار دوره :  فقط پایان نامه                                         هزینه سالانه دوره :  2400 دلار 2- آکادمی مطالعات مالایی                                        1-2  فوق لیسانس مطالعات مالایی                                            2-1 Master of Malay Studiesساختار دوره : 1- کلاس درس           2- کلاس درس + پایان نامه             3- پایان نامههزینه سالانه دوره   : 1- 1350 دلار              2- 1450 دلار                                3- 920 دلار2-2  دکترای تخصصی                                                                  2-2 Doctor of Philosophyساختار دوره : فقط پایان نامه                              هزینه سالانه دوره : 2400 دلار 3 - مرکز فرهنگی                                                      3/ Cultural Center   1-3  فوق لیسانس هنر های اجرایی – نمایشی                         3-1 Master of Performing Artsحیطه های پژوهشی :الف ) موسیقی : موزیکولوژی ( موسیقی شناسی ) ، آهنگ سازی ، تکنولوژی موسیقی ، آموزش موسیقی ، اتنوموزیکولوژی ( موسیقی شناسی قومی )ب ) تئاتر  :  بازیگری و کارگردانی ، مطالعات تئاتر ، تئاتر سنتی ، مدیریت هنر هاپ ) رقص  :  قوم شناسی رقص ، مطالعات رقص ، رقص های سنتی ، رقص های مدرنساختار دوره : 1- کلاس درس + پایان نامه            2- پایان نامههزینه سالانه دوره   : 1- 2200 دلار                    2- 1500 دلار2-3  فوق لیسانس هنرهای بصری – دیداری                                      3-2 Master of Visual Artsحیطه های پژوهشی : هنرهای بصری سنتی ، هنرهای بصری مدرن ، طراحی پارچه و لباسساختار دوره : 1- کلاس درس + پایان نامه            2- پایان نامههزینه سالانه دوره   : 1- 2200 دلار                   2- 1500 دلار3-3  دکترای تخصصی                                                                   3-3 Doctor of Philosophyساختار دوره : 1- پایان نامه                               هزینه سالانه دوره : 2850 دلار 4 - دانشکده علوم اجتماعی              4/ Faculty of Arts and Social Sciences1-4  فوق لیسانس مطالعات نشر                                         4-1 Master of Publishing Studiesساختار دوره :  کلاس درس + پایان نامه                 هزینه سالانه دوره : 1600 دلار2-4  فوق لیسانس مطالعات استراتژیک و تدافعی       4-2 Master of Strategic & Defense Studies ساختار دوره :  کلاس درس + پایان نامه                 هزینه سالانه دوره : 2200 دلار3-4  فوق لیسانس تاریخ آسیای جنوب شرقی                4-3 Master of Southeast Asian Historyساختار دوره :  کلاس درس + پایان نامه                 هزینه سالانه دوره : 1600 دلار4-4  فوق لیسانس تاریخ مالزی                                            4-4 Master of Malaysian Historyساختار دوره :  کلاس درس + پایان نامه                 هزینه سالانه دوره : 1600 دلار5-4  فوق لیسانس مطالعات تمدن                                    4-5 Master of Civilizational  Studiesساختار دوره :  کلاس درس + پایان نامه                 هزینه سالانه دوره : 1900 دلار6-4  فوق لیسانس ادبیات انگلیسی                                     4-6 Master of English Literatureساختار دوره :  کلاس درس + پایان نامه                 هزینه سالانه دوره : 1600 دلار7-4  فوق لیسانس پژوهشی در این رشته ها :                                    4-7 Master of Arts in :- انسان شناسی                         - جامعه شناسی                     - جغرافیا- زبان انگلیسی                           - مطالعات آسیای شرقی            - مطالعات هند- مطالعات رسانه ها                      - مطالعات چین                        - تاریخ- مطالعات زیست محیطی              - مطالعات جنسیت                   - مطالعات جمعیت- مدیریت و عدالت اجتماعی           - مطالعات و برنامه ریزی شهری    - مطالعات تمدن- مطالعات استراتژیک و بین المللساختار دوره  :  فقط پایان نامه                          هزینه سالانه دوره  :  1300 دلار8-4  دکترای تخصصی                                                                   4-8 Doctor of Philosophy ساختار دوره  :  فقط پایان نامه                          هزینه سالانه دوره  :  2550 دلار 5  -دانشکده معماری               5/ Faculty of Built Environment1-5   فوق لیسانس معماری                                                         5-1 Master of Architectureحیطه های پژوهشی : طراحی شهری ، تئوری های معماری ، طراحی منازل مسکونی طراحی اداری ، طراحی محیط های تجاری ، طراحی مناظر شهری ، معماری تطبیقی ، معماری منطقه ای – بومی‌  ساختار دوره  :  فقط پایان نامه                          هزینه سالانه دوره  :  2100 دلار2-5  فوق لیسانس ساختمان                                                           5-2 Master of Buildingحیطه های پژوهشی : بهینه سازی مصرف انرژی در ساختمان ، طراحی ساختمان ، تئوری های معماری- ساختمانی ، بررسی تطبیقی ساختمان ها ، بهینه سازی ساختمان جهت مصارف مسکونی – اداری – تجاری   ساختار دوره  :  فقط پایان نامه                          هزینه سالانه دوره  :  2100 دلار3-5  فوق لیسانس مستغلات                                                       5-3 Master of Real Estateحیطه های پژوهشی : اسکان ، مطلوبیت فضاهای مسکونی ، کاربری تطبیقی فضاهای مسکونی – اداری – تجاری ، ضرورت های فضاهای مسکونی در دوران حاضر ، تئوری های معماری‌  ساختار دوره  :  فقط پایان نامه                          هزینه سالانه دوره  :  2100 دلار4-5  دکترای تخصصی                                                                  5-4 Doctor of Philosophy‌  ساختار دوره  :  فقط پایان نامه                          هزینه سالانه دوره  :  3200 دلار 6 - دانشکده تجارت و حسابداری               6/ Faculty of Business and Accountancy1-6  فوق لیسانس مدیریت اجرایی                     6-1 Master of Business Administration (MBA)دوره دوساله MBA در این گرایش ها :        - حسابداری                              - امور مالی                            - مدیریت منابع انسانی       - سیستم های اطلاعاتی             - بازاریابی                              - توسعه سازمانی- مدیریت بازرگانی بین المللیساختار دوره :  فقط کلاس درس                      هزینه سالانه دوره : 4800 دلار2-6  فوق لیسانس مدیریت                                                        6-2 Master of Managementساختار دوره :  فقط کلاس درس                      هزینه سالانه دوره : 5000 دلار3-6  دکترای تخصصی                                                                   6-3 Doctor of Philosophyساختار دوره :  فقط پایان نامه                      هزینه سالانه دوره : 3800 دلار 7 - دانشکده علوم کامپیوتر و فناوری اطلاعات7/ Faculty of Computer Science and Information Technology1-7  فوق لیسانس علوم کامپیوتر                                         7-1 Master of Computer Scienceحیطه های پژوهشی : امنیت شبکه ، Mobile Computing ، هوش مصنوعی ، شبکه های عصبی مصنوعی ، پردازش تصاویر پزشکی ، Software Re-use ، Object Oriented System Development ، ضمانت کیفیت نرم افزار ، ابزار های کنترل داده های آماری ، Agent Technologyساختار دوره : 1- کلاس درس + پایان نامه            2- پایان نامههزینه سالانه دوره   : 1- 3500 دلار                    2- 2000 دلار2-7  فوق لیسانس کتابداری و علوم اطلاعات       7-2 Master of Library and Information Scienceحیطه های پژوهشی : سامانه های رده بندی و برگه نویسی ، نیاز ها و رفتار شناسی متقاضی ، مدیریت و بازار یابی اطلاعات ، کتابخانه های دیجیتال و الکترونیک ، ذخیره و بازیابی اطلاعات ، مدیریت و توسعه روش های جمع آوری اطلاعات و منابع ، رفتارشناسی خوانندگان ، نشر الکترونیک ، توسعه سیستم های اطلاعاتی ساختار دوره : 1- کلاس درس           2- کلاس درس + پایان نامه             3- پایان نامههزینه سالانه دوره   : 1- 2550 دلار              2- 2500 دلار                 3- 2000 دلار3-7  فوق لیسانس مهندسی نرم افزار                              7-3 Master of Software Engineeringحیطه های پژوهشی : آموزش با کامپیوتر ، تکنولوژی CASE ، تولید نرم افزار ، آموزش الکترونیک ، تعامل کامپیوتر و انسان ، ضمانت کیفیت نرم افزار ، معماری نرم افزار ، مدیریت پروژه های نرم افزاری ، مطمئن سازی نرم افزار ، آزمایش نرم افزار ، تکنیک های Object – Orientedساختار دوره : کلاس درس + پایان نامه                       هزینه سالانه دوره : 3300 دلار4-7  فوق لیسانس فن آوری اطلاعات                            7-4 Master of Information Technology ساختار دوره : 1- کلاس درس                      2- کلاس درس + پایان نامه هزینه سالانه دوره :   1- 3300 دلار              2- 3500 دلار5-7  دکترای تخصصی                                                                   7-5 Doctor of Philosophyساختار دوره :  فقط پایان نامه                      هزینه سالانه دوره : 2500 دلار 8 - دانشکده اقتصاد و مدیریت                 8/ Faculty of Economics and Administration        1-8  فوق لیسانس اقتصاد                                                             8-1 Master of Economicsحیطه های آموزشی – پژوهشی : اقتصاد خرد پیشرفته ، اقتصاد کلان پیشرفته ، اقتصاد کاربردی ، توسعه و برنامه ریزی اقتصادی ، تجارت و رشد ، نظریه ها در تحلیل اقتصادی ، اقتصاد مالزی ، مطالعات تطبیقی سامانه های اقتصادی ، بازار ها و نهاد های اقتصادی ، تحلیل سیاست های اقتصادی ، سازمان های صنعتی ، اقتصاد کلان کاربردی ، اقتصاد عمومی ، پول و امور مالی در توسعه اقتصادی ، اقتصاد صنایع شبکه ای ساختار دوره :  1- کلاس درس                                      2- پایان نامه هزینه سالانه دوره   :  1- 2250 دلار                              2- 1500 دلار2-8  فوق لیسانس مدیریت عمومی                                  8-2 Master of Public Administrationحیطه های آموزشی – پژوهشی : تئوری مدیریت ، آموزه های مدیریت ، مدیریت مالی در کشور های در حال توسعه ، تحلیل سیاست گذاری ها و تکامل برنامه ها ، سیاست – توسعه و حاکمیت ، مدیریت منابع انسانی ، مدیریت کیفیت ، سیاست مالزی ، مدیریت شهری ، تکنیک های مدیریت عمومی ، سیاست گذاری های اجتماعی و توسعه ساختار دوره :  1- کلاس درس                                      2- پایان نامه هزینه سالانه دوره   :  1- 2500 دلار                              2- 1500 دلار3-8  فوق لیسانس آمار کاربردی                                            8-3 Master of Applied Statisticsحیطه های آموزشی – پژوهشی : تکنیک های پردازش داده های جمعیت شناختی ، شاخص های اقتصادی کاربردی ، شاخص های مالی کاربردی ، آمار زیستی ، سیستم های اطلاعاتی کامپیوتری ، تکنیک های پژوهش بازار ، تحلیل داده های آماری ، روش های آماری ، تکنیک های پیمایش ، روش ها و طراحی نمونه گیری ساختار دوره :  1- کلاس درس                                      2- پایان نامه هزینه سالانه دوره   :  1- 2200 دلار                             2- 1500 دلار4-8  دکترای تخصصی                                                                  8-4 Doctor of Philosophyساختار دوره :  پایان نامه                              هزینه سالانه دوره :  3500 دلار 9 - دانشکده علوم تربیتی                                                      9/ Faculty of Education1-9  فوق لیسانس علوم تربیتی                     9-1 Master of Education                             حیطه های پژوهشی : برنامه ریزی و مدیریت آموزشی ، تربیت بدنی ، آموزش بهداشت ، مشاوره و راهنمایی ، آموزش های خاص ، اندازه گیری و تطور ، روان شناسی آموزشی – تربیتی ، آموزش زبان ، آموزش انگلیسی به عنوان زبان دوم ، آموزش ریاضیات ، آموزش علوم پایه ، آموزش علوم اجتماعی ، فلسفه تعلیم و تربیت ، جامعه شناسی آموزش ساختار دوره : 1- کلاس درس                       2- کلاس درس + پایان نامه هزینه سالانه دوره :   1- 2000 دلار              2- 1900 دلار2-9  فوق لیسانس مشاوره                                                       9-2 Master of Counselingحیطه های آموزشی – پژوهشی :  تئوری های مشاوره ، مشاوره گروهی ، مشاوره عملی ، تکنیک های مشاوره ، سنجش در مشاوره ، و غیره.ساختار دوره :  کلاس درس + گزارش پژوهش بالینی هزینه سالانه دوره   :  2500 دلار3-9  فوق لیسانس مدیریت آموزشی                       9-3 Master of Educational Managementساختار دوره :  کلاس درس                             هزینه سالانه دوره :  2050 دلار4-9  فوق لیسانس تکنولوژی آموزشی                      9-4 Master of Instructional Technologyساختار دوره :  کلاس درس                             هزینه سالانه دوره :  2050 دلار5-9  فوق لیسانس آموزش کودکان                        9-5 Master of Early Childhood Education ساختار دوره :  کلاس درس                             هزینه سالانه دوره :  2000 دلار6-9  فوق لیسانس آموزش ریاضی با فن آوری اطلاعات و ارتباطات9-6 Master of Mathematics Education with Information and Communication Technology ساختار دوره :  کلاس درس                             هزینه سالانه دوره :  2300 دلار7-9  فوق لیسانس آموزش علوم پایه با فن آوری اطلاعات و ارتباطات9-7 Master of Science Education with Information and Communication Technology ساختار دوره :  کلاس درس                             هزینه سالانه دوره :  2300 دلار8-9  دکترای تخصصی                                                               9-8 Doctor of Philosophy ساختار دوره :  پایان نامه                                هزینه سالانه دوره :  2750 دلار 10-دانشکده مهندسی                                                       10/ Faculty of Engineering1-10 فوق لیسانس مهندسی طراحی و تولید          10-1 Master of Manufacturing Engineeringحیطه های پژوهشی : طراحی کامپیوتری ، طراحی کالا ، تولید کامپیوتری ، اتوماسیون ، روبوتیک ، فن آوری ماشینی ، مهندسی صنایع ، مکاترونیک ، فن آوری ابزار های خودکار ، فن آوری مکانیزهساختار دوره : کلاس درس + پایان نامه                       هزینه سالانه دوره : 4000 دلار2-10 فوق لیسانس مهندسی برق و قدرت  10-2 Master of Electrical Engineering and Power Systems  حیطه های پژوهشی : الکترونیک – قدرت ، الکترونیک ، سیستم های قدرت ، ارتباطات راه دور ، ماشین ها و سیستم های مکانیزه ، کنترل کامپیوتری ، الکترومگنتیکساختار دوره : کلاس درس + پایان نامه                       هزینه سالانه دوره : 4000 دلار3-10 فوق لیسانس مهندسی ارتباطات دور      10-3 Master of Telecommunication Engineeringساختار دوره : کلاس درس + پایان نامه                       هزینه سالانه دوره : 4000 دلار4-10 فوق لیسانس مهندسی مواد و فن آوری      10-4 Master of Materials Engineering and Technologyساختار دوره : کلاس درس + پایان نامه                       هزینه سالانه دوره : 4000 دلار5-10 فوق لیسانس مهندسی انرژی                                10-5 Master Of Energy Engineeringساختار دوره : کلاس درس + پایان نامه                       هزینه سالانه دوره : 4000 دلار6-10 فوق لیسانس مهندسی پزشکی                       10-6 Master Of Biomedical Engineeringساختار دوره : کلاس درس + پایان نامه                       هزینه سالانه دوره : 4000 دلار7-11 فوق لیسانس مهندسی مکانیک                        10-7 Master Of Mechanical Engineeringساختار دوره : کلاس درس + پایان نامه                       هزینه سالانه دوره : 4000 دلار8-10 فوق لیسانس مهندسی شیمی                           10-8 Master Of Chemical Engineeringساختار دوره : کلاس درس + پایان نامه                       هزینه سالانه دوره : 4000 دلار9-10 فوق لیسانس مهندسی عمران                                    10-9 Master Of Civil Engineeringساختار دوره : کلاس درس + پایان نامه                       هزینه سالانه دوره : 4000 دلار10-10 فوق لیسانس علوم مهندسی                           10-10 Master Of Engineering Sciencesساختار دوره : پایان نامه                                           هزینه سالانه دوره : 1500 دلار11-10 دکترای تخصصی                                                            10-11 Doctor of Philosophyساختار دوره : پایان نامه                                           هزینه سالانه دوره : 3200 دلار 11- دانشکده زبان ها و زبان شناسی         11/ Faculty of Languages and Linguistics1-11 فوق لیسانس انگلیسی به عنوان زبان دوم       11-1 Master of English as a 2nd Languageساختار دوره : 1- کلاس درس                       2- کلاس درس + پایان نامههزینه سالانه دوره :   1- 2000 دلار              2- 1900 دلار2-11 فوق لیسانس زبان شناسی        11-2 Master of Linguistics                                       حیطه های پژوهشی : تحلیل گفتمان ، مباحث دو زبانگی ، ارتباطات زبانی ، زبان شناسی جامعه شناختی ، آوا نگاری و آوا شناسی ، تغییر و دگرگونی در زبان ، جنسیت و زبان ، تکامل زبان ، زبان و ادبیات ، انگلیسی برای هدفهای خاص ، مطالعات زبان اول و دوم و روابط آن ها ، نشانه شناسی ، آسیب شناسی گفتار ، نارسایی های زبانی ، ترجمه و تفسیر ، نحو و گونه شناسی زبان و غیره.ساختار دوره : 1- کلاس درس                       2- کلاس درس + پایان نامههزینه سالانه دوره :   1- 2000 دلار              2- 1900 دلار3-11 فوق لیسانس مطالعات زبان های مدرن         11-3 Master of Modern Languages Studies ساختار دوره : 1- کلاس درس                       2- کلاس درس + پایان نامههزینه سالانه دوره :   1- 2000 دلار              2- 1900 دلار 4-11 دکترای تخصصی      11-4 Doctor of Philosophy                                                        ساختار دوره : پایان نامه                                           هزینه سالانه دوره : 3500 دلار 12- دانشکده حقوق                12/ Faculty of Law                                                        1-12 فوق لیسانس حقوق             12-1 Master of Laws                                                   حیطه های پژوهشی : حقوق اجرایی ، حقوق هوا و فضا ، حقوق بانکداری ، حقوق صنایع ، حقوق شرکت ها ، حقوق قرارداد ، حقوق مالی ، حقوق کپی رایت ، حقوق محیط های مجازی ، حقوق کار ، حقوق محیط زیست ، حقوق خانواده ، حقوق صنعتی ، حقوق فن آوری اطلاعات ، حقوق بیمه ، حقوق بشر ، حقوق فعالین حقوق بشر ، حقوق املاک ، حقوق اسلامی ، حقوق کارگر ، حقوق زمین ، حقوق دریاها ، حقوق رسانه ها ، نظام حقوقی مالزی ، حقوق بین الملل عمومی ، حقوق بین الملل خصوصی ، و غیره.ساختار دوره : 1- کلاس درس                      2- کلاس درس + پایان نامه                3- پایان نامههزینه سالانه دوره   : 1- 1300دلار               2- 1550 دلار                                3- 1450 دلار2-12  فوق لیسانس علوم قضائی       12-2 Master of Criminal Justice                                 ساختار دوره : کلاس درس                                 هزینه سالانه دوره : 2000 دلار3-12 دکترای تخصصی                 12-3 Doctor of Philosophy                                             ساختار دوره : پایان نامه                                           هزینه سالانه دوره : 3000 دلار 14- دانشکده علوم پایه             14/ Faculty of Science                                                  1-14 فوق لیسانس بیوتکنولوژی                    14-1 Master of Biotechnology                         ساختار دوره : کلاس درس + پایان نامه                       هزینه سالانه دوره : 2550 دلار2-14 فوق لیسانس مدیریت محیط زیست              14-2 Master of Environmental Managementساختار دوره : کلاس درس + پایان نامه                       هزینه سالانه دوره : 2550 دلار3-14 فوق لیسانس مواد                   14-3 Master of Material Sciences                               ساختار دوره : کلاس درس + پایان نامه                       هزینه سالانه دوره : 2550 دلار4-14 فوق لیسانس فلسفه و سیاست علم و تکنولوژی14-4 Master of Philosophy and Policy of Science and Technologyساختار دوره : کلاس درس                                        هزینه سالانه دوره : 11050 دلار5-14 فوق لیسانس فیزیک کاربردی             14-5 Master of Applied Physics                          ساختار دوره : کلاس درس                                        هزینه سالانه دوره : 2250 دلار6-14 فوق لیسانس شیمی تحلیلی           14-6 Master of Analytical Chemistry                    ساختار دوره : کلاس درس                                        هزینه سالانه دوره : 2900 دلار7-14 فوق لیسانس آمار          14-7 Master of Statistics                                                    ساختار دوره : کلاس درس                                        هزینه سالانه دوره : 2100 دلار8-14 فوق لیسانس فلسفه علم                              14-8 Master of Science Philosophy       ساختار دوره : پایان نامه                                           هزینه سالانه دوره : 1150 دلار9-14 فوق لیسانس ریاضیات                14-9 Master of Mathematics                                                 ساختار دوره : پایان نامه                                           هزینه سالانه دوره : 1450 دلار10-14  دکترای تخصصی ( به جز ریاضیات و فلسفه علم )14-10 Doctor of Philosophy (Except Maths and Science Philosophy) ساختار دوره : پایان نامه                                           هزینه سالانه دوره : 3800 دلار11-14  دکترای تخصصی ( ریاضیات و فلسفه علم )14-11 Doctor of Philosophy (Maths and Science Philosophy)ساختار دوره : پایان نامه                                           هزینه سالانه دوره : 2900 دلار دانشگاه تکنولوژی مارا - مالزیUiTMدوره های کارشناسی ارشد معرفی دانشگاهدانشگاه UiTM در شهر شاه عالم، مرکز استان سلانگوربا فاصله ای 45 دقیقه ای از کوالالامپور پایتخت مالزی واقع شده است. این دانشگاه با قدمتی پنجاه ساله دارای 8 کمپ دانشگاهی در سراسر مالزی، 12 شعبه و 19 کالج وابسته می باشد که در این میان به طور خاص در زمینه  رشته های گروه هنرو موسیقی، گروه حقوق، معماری، گروه ارتباطات، حسابداری و رشته های جدید مانند مدیریت توریسم و مدیریت خدمات سابقه ای بسیار عالی و برجسته از خود به جا گذاشته و هر ساله فارغ التحصیلان بسیاری را روانه بازار کار و یا جذب نهادهای پژوهشی می نماید. دوره های کارشناسی ارشد و دکتری در این دانشگاه به زبان انگلیسی تدریس می شوند و پذیرای دانشجویان خارجی در تمام دوره های مقاطع تکمیلی هستند.دانشگاه UiTM در سطح داخلی و بین المللی دانشگاهی کاملاً شناخته شده است و در ایران در حال حاضر تا انتهای مقطع کارشناسی ارشد مورد ارزشیابی کامل قرار می گیرد. پذیرش در این دانشگاه فقط با ارائه مدرک آیلتس (نمره 6.0) یا تافل (نمره 550 – IBT نمره 90) قابل قبول است.امکانات خوابگاهی و رفاهی کامل نیز در دانشگاه UITM برای دانشجویان خارجی اعم از مجرد و متاهل فراهم است. سرویس رفت و آمد از خوابگاه به دانشگاه و برعکس نیز هر 20 دقیقه یکبار قابل دسترسی است.در میان سایر امکانات دانشگاه میتوان از گالری های بزرگ و مجهزهنری، مجموعه ورزشی کامل و مجهز با امکانات کاملاً به روز و مدرن، کتابخانه های داخلی و دسترسی به کتابخانه الکترونیک بیش از 50 دانشگاه معتبر جهان تا مراکز فروشگاهی ، کتابفروشی ها، رستوران ها و کافی شاپ های کمپ دانشگاهی نام برد. سیستم آموزشی دوره های فوق لیسانس:1)      فقط پایان نامه (By Research) : در این نوع سیستم آموزشی دانشجو در هنگام ارائه ی مدارک برای اخذ پذیرش می بایست پروپوزال یا طرح توجیهی پایان نامه ی دوره ی کارشناسی ارشد را نیز همراه با سایر مدارک ارائه دهد. طول دوره معمولاً 2 تا 3 ترم خواهد بود و صرفاً شامل کار بر روی پایان نامه است. البته گاهی به تشخیص استاد راهنما از دانشجو خواسته می شود که برخی کلاس ها مانند روش تحقیق را بگذراند.2)      کلاس درس (Coursework) : در این سیستم دانشجو تعداد مشخصی واحد درسی را گذرانده و پس از انجام یک پروژه فارغ التحصیل می شود. تعداد واحد ها اعم از درس و پروژه معمولاً 36 تا 38 واحد است.شهریه ها:1)      کارشناسی با سیستم By Research (فقط پایان نامه) : هر ترم 1000 رینگیتهزینه بررسی پایان نامه و دفاع از تز: 500 رینگیت2)      کارشناسی با سیستم Coursework (کلاس درس): هر واحد درسی 150 تا 250 رینگیت (متوسط تعداد واحد های درسی برای مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه UiTM 36 واحد می باشد) زمان پذیرش:دانشگاه UITM دو بار در سال دانشجو می پذیرد :1)      تیر ماه : مهلت تکمیل و ارائه مدارک برای این دوره تا نیمه بهمن ماه می باشد.2)      آذر ماه : مهلت تکمیل و ارائه مدارک برای این دوره تا نیمه مرداد ماه می باشد. مدارک مورد نیاز برای اخذ پذیرش:1)   کپی برابر اصل پاسپورت : 2 نسخه2)   کپی عادی از تمام صفحات پاسپورت ( 40 صفحه کامل ) : 3 نسخه3)   ترجمه رسمی ریزنمرات و مدرک تحصیلی کارشناسی با مهر وزارت خارجه و دادگستری : 2 سری4)   عکس شش در چهار: 14 عدد5)   گواهی موجودی بانکی به مبلغ حداقل 7 میلیون تومان : 2 نسخه6)   رزومه ی کامل همراه با کلیه سوابق کاری، علمی و فرهنگی: 2 نسخه7)   فرم تکمیل شده توصیه نامه اساتید : از 2 استاد هر کدام 2 نسخه ( جمعاً 4 نسخه ) * فرم توصیه نامه اساتید دانشگاه UITM را می توانید از طریق هریک از دفاتر ایران ایندیا یا از قسمت دانلود های وبسایت دریافت نمایید.8) پروپوزال یا طرح توجیهی پایان نامه  صرفاً برای متقاضیانی که برای رشته های با ساختار By Research (فقط پایان نامه) اقدام می کنند. برای نگارش پروپوزال از راهنمای پروپوزال وب سایت ایران ایندیا استفاده کنید.9) مدرک زبان: تنها مدرک قابل قبول برای اخذ پذیرش از دانشگاه UiTM مالزی، نمره 6.0 در آزمون آیلتس یا نمره 550 در آزمون تافل می باشد و در صورت عدم ارائه این مدارک، مدارک بررسی نخواهد شد. چنانچه مدرک زبان ندارید، پیش از درخواست پذیرش می بایست از یکی از دوره های فشرده زبان انگلیسی معرفی شده استفاده نمایید. شرایط زندگی در مالزیهزینه متوسط زندگی برای یک دانشجو در مالزی ماهانه 400 تا 500 دلار تخمین زده شده است. امکانات خوابگاهی در دانشگاه UiTM برای تمام دانشجویان موجود و قابل هماهنگی است . ضمن این که اجاره خوابگاه های UiTM به نسبت اجاره آپارتمان در منطقه دانشگاه نسبتاً ارزان تر است و برای دانشجویان کاملاً به صرفه خواهد بود که حداقل در بدو ورود از خوابگاه استفاده کنند.*** نکته مهم در مورد ویزای تحصیلی مالزی :برای همه متقاضیانی که از طریق این شرکت اقدام نمایند ، علاوه بر اخذ پذیرش ، ویزای سه ماهه رایگان نیز اخذ خواهد شد . لازم به تذکر است که در سال اول تحصیل دانشجویان باید مبلغ 200 دلار جهت ویزای دانشجویی خود به دانشگاه (صرفنظر از دانشگاه ، رشته و میزان شهریه و طریقه اخذ پذیرش) بپردازند که این رقم جهت سالهای تحصیلی بعد در حدود 50 دلار خواهد بود . فهرست دانشکده ها، شهریه ها و رشته های مختلفدانشگاه UITM 1- دانشکده حقوقدانشکده حقوق دانشگاه UITM در سال 1968 تاسیس شده و با حضور 95  نفر عضو هیئت علمی، در حدود 1200 نفر دانشجورا در رشته ها و مقاطع مختلف در خود جای داده است. شاخه های ارائه شده در مقطع کارشناسی ارشد حقوق و شهریه کامل دوره های آن بدین شرح اند؛ کارشناسی ارشد با ساختار Coursework (کلاس درس) در:1) کارشناسی ارشد حقوق ( L.L.M )2) کارشناسی ارشد حقوق ( L.L.M ) – گرایش حقوق معنوی3)  کارشناسی ارشد حقوق ( L.L.M ) – گرایش حقوق تعاونی4) کارشناسی ارشد حقوق ( L.L.M ) – گرایش حقوق قضایی دریاها5) کارشناسی ارشد حقوق ( L.L.M ) – گرایش حقوق عمومی6) کارشناسی ارشد حقوق ( L.L.M ) – گرایش حقوق تجارت* دانشجویانی که برای دوره های کارشناسی ارشد حقوق و گرایش های آن پذیرش می شوند، می بایست 8 عنوان درسی (مرتبط با گرایش مورد علاقه) و 1 عنوان درس اجباری "روش تحقیق علم حقوق" را برای اخذ مدرک تحصیلی خود بگذرانند.* دانشجویانی که علاقه به گذراندن پایان نامه دارند می بایست 6 عنوان درس و 1 عنوان درس اجباری "روش تحقیق علم حقوق" را بگذرانند و پایان نامه جانشین 2 عنوان درس باقیمانده خواهد بود. در این صورت دانشجو موظف خواهد بود ابتدا با راهنمایی اساتید طرح تحقیق (پروپوزال) خود را پیاده سازی نماید و در صورت تصویب آن از سوی اساتید می تواند کار روی پایان نامه خود را آغاز نماید.* زمینه های معمول برای پژوهش در صورت تمایل به ارائه پایان نامه:حقوق مادی و معنوی ، حقوق محیط مجازی ، حقوق و فناوری اطلاعات ، حقوق بین الملل عمومی ، حقوق دریاها ، حقوق قضایی ، جرم شناسی و مجازات ، حقوق تعاونی تطبیقی ، جرایم محیط مجازی ، حقوق عمومی ، حقوق تجارت ، قوانین مجازات اسلامی ، حقوق اسلامی ، حقوق محیط زیست ، حقوق اقلیت ها ، حقوق خانواده ، مباحث حقوق زنان ، مباحث حقوق کودک 7) تخصص ارشد حقوق سیره و سنت ( خاص فارغ اتحصیلان علوم حوزوی)طول دوره: 2 ترم ( برگزاری کلاس ها فقط در روزهای  شنبه و یکشنبه )این دوره خاص فارغ التحصیلان علوم اسلامی دارای مدرک کارشناسی و یا علوم حوزوی که  تحصیلات آنها به ماخذ کارشناسی ارزشیابی می شود و علاقمند به علم حقوق هستند طراحی شده است. این دسته فارغ التحصیلان می توانند پس از گذراندن این دوره تخصصی و در صورت داشتن سوابق کاری مرتبط و احراز صلاحیت ، برای ادامه تحصیل در کارشناسی ارشد حقوق اسلامی اقدام نمایند. 2- دانشکده علوم پایهدانشکده علوم پایه دانشگاه تکنولوژی مارا ، دوره های تحصیلات تکمیلی درمقاطع فوق لیسانس و دکتری خود را از دهه ی 1980 میلادی بنیان نهاد. درحال حاضر این دانشکده درمقطع کارشناسی ارشد که مورد تأیید وزارت علوم ،تحقیقات وفناوری ایران نیز می باشد گرایش های زیر را ارائه می دهد: کارشناسی ارشد با ساختار Coursework (کلاس درس) در:1- کارشناسی ارشد مدیریت صنایع کاشت  (Plantation Industry Management)این دوره ی آموزشی شامل 2 دسته واحدهای درسی مرتبط با شاخه های کشاورزی می باشد که 30 درصد آن به فناوری کشاورزی و 70 درصد به مدیریت دربخش کشاورزی اختصاص یافته است. همچنین این رشته به مباحث دیگر مانند سلامت وامنیت محصولات کشاورزی درتولیدات داخلی وصادراتی ،تجارت کشاورزی وغیره نیز می پردازد.طول دوره ی تحصیل : 3 ترمتعداد واحدها: 42 واحد  ( 30 واحد نظری ، 3 واحد سمینار، 9 واحد پایان نامه ) کارشناسی ارشد با ساختار By Research (فقط پایان نامه) در:- مواد پیشرفته                                         - آموزش علوم پایه ( فیزیک، شیمی، زیست شناسی )- زیست شناسی دریایی – ساحلی                  - فیزیولوژی گیاهی- بیوتکنولوژی                                          - ژنتیک انسانی- ژنتیک مولکولی                                       - پزشکی مولکولی- آنزیم شناسی                                          - گرایش های شیمی- بوم شناسی دریایی                                   - شاخه های محیط زیست- شاخه های فناوری غذایی                           - میکروبیولوژی- فناوری فتون                                          - فناوری پلیمر- فناوری پارچه                                        - علوم وفناوری چوب- انرژی                                                  - تکنولوژی غذایی- تکنولوژی فوتون                                    - تکنولوژی و فن آوری کاشت- شیمی کاربردی                                      - شیمی محیط زیست- زیست شناسی مولکولیطول دوره : 2 تا 3 ترم                   3- دانشکده معماری ،پیمایش و برنامه ریزیدانشکده معماری دانشگاه UITM درسال 1967 تأسیس شده و هم اکنون شاخه های متعددی ازعلوم معماری را درمقاطع مختلف ارائه می نماید . دوره های کارشناسی ارشد این دانشگاه عبارتند از: کارشناسی ارشد با ساختار Coursework (کلاس درس) در:1- کارشناسی ارشد سرمایه گذاری دراملاک (Property Investment)این دوره تحصیلی خاص دانشجویانی طراحی شده است که به مباحثی هم چون توسعه وسرمایه گذاری دراملاک ، مدیریت املاک ، بانکداری درزمینه املاک ، مدیریت مالی ، زمینه های مناسب سرمایه گذاری ، امنیت بازار املاک و مدیریت ساخت وسازعلاقمند هستند . مباحثی ازقبیل بازار سرمایه ، زمینهای شهری واقتصاد منطقه ای ، بازاریابی املاک ، تحلیل سرمایه گذاری ، حسابداری برای مدیران ، امور مالی ، مدیریت سود املاک ، توسعه املاک وغیره ، از سرفصل های دروس این رشته می باشند .طول دوره تحصیل : 3 ترم 2- کارشناسی ارشد مدیریت میراث فرهنگی(Heritage and Conservation Management)این دوره تحصیلی مباحثی هم چون تاریخ ونظریه معماری ، مبانی ونظریه های میراث فرهنگی ، میراث طبیعی ومنابع طبیعی ، میراث فرهنگی وکنترل توسعه ، مسائل میراث فرهنگی درشهرها اقتصاد میراث فرهنگی و... را به عنوان واحدهای درسی درخود جای داده است.طول دوره تحصیل : 2 ترم 3- کارشناسی ارشد مدیریت پروژه های ساخت (Construction Project Management)این دوره کارشناسی ارشد برای فارغ التحصیلان شاخه های معماری ساخت ، مهندسی عمران ، برنامه ریزی وگرایش های آن که به مقوله ی مدیریت پروژه های ساخت وساز علاقمندند طراحی وبرنامه ریزی شده است.طول دوره تحصیل : 3 ترمتعداد واحدها: 36 واحد 4- کارشناسی ارشد مدیریت رفاهی (Facilities Management)مدیریت مراکز رفاهی ، برنامه ریزی رفاهی ، مدیریت منابع انسانی برای مراکز رفاهی ، مدیریت استراتژیک ، رفتار سازمانی درمراکز ، فناوری اطلاعات وغیره، ازسرفصل دروس این رشته می باشند.طول دوره : 3 ترمتعداد واحدها : 37 واحد * ورود به دوره تحصیل برای فارغ التحصیلان کلیه رشته ها آزاد است. البته فارغ التحصیلان مدیریت تور وهتل و متقاضیانی که سابقه کاری مرتبط داشته باشند دراولویت قرار دارند. ضمناَ جهت پذیرش نهایی ، حضور درجلسه مصاحبه الزامی است. کارشناسی ارشد با ساختار By Research (فقط پایان نامه) در:کارشناسی ارشد معماری با گرایش های:-         مطالعات معماری-         مدیریت پروژه-         مدیریت ساخت-         تکنولوژی ساخت-         ساخت و ساز و محیط زیست-         برنامه ریزی منطقه ای-         سیستم های اطلاعاتی جغرافیایی (GIS)-         کنترل از راه دور (RS)-         GPS-         مدیریت مستغلات-         مدیریت پارک ها و اماکن تفریحی-         معماری داخلی-         اقتصاد ساخت-         فناوری اطلاعات در صنعت ساخت و ساز-         طراحی مناظر شهری 4- دانشکده هنر وطراحیدانشکده هنر وطراحی دانشگاه UITM درمقطع کارشناسی ارشد شاخه های هنر با سابقه ای درخشان دوره های زیررا ارائه می دهد. کارشناسی ارشد با ساختار Coursework (کلاس درس) در:1- تاریخ هنر ومدیریت فرهنگی (Art History and Cultural Management)این رشته به چهار گرایش تقسیم می شود :- تاریخ ونظریه هنر                     - هنر ومدیریت فرهنگی- تئوری هنر اسلامی                    - مدیریت طراحی 2- کارشناسی ارشد هنرهای زیبا وفناوری (Fine Arts and Technology)این رشته به چهار گرایش تقسیم می شود:- هنرهای تجسمی اسلامی                    - طراحی- نقاشی                                           - سرامیک- چاپ                                            - فلز- مجسمه سازی 3- کارشناسی ارشد ارتباطات تصویری ورسانه نوین (Visual Communication and New Media)این شاخه به چهارگرایش تقسیم می شود: - ارتبات تصویری                              - طراحی Interface      - رسانه نوین                                     -Illustration  Sequential 4- کارشناسی ارشد فناوری طراحی(Design Technology)2 گرایش دراین رشته ارائه می شوند :- طراحی 2 بعدی                  - طراحی 3 بعدی- طول دوره : 3 ترمتعداد واحدها : 36 واحد 5- دانشکده مهندسی عمراندانشکده مهندسی عمران دانشگاه تکنولوژی مارااز پرطرفدارترین مقاصد تحصیلی منطقه برای مهندسین عمران می باشد.این دانشکده ازقدیمی ترین دانشکده های تأسیس شده در UITM می باشد ودرمقطع کارشناسی ارشد رشته های زیر را ارائه می دهد: کارشناسی ارشد با ساختار Coursework (کلاس درس) در:1- کارشناسی ارشد مهندسی عمران – سازه (Civil Engineering – Structure)2- کارشناسی ارشد مهندسی عمران – ژئوتکنیک (Civil Engineering – Geotechnic)3- کارشناسی ارشد مهندسی عمران – منابع آب(Civil Engineering – Water Resources)4- کارشناسی ارشد مهندسی عمران – مهندسی محیط زیست(Civil– Environmental Engineering)5- کارشناسی ارشد مهندسی عمران – ساخت(Civil Engineering – Construction)طول دوره :3 ترم 6- دانشکده مهندسی برقکارشناسی ارشد با ساختار Coursework (کلاس درس) در:1- کارشناسی ارشد مخابرات ومهندسی اطلاعات (Telecommunication & Information Engineering)طول دوره : 3 تا 4 ترمتمرکز این دوره ی تحصیلی به طورخاص به روی مباحثی نظیر شبکه های مدرن مخابراتی ، تئوری های ارتباطاتی پیشرفته ، شبکه های ارتباطات داده ها ، تئوری های اطلاعات ، شبکه های IP ، مدیریت اطلاعات وارتباطات می باشد.* چنانچه به دنبال گرایش های متنوع دیگری ازشاخه های مهندسی برق می گردید به شما توصیه می کنیم ازدانشگاه UTM که دراین زمینه فعالیت تخصصی دارد استفاده کنید . کارشناسی ارشد با ساختار By Research (فقط پایان نامه) در:1- کارشناسی ارشد مهندسی برق (Electrical Engineering)طول دوره : 3 تا 4 ترم 7- دانشکده مهندسی مکانیککارشناسی ارشد با ساختار Coursework (کلاس درس) در:1- کارشناسی ارشد مدیریت مهندسی(Engineering Management)طول دوره : 3 ترم کارشناسی ارشد با ساختار By Research (فقط پایان نامه) در:1- کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک(Mechanical Engineering)گرایش ها:-         انرژی و محیط زیست-         مدیریت مهندسی-         مهندسی مواد-         سیستم و کنترل داینامیک* درزمینه شاخه ها وگرایش های رشته مهندسی مکانیک نیز توصیه می کنیم از دانشگاه تکنولوژی مالزی UTM استفاده نمایید . 8- دانشکده ارتباطات ومطالعات رسانهدانشگاه UITM درزمینه شاخه های علوم ارتباطات ازسابقه ای مناسب وکیفیتی بالا برخورداراست.درمقطع کارشناسی ارشد این دانشکده انتخاب این شاخه ها امکان پذیر می باشد: کارشناسی ارشد با ساختار Coursework (کلاس درس) در:1- رسانه وجنگ اطلاعاتی(Media and Information Warfare) به درستی یکی ازجذابترین رشته های ارائه شده دردانشگاه UITM به خصوص برای فارغ التحصیلان علوم سیاسی ، اجتماعی وارتباطات همین رشته است. البته پذیرش دانشجو ازسایر رشته ها با شرط احراز صلاحیت وسابقه شغلی مرتبط نیز صورت می پذیرد .برخی دروس ارائه شده دراین رشته عبارتند از:- تئوری های رسانه وجنگ اطلاعاتی- تحلیل وگمانه زنی ذهن ها- دیپلماسی عمومی ،پروپاگاندا وروانشناسی عملیات- ادبیات جنگ اطلاعاتی وعملیات روانشناختی- جنگ ، مذهب وجامعه- ریاضیات سیاست- فناوری جنگ اطلاعاتی- مدیریت حفاظت اطلاعات- روزنامه نگاری جنگ وصلح- هوشمندی اطلاعات- فیلم ،گزارش وجامعه- قدرت، عدالت ونظم درسیاست بین الملل- اجرای خبر و استراتژی طراحی- سازمان های بین المللی ورژیم ها- روابط رسانه وحکومت- اقتصاد سیاسی بین المللی وحاکمیت- جستجو وجمع آوری استراتژیک اطلاعات- مطالعات تطبیقی سیستم های رسانه ای- زبان – روان شناسی- مطالعات تطبیقی مذاهب واقوام- امنیت انسانی- کنترل اطلاعات طول دوره : 3 ترمتعداد واحدها: 40 واحد 2- کارشناسی ارشد علوم ارتباطات جمعی(Mass Communication)اخلاق ارتباطات ، فناوری های جدید ارتباطات ، حقوق رسانه ،اقتصاد سیاسی رسانه های جمعی ،روابط بین الملل ،مطالعات فرهنگی ، تکنیک های چند رسانه ای، روابط عمومی پیشرفته ومدیریت روابط عمومی ورسانه ازجمله سرفصل دروس این رشته می باشند.طول دوره : 3 ترمتعداد واحدها : 41 9- دانشکده علوم تربیتیدانشکده علوم تربیتی دانشگاه تکنولوژی مارا در دو زمینه به ارائه دوره های کارشناسی ارشد می پردازد: کارشناسی ارشد با ساختار Coursework (کلاس درس) در:1- کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی به عنوان زبان دوم (TESL)این دوره مناسب فارغ التحصیلان شاخه های زبان ،مترجمی ادبیات وآموزش زبان انگلیسی که به مقوله آموزش این زبان علاقمند می باشند طراحی شده است.2- کارشناسی ارشد موسیقی – آموزش موسیقی(Master of Music – Music Education)کلیه فارغ التحصیلان شاخه های موسیقی می توانند برای تحصیل دراین رشته اقدام نمایند.علاوه برآن ،فارغ التحصیلان سایر رشته ها ویا کسانی که مدرک تحصیلی پایین تراز کارشناسی دارند به شرط 7 سال سابقه رسمی آموزش موسیقی نیز می توانند برای کارشناسی ارشد موسیقی – گرایش آموزش دردانشگاه تکنولوژی مارا اقدام نمایند.طول دوره : 2 ترمتعداد واحدها : 36 واحد کارشناسی ارشد با ساختار By Research (فقط پایان نامه) در:1- کارشناسی ارشد علوم تربیتیگرایش ها:-         آموزش بزرگسالان-         روانشناسی آموزشی-         توسعه مواد درسی-         زبان شناسی کاربردی-         زبان شناسی اجتماعی-         آموزش زبان انگلیسی به عنوان زبان دوم-         آموزش معلم-         آموزش موسیقی-         آموزش هنر-         آموزش ریاضی-         آموزش علوم پایه 10-  دانشکده مدیریت اطلاعاتدانشکده مدیریت اطلاعات دانشگاه UITM درمقاطع کارشناسی ارشد دوره های زیر را برگزار می نماید: کارشناسی ارشد با ساختار Coursework (کلاس درس) در:1- کارشناسی ارشد مدیریت اطلاعات (Information Management)دروس این رشته به طور کلی به روی مباحث فناوری اطلاعات وارتباطات ،مدیریت اطلاعات ،حقوق اطلاعات ،کاربردهای فناوری مالتی مدیا ،مدیریت بانکهای اطلاعاتی ،مدیریت آژانس های اطلاعاتی ،مدیریت پروژه های اطلاعاتی ، خدمات اطلاعات آنلاین ،برنامه ریزی استراتژیک ،مخابرات وشبکه متمرکز هستند .2- کارشناسی ارشد مدیریت دانایی(Knowledge Management)تقسیم بندی ورده بندی دانش سازمانی ،هوشمندی ورقابت ،سیاستگذاری اطلاعات ودانش ، تحلیل ،طراحی ومدیریت سیستم های اطلاعاتی ،مدیریت دانایی وفرهنگی ، ابزارهای مدیریت دانایی وغیره ازدروس ارائه شده دراین رشته می باشند.3- کارشناسی ارشد علوم کتابداری(Library Science)کتابداری نوین ، رده بندی پیشرفته ،مدیریت اطلاعات ،مدیریت کتابخانه ،سیستم های اطلاعاتی پیشرفته ، ساماندهی دانش، کتابخانه های دیجیتال ، کاربردهای فناوری چند رسانه ای و... ازمهم ترین مباحث این رشته می باشد.طول دوره : 2 تا 4 ترم 11- دانشکده فناوری اطلاعات ITرشته های تحصیلی ارائه شده در این دانشکده درمقطع کارشناسی ارشد عبارتند از: کارشناسی ارشد با ساختار Coursework (کلاس درس) در:1- کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات (Information Technology)2- کارشناسی ارشد علوم کمی(Quantitative Sciences)3- کارشناسی ارشد علوم کامپیوتر(Computer Science)4- کارشناسی ارشد شبکه های کامپیوتری (Computer Networking)طول دوره : 3 ترم 12- دانشکده علوم ورزشکارشناسی ارشد با ساختار Coursework (کلاس درس) در:1- کارشناسی ارشد علوم ورزش(Sports Science) کارشناسی ارشد با ساختار By Research (فقط پایان نامه) در:1- کارشناسی ارشد علوم ورزش با گرایش های:-         آموزش و مربی گری-         روانشناسی ورزشی کاربردی-         حقوق ورزش-         تربیت بدنی-         مدیریت ورزشی 13- دانشکده حسابداریدانشکده حسابداری دانشگاه تکنولوژی مارا به عنوان یکی از بهترین برگزارکنندگان دوره های حسابداری به خصوص درمقاطع شناخته می شود. کارشناسی ارشد با ساختار Coursework (کلاس درس) در:1- کارشناسی ارشد حسابداری (Accountancy)2- کارشناسی ارشد مدیریت دولتی(Corporate Governance)طول دوره تحصیل : 3 ترمتعداد واحد ها : 36 واحدسیستم های اطلاعاتی حسابداری ،مدیریت مالی ، حسابداری مالی ، حسابداری بخش دولتی ، امور مالیات ، تکنیک های پیشرفته حسابداری ، جرائم مالی وپولی شویی ، تحلیل پیشرفته داده های حسابداری ،مدیریت بحران درحسابداری وغیره ازدروس ارائه شده دراین رشته ها می باشند.دانشگاه تکنولوژی مارا - مالزیUiTMدوره های کارشناسی ارشد معرفی دانشگاهدانشگاه UiTM در شهر شاه عالم، مرکز استان سلانگوربا فاصله ای 45 دقیقه ای از کوالالامپور پایتخت مالزی واقع شده است. این دانشگاه با قدمتی پنجاه ساله دارای 8 کمپ دانشگاهی در سراسر مالزی، 12 شعبه و 19 کالج وابسته می باشد که در این میان به طور خاص در زمینه  رشته های گروه هنرو موسیقی، گروه حقوق، معماری، گروه ارتباطات، حسابداری و رشته های جدید مانند مدیریت توریسم و مدیریت خدمات سابقه ای بسیار عالی و برجسته از خود به جا گذاشته و هر ساله فارغ التحصیلان بسیاری را روانه بازار کار و یا جذب نهادهای پژوهشی می نماید. دوره های کارشناسی ارشد و دکتری در این دانشگاه به زبان انگلیسی تدریس می شوند و پذیرای دانشجویان خارجی در تمام دوره های مقاطع تکمیلی هستند.دانشگاه UiTM در سطح داخلی و بین المللی دانشگاهی کاملاً شناخته شده است و در ایران در حال حاضر تا انتهای مقطع کارشناسی ارشد مورد ارزشیابی کامل قرار می گیرد. پذیرش در این دانشگاه فقط با ارائه مدرک آیلتس (نمره 6.0) یا تافل (نمره 550 – IBT نمره 90) قابل قبول است.امکانات خوابگاهی و رفاهی کامل نیز در دانشگاه UITM برای دانشجویان خارجی اعم از مجرد و متاهل فراهم است. سرویس رفت و آمد از خوابگاه به دانشگاه و برعکس نیز هر 20 دقیقه یکبار قابل دسترسی است.در میان سایر امکانات دانشگاه میتوان از گالری های بزرگ و مجهزهنری، مجموعه ورزشی کامل و مجهز با امکانات کاملاً به روز و مدرن، کتابخانه های داخلی و دسترسی به کتابخانه الکترونیک بیش از 50 دانشگاه معتبر جهان تا مراکز فروشگاهی ، کتابفروشی ها، رستوران ها و کافی شاپ های کمپ دانشگاهی نام برد. سیستم آموزشی دوره های فوق لیسانس:1)      فقط پایان نامه (By Research) : در این نوع سیستم آموزشی دانشجو در هنگام ارائه ی مدارک برای اخذ پذیرش می بایست پروپوزال یا طرح توجیهی پایان نامه ی دوره ی کارشناسی ارشد را نیز همراه با سایر مدارک ارائه دهد. طول دوره معمولاً 2 تا 3 ترم خواهد بود و صرفاً شامل کار بر روی پایان نامه است. البته گاهی به تشخیص استاد راهنما از دانشجو خواسته می شود که برخی کلاس ها مانند روش تحقیق را بگذراند.2)      کلاس درس (Coursework) : در این سیستم دانشجو تعداد مشخصی واحد درسی را گذرانده و پس از انجام یک پروژه فارغ التحصیل می شود. تعداد واحد ها اعم از درس و پروژه معمولاً 36 تا 38 واحد است.شهریه ها:1)      کارشناسی با سیستم By Research (فقط پایان نامه) : هر ترم 1000 رینگیتهزینه بررسی پایان نامه و دفاع از تز: 500 رینگیت2)      کارشناسی با سیستم Coursework (کلاس درس): هر واحد درسی 150 تا 250 رینگیت (متوسط تعداد واحد های درسی برای مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه UiTM 36 واحد می باشد) زمان پذیرش:دانشگاه UITM دو بار در سال دانشجو می پذیرد :1)      تیر ماه : مهلت تکمیل و ارائه مدارک برای این دوره تا نیمه بهمن ماه می باشد.2)      آذر ماه : مهلت تکمیل و ارائه مدارک برای این دوره تا نیمه مرداد ماه می باشد. مدارک مورد نیاز برای اخذ پذیرش:1)   کپی برابر اصل پاسپورت : 2 نسخه2)   کپی عادی از تمام صفحات پاسپورت ( 40 صفحه کامل ) : 3 نسخه3)   ترجمه رسمی ریزنمرات و مدرک تحصیلی کارشناسی با مهر وزارت خارجه و دادگستری : 2 سری4)   عکس شش در چهار: 14 عدد5)   گواهی موجودی بانکی به مبلغ حداقل 7 میلیون تومان : 2 نسخه6)   رزومه ی کامل همراه با کلیه سوابق کاری، علمی و فرهنگی: 2 نسخه7)   فرم تکمیل شده توصیه نامه اساتید : از 2 استاد هر کدام 2 نسخه ( جمعاً 4 نسخه ) * فرم توصیه نامه اساتید دانشگاه UITM را می توانید از طریق هریک از دفاتر ایران ایندیا یا از قسمت دانلود های وبسایت دریافت نمایید.8) پروپوزال یا طرح توجیهی پایان نامه  صرفاً برای متقاضیانی که برای رشته های با ساختار By Research (فقط پایان نامه) اقدام می کنند. برای نگارش پروپوزال از راهنمای پروپوزال وب سایت ایران ایندیا استفاده کنید.9) مدرک زبان: تنها مدرک قابل قبول برای اخذ پذیرش از دانشگاه UiTM مالزی، نمره 6.0 در آزمون آیلتس یا نمره 550 در آزمون تافل می باشد و در صورت عدم ارائه این مدارک، مدارک بررسی نخواهد شد. چنانچه مدرک زبان ندارید، پیش از درخواست پذیرش می بایست از یکی از دوره های فشرده زبان انگلیسی معرفی شده استفاده نمایید. شرایط زندگی در مالزیهزینه متوسط زندگی برای یک دانشجو در مالزی ماهانه 400 تا 500 دلار تخمین زده شده است. امکانات خوابگاهی در دانشگاه UiTM برای تمام دانشجویان موجود و قابل هماهنگی است . ضمن این که اجاره خوابگاه های UiTM به نسبت اجاره آپارتمان در منطقه دانشگاه نسبتاً ارزان تر است و برای دانشجویان کاملاً به صرفه خواهد بود که حداقل در بدو ورود از خوابگاه استفاده کنند.*** نکته مهم در مورد ویزای تحصیلی مالزی :برای همه متقاضیانی که از طریق این شرکت اقدام نمایند ، علاوه بر اخذ پذیرش ، ویزای سه ماهه رایگان نیز اخذ خواهد شد . لازم به تذکر است که در سال اول تحصیل دانشجویان باید مبلغ 200 دلار جهت ویزای دانشجویی خود به دانشگاه (صرفنظر از دانشگاه ، رشته و میزان شهریه و طریقه اخذ پذیرش) بپردازند که این رقم جهت سالهای تحصیلی بعد در حدود 50 دلار خواهد بود . فهرست دانشکده ها، شهریه ها و رشته های مختلفدانشگاه UITM 1- دانشکده حقوقدانشکده حقوق دانشگاه UITM در سال 1968 تاسیس شده و با حضور 95  نفر عضو هیئت علمی، در حدود 1200 نفر دانشجورا در رشته ها و مقاطع مختلف در خود جای داده است. شاخه های ارائه شده در مقطع کارشناسی ارشد حقوق و شهریه کامل دوره های آن بدین شرح اند؛ کارشناسی ارشد با ساختار Coursework (کلاس درس) در:1) کارشناسی ارشد حقوق ( L.L.M )2) کارشناسی ارشد حقوق ( L.L.M ) – گرایش حقوق معنوی3)  کارشناسی ارشد حقوق ( L.L.M ) – گرایش حقوق تعاونی4) کارشناسی ارشد حقوق ( L.L.M ) – گرایش حقوق قضایی دریاها5) کارشناسی ارشد حقوق ( L.L.M ) – گرایش حقوق عمومی6) کارشناسی ارشد حقوق ( L.L.M ) – گرایش حقوق تجارت* دانشجویانی که برای دوره های کارشناسی ارشد حقوق و گرایش های آن پذیرش می شوند، می بایست 8 عنوان درسی (مرتبط با گرایش مورد علاقه) و 1 عنوان درس اجباری "روش تحقیق علم حقوق" را برای اخذ مدرک تحصیلی خود بگذرانند.* دانشجویانی که علاقه به گذراندن پایان نامه دارند می بایست 6 عنوان درس و 1 عنوان درس اجباری "روش تحقیق علم حقوق" را بگذرانند و پایان نامه جانشین 2 عنوان درس باقیمانده خواهد بود. در این صورت دانشجو موظف خواهد بود ابتدا با راهنمایی اساتید طرح تحقیق (پروپوزال) خود را پیاده سازی نماید و در صورت تصویب آن از سوی اساتید می تواند کار روی پایان نامه خود را آغاز نماید.* زمینه های معمول برای پژوهش در صورت تمایل به ارائه پایان نامه:حقوق مادی و معنوی ، حقوق محیط مجازی ، حقوق و فناوری اطلاعات ، حقوق بین الملل عمومی ، حقوق دریاها ، حقوق قضایی ، جرم شناسی و مجازات ، حقوق تعاونی تطبیقی ، جرایم محیط مجازی ، حقوق عمومی ، حقوق تجارت ، قوانین مجازات اسلامی ، حقوق اسلامی ، حقوق محیط زیست ، حقوق اقلیت ها ، حقوق خانواده ، مباحث حقوق زنان ، مباحث حقوق کودک 7) تخصص ارشد حقوق سیره و سنت ( خاص فارغ اتحصیلان علوم حوزوی)طول دوره: 2 ترم ( برگزاری کلاس ها فقط در روزهای  شنبه و یکشنبه )این دوره خاص فارغ التحصیلان علوم اسلامی دارای مدرک کارشناسی و یا علوم حوزوی که  تحصیلات آنها به ماخذ کارشناسی ارزشیابی می شود و علاقمند به علم حقوق هستند طراحی شده است. این دسته فارغ التحصیلان می توانند پس از گذراندن این دوره تخصصی و در صورت داشتن سوابق کاری مرتبط و احراز صلاحیت ، برای ادامه تحصیل در کارشناسی ارشد حقوق اسلامی اقدام نمایند. 2- دانشکده علوم پایهدانشکده علوم پایه دانشگاه تکنولوژی مارا ، دوره های تحصیلات تکمیلی درمقاطع فوق لیسانس و دکتری خود را از دهه ی 1980 میلادی بنیان نهاد. درحال حاضر این دانشکده درمقطع کارشناسی ارشد که مورد تأیید وزارت علوم ،تحقیقات وفناوری ایران نیز می باشد گرایش های زیر را ارائه می دهد: کارشناسی ارشد با ساختار Coursework (کلاس درس) در:1- کارشناسی ارشد مدیریت صنایع کاشت  (Plantation Industry Management)این دوره ی آموزشی شامل 2 دسته واحدهای درسی مرتبط با شاخه های کشاورزی می باشد که 30 درصد آن به فناوری کشاورزی و 70 درصد به مدیریت دربخش کشاورزی اختصاص یافته است. همچنین این رشته به مباحث دیگر مانند سلامت وامنیت محصولات کشاورزی درتولیدات داخلی وصادراتی ،تجارت کشاورزی وغیره نیز می پردازد.طول دوره ی تحصیل : 3 ترمتعداد واحدها: 42 واحد  ( 30 واحد نظری ، 3 واحد سمینار، 9 واحد پایان نامه ) کارشناسی ارشد با ساختار By Research (فقط پایان نامه) در:- مواد پیشرفته                                         - آموزش علوم پایه ( فیزیک، شیمی، زیست شناسی )- زیست شناسی دریایی – ساحلی                  - فیزیولوژی گیاهی- بیوتکنولوژی                                          - ژنتیک انسانی- ژنتیک مولکولی                                       - پزشکی مولکولی- آنزیم شناسی                                          - گرایش های شیمی- بوم شناسی دریایی                                   - شاخه های محیط زیست- شاخه های فناوری غذایی                           - میکروبیولوژی- فناوری فتون                                          - فناوری پلیمر- فناوری پارچه                                        - علوم وفناوری چوب- انرژی                                                  - تکنولوژی غذایی- تکنولوژی فوتون                                    - تکنولوژی و فن آوری کاشت- شیمی کاربردی                                      - شیمی محیط زیست- زیست شناسی مولکولیطول دوره : 2 تا 3 ترم                   3- دانشکده معماری ،پیمایش و برنامه ریزیدانشکده معماری دانشگاه UITM درسال 1967 تأسیس شده و هم اکنون شاخه های متعددی ازعلوم معماری را درمقاطع مختلف ارائه می نماید . دوره های کارشناسی ارشد این دانشگاه عبارتند از: کارشناسی ارشد با ساختار Coursework (کلاس درس) در:1- کارشناسی ارشد سرمایه گذاری دراملاک (Property Investment)این دوره تحصیلی خاص دانشجویانی طراحی شده است که به مباحثی هم چون توسعه وسرمایه گذاری دراملاک ، مدیریت املاک ، بانکداری درزمینه املاک ، مدیریت مالی ، زمینه های مناسب سرمایه گذاری ، امنیت بازار املاک و مدیریت ساخت وسازعلاقمند هستند . مباحثی ازقبیل بازار سرمایه ، زمینهای شهری واقتصاد منطقه ای ، بازاریابی املاک ، تحلیل سرمایه گذاری ، حسابداری برای مدیران ، امور مالی ، مدیریت سود املاک ، توسعه املاک وغیره ، از سرفصل های دروس این رشته می باشند .طول دوره تحصیل : 3 ترم 2- کارشناسی ارشد مدیریت میراث فرهنگی(Heritage and Conservation Management)این دوره تحصیلی مباحثی هم چون تاریخ ونظریه معماری ، مبانی ونظریه های میراث فرهنگی ، میراث طبیعی ومنابع طبیعی ، میراث فرهنگی وکنترل توسعه ، مسائل میراث فرهنگی درشهرها اقتصاد میراث فرهنگی و... را به عنوان واحدهای درسی درخود جای داده است.طول دوره تحصیل : 2 ترم 3- کارشناسی ارشد مدیریت پروژه های ساخت (Construction Project Management)این دوره کارشناسی ارشد برای فارغ التحصیلان شاخه های معماری ساخت ، مهندسی عمران ، برنامه ریزی وگرایش های آن که به مقوله ی مدیریت پروژه های ساخت وساز علاقمندند طراحی وبرنامه ریزی شده است.طول دوره تحصیل : 3 ترمتعداد واحدها: 36 واحد 4- کارشناسی ارشد مدیریت رفاهی (Facilities Management)مدیریت مراکز رفاهی ، برنامه ریزی رفاهی ، مدیریت منابع انسانی برای مراکز رفاهی ، مدیریت استراتژیک ، رفتار سازمانی درمراکز ، فناوری اطلاعات وغیره، ازسرفصل دروس این رشته می باشند.طول دوره : 3 ترمتعداد واحدها : 37 واحد * ورود به دوره تحصیل برای فارغ التحصیلان کلیه رشته ها آزاد است. البته فارغ التحصیلان مدیریت تور وهتل و متقاضیانی که سابقه کاری مرتبط داشته باشند دراولویت قرار دارند. ضمناَ جهت پذیرش نهایی ، حضور درجلسه مصاحبه الزامی است. کارشناسی ارشد با ساختار By Research (فقط پایان نامه) در:کارشناسی ارشد معماری با گرایش های:-         مطالعات معماری-         مدیریت پروژه-         مدیریت ساخت-         تکنولوژی ساخت-         ساخت و ساز و محیط زیست-         برنامه ریزی منطقه ای-         سیستم های اطلاعاتی جغرافیایی (GIS)-         کنترل از راه دور (RS)-         GPS-         مدیریت مستغلات-         مدیریت پارک ها و اماکن تفریحی-         معماری داخلی-         اقتصاد ساخت-         فناوری اطلاعات در صنعت ساخت و ساز-         طراحی مناظر شهری 4- دانشکده هنر وطراحیدانشکده هنر وطراحی دانشگاه UITM درمقطع کارشناسی ارشد شاخه های هنر با سابقه ای درخشان دوره های زیررا ارائه می دهد. کارشناسی ارشد با ساختار Coursework (کلاس درس) در:1- تاریخ هنر ومدیریت فرهنگی (Art History and Cultural Management)این رشته به چهار گرایش تقسیم می شود :- تاریخ ونظریه هنر                     - هنر ومدیریت فرهنگی- تئوری هنر اسلامی                    - مدیریت طراحی 2- کارشناسی ارشد هنرهای زیبا وفناوری (Fine Arts and Technology)این رشته به چهار گرایش تقسیم می شود:- هنرهای تجسمی اسلامی                    - طراحی- نقاشی                                           - سرامیک- چاپ                                            - فلز- مجسمه سازی 3- کارشناسی ارشد ارتباطات تصویری ورسانه نوین (Visual Communication and New Media)این شاخه به چهارگرایش تقسیم می شود: - ارتبات تصویری                              - طراحی Interface      - رسانه نوین                                     -Illustration  Sequential 4- کارشناسی ارشد فناوری طراحی(Design Technology)2 گرایش دراین رشته ارائه می شوند :- طراحی 2 بعدی                  - طراحی 3 بعدی- طول دوره : 3 ترمتعداد واحدها : 36 واحد 5- دانشکده مهندسی عمراندانشکده مهندسی عمران دانشگاه تکنولوژی مارااز پرطرفدارترین مقاصد تحصیلی منطقه برای مهندسین عمران می باشد.این دانشکده ازقدیمی ترین دانشکده های تأسیس شده در UITM می باشد ودرمقطع کارشناسی ارشد رشته های زیر را ارائه می دهد: کارشناسی ارشد با ساختار Coursework (کلاس درس) در:1- کارشناسی ارشد مهندسی عمران – سازه (Civil Engineering – Structure)2- کارشناسی ارشد مهندسی عمران – ژئوتکنیک (Civil Engineering – Geotechnic)3- کارشناسی ارشد مهندسی عمران – منابع آب(Civil Engineering – Water Resources)4- کارشناسی ارشد مهندسی عمران – مهندسی محیط زیست(Civil– Environmental Engineering)5- کارشناسی ارشد مهندسی عمران – ساخت(Civil Engineering – Construction)طول دوره :3 ترم 6- دانشکده مهندسی برقکارشناسی ارشد با ساختار Coursework (کلاس درس) در:1- کارشناسی ارشد مخابرات ومهندسی اطلاعات (Telecommunication & Information Engineering)طول دوره : 3 تا 4 ترمتمرکز این دوره ی تحصیلی به طورخاص به روی مباحثی نظیر شبکه های مدرن مخابراتی ، تئوری های ارتباطاتی پیشرفته ، شبکه های ارتباطات داده ها ، تئوری های اطلاعات ، شبکه های IP ، مدیریت اطلاعات وارتباطات می باشد.* چنانچه به دنبال گرایش های متنوع دیگری ازشاخه های مهندسی برق می گردید به شما توصیه می کنیم ازدانشگاه UTM که دراین زمینه فعالیت تخصصی دارد استفاده کنید . کارشناسی ارشد با ساختار By Research (فقط پایان نامه) در:1- کارشناسی ارشد مهندسی برق (Electrical Engineering)طول دوره : 3 تا 4 ترم 7- دانشکده مهندسی مکانیککارشناسی ارشد با ساختار Coursework (کلاس درس) در:1- کارشناسی ارشد مدیریت مهندسی(Engineering Management)طول دوره : 3 ترم کارشناسی ارشد با ساختار By Research (فقط پایان نامه) در:1- کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک(Mechanical Engineering)گرایش ها:-         انرژی و محیط زیست-         مدیریت مهندسی-         مهندسی مواد-         سیستم و کنترل داینامیک* درزمینه شاخه ها وگرایش های رشته مهندسی مکانیک نیز توصیه می کنیم از دانشگاه تکنولوژی مالزی UTM استفاده نمایید . 8- دانشکده ارتباطات ومطالعات رسانهدانشگاه UITM درزمینه شاخه های علوم ارتباطات ازسابقه ای مناسب وکیفیتی بالا برخورداراست.درمقطع کارشناسی ارشد این دانشکده انتخاب این شاخه ها امکان پذیر می باشد: کارشناسی ارشد با ساختار Coursework (کلاس درس) در:1- رسانه وجنگ اطلاعاتی(Media and Information Warfare) به درستی یکی ازجذابترین رشته های ارائه شده دردانشگاه UITM به خصوص برای فارغ التحصیلان علوم سیاسی ، اجتماعی وارتباطات همین رشته است. البته پذیرش دانشجو ازسایر رشته ها با شرط احراز صلاحیت وسابقه شغلی مرتبط نیز صورت می پذیرد .برخی دروس ارائه شده دراین رشته عبارتند از:- تئوری های رسانه وجنگ اطلاعاتی- تحلیل وگمانه زنی ذهن ها- دیپلماسی عمومی ،پروپاگاندا وروانشناسی عملیات- ادبیات جنگ اطلاعاتی وعملیات روانشناختی- جنگ ، مذهب وجامعه- ریاضیات سیاست- فناوری جنگ اطلاعاتی- مدیریت حفاظت اطلاعات- روزنامه نگاری جنگ وصلح- هوشمندی اطلاعات- فیلم ،گزارش وجامعه- قدرت، عدالت ونظم درسیاست بین الملل- اجرای خبر و استراتژی طراحی- سازمان های بین المللی ورژیم ها- روابط رسانه وحکومت- اقتصاد سیاسی بین المللی وحاکمیت- جستجو وجمع آوری استراتژیک اطلاعات- مطالعات تطبیقی سیستم های رسانه ای- زبان – روان شناسی- مطالعات تطبیقی مذاهب واقوام- امنیت انسانی- کنترل اطلاعات طول دوره : 3 ترمتعداد واحدها: 40 واحد 2- کارشناسی ارشد علوم ارتباطات جمعی(Mass Communication)اخلاق ارتباطات ، فناوری های جدید ارتباطات ، حقوق رسانه ،اقتصاد سیاسی رسانه های جمعی ،روابط بین الملل ،مطالعات فرهنگی ، تکنیک های چند رسانه ای، روابط عمومی پیشرفته ومدیریت روابط عمومی ورسانه ازجمله سرفصل دروس این رشته می باشند.طول دوره : 3 ترمتعداد واحدها : 419- دانشکده علوم تربیتیدانشکده علوم تربیتی دانشگاه تکنولوژی مارا در دو زمینه به ارائه دوره های کارشناسی ارشد می پردازد: کارشناسی ارشد با ساختار Coursework (کلاس درس) در:1- کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی به عنوان زبان دوم (TESL)این دوره مناسب فارغ التحصیلان شاخه های زبان ،مترجمی ادبیات وآموزش زبان انگلیسی که به مقوله آموزش این زبان علاقمند می باشند طراحی شده است.2- کارشناسی ارشد موسیقی – آموزش موسیقی(Master of Music – Music Education)کلیه فارغ التحصیلان شاخه های موسیقی می توانند برای تحصیل دراین رشته اقدام نمایند.علاوه برآن ،فارغ التحصیلان سایر رشته ها ویا کسانی که مدرک تحصیلی پایین تراز کارشناسی دارند به شرط 7 سال سابقه رسمی آموزش موسیقی نیز می توانند برای کارشناسی ارشد موسیقی – گرایش آموزش دردانشگاه تکنولوژی مارا اقدام نمایند.طول دوره : 2 ترمتعداد واحدها : 36 واحد کارشناسی ارشد با ساختار By Research (فقط پایان نامه) در:1- کارشناسی ارشد علوم تربیتیگرایش ها:-         آموزش بزرگسالان-         روانشناسی آموزشی-         توسعه مواد درسی-         زبان شناسی کاربردی-         زبان شناسی اجتماعی-         آموزش زبان انگلیسی به عنوان زبان دوم-         آموزش معلم-         آموزش موسیقی-         آموزش هنر-         آموزش ریاضی-         آموزش علوم پایه 10-  دانشکده مدیریت اطلاعاتدانشکده مدیریت اطلاعات دانشگاه UITM درمقاطع کارشناسی ارشد دوره های زیر را برگزار می نماید:کارشناسی ارشد با ساختار Coursework (کلاس درس) در:1- کارشناسی ارشد مدیریت اطلاعات (Information Management)دروس این رشته به طور کلی به روی مباحث فناوری اطلاعات وارتباطات ،مدیریت اطلاعات ،حقوق اطلاعات ،کاربردهای فناوری مالتی مدیا ،مدیریت بانکهای اطلاعاتی ،مدیریت آژانس های اطلاعاتی ،مدیریت پروژه های اطلاعاتی ، خدمات اطلاعات آنلاین ،برنامه ریزی استراتژیک ،مخابرات وشبکه متمرکز هستند .2- کارشناسی ارشد مدیریت دانایی(Knowledge Management)تقسیم بندی ورده بندی دانش سازمانی ،هوشمندی ورقابت ،سیاستگذاری اطلاعات ودانش ، تحلیل ،طراحی ومدیریت سیستم های اطلاعاتی ،مدیریت دانایی وفرهنگی ، ابزارهای مدیریت دانایی وغیره ازدروس ارائه شده دراین رشته می باشند.3- کارشناسی ارشد علوم کتابداری(Library Science)کتابداری نوین ، رده بندی پیشرفته ،مدیریت اطلاعات ،مدیریت کتابخانه ،سیستم های اطلاعاتی پیشرفته ، ساماندهی دانش، کتابخانه های دیجیتال ، کاربردهای فناوری چند رسانه ای و... ازمهم ترین مباحث این رشته می باشد.طول دوره : 2 تا 4 ترم 11- دانشکده فناوری اطلاعات ITرشته های تحصیلی ارائه شده در این دانشکده درمقطع کارشناسی ارشد عبارتند از: کارشناسی ارشد با ساختار Coursework (کلاس درس) در:1- کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات (Information Technology)2- کارشناسی ارشد علوم کمی(Quantitative Sciences)3- کارشناسی ارشد علوم کامپیوتر(Computer Science)4- کارشناسی ارشد شبکه های کامپیوتری (Computer Networking)طول دوره : 3 ترم 12- دانشکده علوم ورزشکارشناسی ارشد با ساختار Coursework (کلاس درس) در:1- کارشناسی ارشد علوم ورزش(Sports Science) کارشناسی ارشد با ساختار By Research (فقط پایان نامه) در:1- کارشناسی ارشد علوم ورزش با گرایش های:-         آموزش و مربی گری-         روانشناسی ورزشی کاربردی-         حقوق ورزش-         تربیت بدنی-         مدیریت ورزشی 13- دانشکده حسابداریدانشکده حسابداری دانشگاه تکنولوژی مارا به عنوان یکی از بهترین برگزارکنندگان دوره های حسابداری به خصوص درمقاطع شناخته می شود. کارشناسی ارشد با ساختار Coursework (کلاس درس) در:1- کارشناسی ارشد حسابداری (Accountancy)2- کارشناسی ارشد مدیریت دولتی(Corporate Governance)طول دوره تحصیل : 3 ترمتعداد واحد ها : 36 واحدسیستم های اطلاعاتی حسابداری ،مدیریت مالی ، حسابداری مالی ، حسابداری بخش دولتی ، امور مالیات ، تکنیک های پیشرفته حسابداری ، جرائم مالی وپولی شویی ، تحلیل پیشرفته داده های حسابداری ،مدیریت بحران درحسابداری وغیره ازدروس ارائه شده دراین رشته ها می باشند.کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی (Master of Business Administration)مدرسه تجارت ناتینگهام(Nottingham Business School)با همکاری کالج  Olympiaکوالالامپورمعرفی دانشگاهمدرسه تجارت ناتینگهام (Nottingham Business School) وابسته به دانشگاه ناتینگهام ترنت انگلستان، بیش از 40 سال در ارائه ی شاخه های مدیریت، بازرگانی و تجارت سابقه دارد. آژانس نظارتی تحصیلات تکمیلی انگلستان در رده بندی "شانس اشتغال پس از فارغ التحصیلی" رتبه ی اول را به این دانشگاه اختصاص داده است. رتبه ی بسیار عالی دوره های کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی ارائه شده از سوی این دانشگاه در سطح انگلستان و خارج از آن باعث شده NBS راه اندازی شعبه هایی در سایر کشور ها از جمله مالزی و سنگاپور را در دستور کار خود قرار دهد. در حال حاضر NBS جهت دوره های MBA و کارشناسی تجارت بین الملل در کالج Olympia در مرکز شهر کوالالامپور مالزی اقدام به پذیرش دانشجو می نماید.کیفیت بالای دوره های MBA انگلستان، علاوه بر متقاضیان مالزیایی، دانشجویان خارجی را که برای ادامه تحصیل مالزی را انتخاب نموده اند نیز به خود جذب نموده است. حضور اساتید باتجربه از کشورهای مالزی ، استرالیا و انگلستان و هم چنین امکانات بسیار عالی و به روز الکترونیکی از جمله سیستم های سنجش و آموزش آنلاین، دسترسی به کتابخانه های الکترونیکی انگلستان با بیش از 25 هزار جلد کتاب تخصصی شاخه های مدیریت و بازرگانی و هم چنین زمانبندی مناسب کلاس های حضوری (دو یا سه روز در هفته) از دیگر عواملی هستند که به جذابیت های این دوره افزوده اند.کالج Olympia که با نظارت کامل Nottingham Business School مشغول به برگزاری و اجرای دوره های MBA می باشد، دارای موقعیتی مناسب در مرکز کوالالامپور است که به سادگی با استفاده از سیستم قطارهای شهری و تاکسی قابل دسترسی است. ساختمان Olympia در منطقه ی سرسبز تپه ی Ceylon محیطی آرام و بی تنش به شما ارائه می کند و تحصیل در این کالج را برای دانشجویان دلپذیر می سازد. علاوه بر کلیه ی این موارد، امکان کسب مدرک دانشگاهی معتبر مانند Nottingham Business School با هزینه ای بسیار پایین تر از انگلستان عامل اصلی ترغیب دانشجویان به انتخاب Olympia جهت تحصیل و اخذ مدرک MBA به شمار می رود.لازم به ذکر است که علاوه بر اعتبار بین المللی بسیار بالا، وزارت علوم ایران نیز مدارک دانشگاه ناتینگهام ترنت را تا پایان مقطع دکتری ارزشیابی نموده است. صد البته که فارغ التحصیلان MBA پس از پایان دوره ی تحصیل شانس بالایی جهت جذب در بازار کار بین المللی خواهند شد و تنها یکی از انتخاب های موجود بازگشت به ایران می باشد. محتوای دورهدوره ی MBA مدرسه تجارت ناتینگهام برای یک دوره تحصیلی دو ساله در نظر گرفته شده است. مواد درسی کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی ناتینگهام به شرح زیر می باشند:سال اول:کارگاه آموزش تحلیل، تفکر و تحقیقفهم استراتژی در مدیریت (10 واحد) سازماندهی کار و مدیریت منابع انسانی(10 واحد) مدیریت دانایی و مدیریت اطلاعات(10 واحد) مدیریت استراتژیک بازاریابی(10 واحد)مدیریت تغییرات و ریسک(10 واحد) مدیریت مالی و حسابداری(10 واحد)  تفکر و مدیریت اخلاق مدار(10 واحد) مدیریت استراتژیک عملیات(10 واحد)  CONSULTANCY PROJECT  (10 واحد)سال دوم :اختیاری 1(10 واحد) اختیاری 2(10 واحد) اختیاری 3(10 واحد)مدیریت و رهبری استراتژیک(20 واحد)
پایان نامه مدیریت و تحقیق تجارت( DISSERTATION ) - ( 30 واحد )INTERNATIONAL CONSULTANCY PROJECT( 10 واحد)کسب مدرک کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی (MBA)
واحدهای اختیاری·         توسعه تجارت و کارآفرینی·         رقابت در اقتصاد شبکه ای·         مسائل روز مدیریت منابع انسانی·         مسائل روز مدیریت استراتژیک بازاریابیزمانبندی شروع دوره هادوره های کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی مدرسه تجارت ناتینگهام در کوالالامپور از ماه ژانویه هر 2 ماه یکبار (سالی 6 بار) دانشجو می پذیرند. البته با توجه به اینکه اغلب دانشجویان نیاز به گذراندن دوره های پیش نیاز زبان انگلیسی دارند، می بایست زودتر جهت ثبت نام در دوره های زبان اقدام نمایند. دوره های پیش نیاز زبان بین 3 الی 9 ماه به طول می انجامند و در کل سال هر دو هفته یکبار دانشجو می پذیرند. پس از اتمام دوره ی زبان دانشجو می تواند در نزدیکترین دوره ی کارشناسی ارشد شروع به تحصیل نماید.هزینه تحصیلدوره های MBA مدرسه تجارت ناتینگهام در مالزی از ارزان ترین دوره های MBA به شمار می روند. هزینه ی تحصیل برای کل دوره در حدود 23,800 رینگیت است. علاوه بر این، 3600 رینگیت (معادل حدوداً 1000 دلار) هزینه ی ورودی، ثبت نام، ویزای دانشجویی و بیمه و همین طور  4500 رینگیت (حدود 1300 دلار) هزینه ی امتحانات و ارزیابی پایان نامه به این مبلغ افزوده می شوند. جمع نهایی هزینه ی پرداختی به دانشگاه  31,900 رینگیت (حدود 9560 دلار آمریکا) خواهد بود.*** هزینه های قید شده طبق اعلام دانشگاه تا به این لحظه می باشد و مشاورین ایران ایندیا مسئولیتی در قبال تغییر احتمالی هزینه ها از سوی دانشگاه در آینده پذیرا نخواهند بود.مدارک لازم جهت اخذ پذیرش1- یک سری کپی از تمام صفحات پاسپورت2- هشت قطعه عکس 6 در 43- یک سری ترجمه رسمی از مدرک تحصیلی و ریز نمرات دوره کارشناسی4- رزومه متقاضی (CV)5- Personal Statement یا متنی در یک پارگراف شامل توضیحی کوتاه از طرف متقاضی درباره ی علت انتخاب رشته یMBA و تاثیری که گذراندن این دوره بر آینده ی شغلی و اجتماعی وی خواهد گذاشت. (با فرمت WORD روی CD)6- سابقه ی کار (حد اقل 2 سال تمام وقت یا 4 سال پاره وقت)7- پرداخت 3600 رینگیت (یا معادل ریالی آن) به عنوان هزینه ی ورودی، ثبت نام، ویزا و بیمه (رسید دریافت مبلغ همزمان با صدور پذیرش از دانشگاه دریافت و برای متقاضی ارسال خواهد شد) طول مدت اخذ پذیرش: 4 تا 6 هفتهاسکان و خوابگاههزینه متوسط زندگی برای یک دانشجو در مالزی ماهانه 400 تا 500 دلار تخمین زده شده است. امکانات خوابگاهی در دانشگاه Olympia برای دانشجویان موجود است اما با توجه به کیفیت پایین خوابگاه ها و امکان اختلال در ارائه ی خوابگاه، باید افزود که اجاره آپارتمان هایی با دسترسی مناسب به Olympia در مناطق مرکزی شهر کوالالامپور یا مناطقی که به وسیله ی قطار به کالج دسترسی داشته باشند برای دانشجویان امکان پذیر است و توصیه می شود دانشجویان جهت اجاره آپارتمان یا اتاق اقدام نمایند. هماهنگی جهت بازدید و اجاره ی آپارتمان از طریق دفتر ایران ایندیا در کوالالامپور به آسانی قابل انجام است. *** نکته مهم در مورد ویزای تحصیلی مالزی :برای همه متقاضیانی که از طریق این شرکت اقدام نمایند ، علاوه بر اخذ پذیرش ، ویزای سه ماهه رایگان نیز اخذ خواهد شد . لازم به تذکر است که در سال اول تحصیل دانشجویان باید مبلغ 200 دلار جهت ویزای دانشجویی خود به دانشگاه (صرفنظر از دانشگاه ، رشته و میزان شهریه و طریقه اخذ پذیرش) بپردازند که این رقم جهت سالهای تحصیلی بعد در حدود 50 دلار خواهد بود .
http://www.iranindia.com/

معرفی منابع کنکور کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی و تکنولوژی

Industrial management لیست جامعی از منابع کنکور کارشناسی ارشد       در این بخش سعی شده جامعیت منابع رعایت گردد لذا مناسب است پس از بررسی منابع ، نسبت به انتخاب بهترین و مهمترین منابع اقدام نمایید . با اینحال سایت در راستای فعالیت مشاوره ای خود ، تعدادی از کتب مهم تر را در هر گروه با ستاره مشخص می نماید . بدیهی است تصمیم نهایی در انتخاب منابع بر عهده داوطلب است .     ردیف نام کتاب تألیف توضیحات   زبان عمومی و تخصصی 1 زبان عمومی کارشناسی ارشد * آرمان اشراقی   2 English for Management آرمان اشراقی   3 زبان تخصصی مدیریت (مقدماتی و پیشرفت ه) * داور ونوس   4 504 واژه ضروری زبان انگلیسی با ترجمه فارسی * مترجم : محمدرضا مجدی ویراستار : علی بهرامی 5 (GMAT) زبان تخصصی مدیریت داور ونوس - پگاه شاپوری   6 انگلیسی برای دانشجویان مدیریت دکتر فرهاد مشفقی انتشارات سمت 7 انگبیسی برای دانشجویان علوم اجتماعی مشفقی و افقری انتشارات سمت 8 زبان عمومی اباذر نورحسینی انتشارات راهیان ارشد 9 گرامر از دبیرستان تا دانشگاه عباس فرزام   10 Essential words for the TOEFL Barron's   11 فرهنگ فراگیری دانش مدیریت پاتریک مانتانا ترجمه : خلیلی شورینی ردیف نام کتاب تألیف توضیحات   تئوریهای مدیریت 1 مدیریت عمومی * مهدی الوانی   2 مبانی سازمان و مدیریت * علی رضائیان انتشارات سمت 3 تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم * علی رضائیان انتشارات سمت 4 مبانی مدیریت رفتار سازمانی * علی رضائیان انتشارات سمت 5 مدیریت منابع انسانی * اسفندیار سعادت انتشارات سمت 6 مبانی فلسفی و تئوریهای رهبری و رفتار سازمانی * علی اکبر افجه   7 تستهای طبقه بندی شده تئوریهای مدیریت داور ونوس   8 تئوری و طراحی سازمان استیفن رابینز ترجمه:الوانی و دانائی فرد 9 مبانی مدیریت رفتار سازمانی استیفن رابینز ترجمه :اعرابی وپارسائیان 10 تئوری های سازمان ریچارد ال دفت ترجمه :پارسائیان و اعرابی 11 مدیریت رفتار سازمانی هرسی و بلانچارد ترجمه : علی علاقه بند 12 مروری جامع به نظریه های مدیریت سازمان سید رضا سید جوادین   13 مدیریت منابع انسانی ناصر میر سپاسی   14 تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم ها شمس السادات زاهدی   15 تئوریهای مدیریت عبدالله جاسبی فقط کنکور دانشگاه آزاد 16 سازمان و مدیریت رضا نجف بیگی فقط کنکور دانشگاه آزاد   اقتصاد کلان 1 تست و خلاصه درس کارشناسی ارشد اقتصاد کلان * محسن نظری انتشارات نگاه دانش 2 2000 سوال چهارگزینه ای اقتصادکلان محسن نظری   3 تست های اقتصاد کلان تیمور رحمانی     اقتصاد خرد 1 تست و خلاصه درس کارشناسی ارشد اقتصاد خرد * محسن نظری انتشارات نگاه دانش 2 2000 سوال چهار گزینه ای اقتصاد خرد محسن نظری   3 تئوری و مسائل اقتصاد خرد دومنیک سالواتوره ترجمه حسن سبحانی   ریاضیات 1 ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت * عالم تبریز   2 ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت (جلد 1 و2) ابراهیمی و صدقیانی   3 ریاضیات هادی رنجبران نشر کتاب دانشگاهی 4 تست و خلاصه درس ریاضیات کارشناسی ارشد نیکوکار   5 ریاضیات عمومی امید محمودیان   ردیف نام کتاب تألیف توضیحات   آمار 1 آمار و کاربرد آن در مدیریت (2جلد) * عادل آذر - مومنی انشارات سمت 2 آمار و کاربرد آن در مدیریت صدقیانی - ابراهیمی   3 تست و خلاصه درس آمار کارشناسی ارشد نیکوکار   4 آمار و احتمالات هادی رنجبران نشر کتاب دانشگاهی   پژوهش عملیاتی 1 پژوهش عملیاتی * دکتر عارفه فدوی انتشارات نگاه دانش 2 پژوهش عملیاتی ( برنامه ریزی خطی ) مهرگان   3 نکات و مفاهیم پژوهش عملیاتی مهرگان   4 تحقیق در عملیات (2 جلد ) اکبر عالم تبریز چاپ پوران پژوهش   مدیریت تولید 1 مدیریت تولید و عملیات * هایده متقی   2 مفاهیم اساسی مدیریت تولید و عملیات * جعفر نژاد - فاریابی باسمنج   3 مجموعه تست مدیریت تولید * هایده متقی   4 مدیریت تولید الوانی - شفیعی             لطفاً نظرات و پیشنهادات خود را    با مدیریت سایت از طریق پست الکترونیکی؛

مواد امتحانی آزمون سراسری دکتری مدیریت

مواد امتحانی اولین آزمون سراسری دکتری در گروه مدیریت
سازمان سنجش
سازمان سنجش آموزش کشور مواد امتحانی و شرایط و ضوابط آزمون نیمه متمرکز دکتری تخصصی (Ph.D) سال 90 دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور را اعلام کرد که در این گزارش مواد امتحانی گروه علوم انسانی منتشر می شود.به گزارش خبرنگار مهر، این دوره اولین دوره آزمون نیمه متمرکز دکتری در سال 90 است که به صورت آزمون کتبی براساس اطلاعات مندرج در جداول مربوطه از طریق سازمان سنجش آموزش کشور برگزار می شود.زمانبندی آزمونشروع زمان ثبت نام از 3 تا 10 بهمن ماه سال 89 است و آزمون در روز 25 فروردین ماه سال 90 برگزار می شود. نتایج چند برابر ظرفیت اواخر اردیبهشت ماه سال 90 اعلام می شود.شرایط و ضوابط کلیداشتن مدرک کارشناسی ارشد یا دکترای حرفه­ای مورد تایید و یا دانشجوی سال آخر که تا 31 شهریورماه سال 90 فارغ التحصیل شود. متناسب بودن مدرک تحصیلی داوطلبان با رشته مورد تقاضا در آزمون الزامی است.فارغ التحصیلان رشته­ های مختلف با مدرک معادل حق شرکت در آزمون را ندارند مگر اینکه در آزمون جامع ارزیابی دارندگان مدرک معادل کارشناسی ارشد که توسط سازمان سنجش آموزش کشور برگزار شده است ، پذیرفته شده باشند.داوطلب فقط می­تواند در یک رشته شرکت کند. داوطلبان می­توانند در زمان ثبت نام بر اساس علاقه­مندی و اولویت، حداکثر 10 دانشگاه را انتخاب کنند. اسامی داوطلبانی که حدنصاب لازم را کسب کنند در قالب چند برابر ظرفیت جهت انجام مراحل بعدی در اواخر اردیبهشت ماه به دانشگاه­های مورد نظر اعلام می شود.معدل کارشناسی و کارشناسی ارشد یا دکتری حرفه­ای داوطلبان 20 درصد نمره آزمون کتبی را به خود اختصاص خواهد داد. این معدل به صورت تراز شده در نمره کل آزمون تأثیر داده خواهد شد.پس از انجام کلیه مراحل آزمون، نتایج نهایی براساس اولویت انتخاب داوطلب، نمره ارسالی دانشگاه‌ها، ظرفیتهای هر رشته و حد نصاب اعلام شده توسط دانشگاه پذیرنده از طریق سازمان سنجش آموزش کشور اعلام می­شود. پذیرش نهایی بر اساس نمره ارسالی دانشگاه‌ها انجام خواهد گرفت و نمره اولیه داوطلب در پذیرش نهایی تاثیر نخواهد داشت.آزمون زبان انگلیسی در سطح آزمون تافل، تولیمو، آیلتس و شامل سه بخش دستور زبان، واژگان و درک مطلب است.آزمون استعداد تحصیلی که برای گروههای آموزشی 9 گانه جداگانه طراحی می‌شودکه شامل بخشهای درک مطلب، کمیتی، تحلیلی و منطقی، تجسمی (برای رشته‌های فنی و مهندسی) است و به زودی نمونه‌ای از سئوالات در سایت سازمان سنجش آموزش کشور قرار خواهد گرفت. مجموعه مدیریت (بازرگانی، دولتی، صنعتی، فناوری اطلاعات،سیاست­گذاری علم و فناوری، مالی، کارآفرینی، منابع انسانی، اجرایی، تولید و عملیات، استراتژیک، سیاست‌گذاری بخش عمومی، رفتاری، سیستم‌ها، بازاریابی بین‌الملل، تحقیق در عملیات)
1- زبان انگلیسی      2- استعداد تحصیلی   3- ریاضی و آمار   4- تئوری­های مدیریت   5- دروس تخصصی (تحقیق در عملیات، مدیریت استراتژیک، رفتار سازمانی)

منابع کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی

... edu management
جهت آمادگی کنکور کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی مدیــریت:
1. مدیریت آموزشی و آموزشگاهی، دکتر محمدرضا بهرنگی، انتشارات گلچین.
2. سازمانها سیستم حقوقی و باز. تألیف ریچارد اسکات، ترجمه دکتر محمدرضا بهرنگی، انتشارات کمال تربیت.
3. مقدمات مدیریت آموزشی،تالیف علی علاقه بند
4. مبانی نظری و اصول مدیریت آموزشی، تالیف علی علاقه بند
5. مدیریت آموزشی، تالیف علی علاقه بند
6. مدیریت رفتارسازمانی، تالیف هرسی وبلانچارد ترجمه علی علاقه بند
  فلسفـــه:
1. نگاهی به فلسفه آموزش و پرورش. تألیف دکتر عبدالحسین نقیب زاده، انتشارات آگاه.
2. اصول و فلسفه تعلیم و تربیت. تألیف دکتر علی شریعتمداری، انتشارات امیر کبیر.
3. ذهنیت فلسفی در مدیریت آموزشی، نوشته اسمیت، ترجمه دکتر محمدرضا بهرنگی.
4. آشنایی با فلسفه آموزش و پرورش تالیف جی اف نلر ترجمه بازرگان دیلمقانی
5. اصول و مبانی آموزش و پرورش تالیف غلامحسین شکوهی
6. فلسفه آموزش و پرورش دکتر علی اکبر شعاری نژاد (فصل مکتب ها)
  روشهــا و فنــون تدریس:
1. الگوهای جدید تدریس، نوشته بروس جویس و مارشاویل، ترجمه دکتر محمدرضا بهرنگی.
2. مهارت های آموزشی و پرورشی(روش ها و فنون تدریس) تالیف حسن شعبانی مقدمـــات برنامه ریـــزی آموزشـــی درســـی:
1. مقدمات برنامه ریزی آموزشی درسی، تألیف دکتر علی تقی پور ظهیر، انتشارات آگاه.
2. مبانی برنامه ریزی آموزشی، تألیف دکتر یحیی فیوضات، انتشارات ویرایش.
3. فرایند برنامه ریزی آموزشی نوشته گروه مشاوران یونسکو، ترجمه فریده مشایخ، انتشارات مدرسه.
4. مبانی برنامه ریزی درسی، تألیف الف لویی، ترجمه دکتر فریده مشایخ. آمــــار و روش تحقیــق:
1. احتمالات و آمار کاربردی در روانشناسی و علوم تربیتی، دکتر دلاور، انتشارات رشد.
2. روش تحقیق در علوم انسانی با تأکید بر علوم تربیتی، دکتر عزت الله نادری و مریم سیف نراقی. نظـــارت و راهنمایـــی آموزشـــی:
1. نظارت در مدیریت و راهنمایی تعلیماتی و بهبود اجرای برنامه ریزی آموزشی درسی، نوشته جان وایلز و جوزف باندی، ترجمه دکتر محمدرضا بهرنگی، انتشارات کمال تربیت.
2. نظارت، دکتر مصطفی نیکنامی.
3. نظارت و راهنمایی تعلیماتی(کاربرد فنون کلنیکی درنظارت و راهنمایی، کارورزی)، تألیف کیت اچسون و گال، ترجمه دکتر محمدرضا بهرنگی انتشارات کمال تربیت.

منابع کنکور کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی

...business management اهم منابع کنکور کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی اشاره: ضمن ادای احترام به کلیه عالمان و نویسندگان مدیریت بازرگانی در این مجال اهم منابع کنکور کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی ارائه می گردد.در این بخش سعی شده جامعیت منابع رعایت گردد لذا مناسب است پس از بررسی منابع ، نسبت به انتخاب بهترین و مهمترین منابع اقدام نمایید .با اینحال کتب مهمتر را در هر گروه با ستاره مشخص شده است . بدیهی است تصمیم نهایی در انتخاب منابع بر عهده داوطلب است . 1- دروس عمومی کلیه گرایش های مدیریت:زبان عمومی و تخصصی 1 زبان تخصصی مدیریت (مقدماتی و پیشرفته) * داور ونوس 2 ( GMAT ) زبان تخصصی مدیریت داور ونوس - پگاه شاپوری 3 فرهنگ فراگیری دانش مدیریت پاتریک مانتانا سهراب خلیلی شورینی 4 English for Management آرمان اشراقی 5 زبان عمومی کارشناسی ارشد * آرمان اشراقی 6 504 واژه ضروری زبان انگلیسی بهمراه ترجمه فارسی * مترجم : محمدرضا مجدی ویراستار : علی بهرامی 7 زبان عمومی اباذر نورحسینی انتشارات راهیان ارشد 8 گرامر از دبیرستان تا دانشگاه عباس فرزام 9 Essential words for the TOEFL Barron'sتئوری های مدیریت 1 کتاب مدیریت عمومی * مهدی الوانی 2 کتاب مبانی سازمان و مدیریت * علی رضائیان3 کتاب تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم * علی رضائیان 4 کتاب مبانی مدیریت رفتار سازمانی * علی رضائیان 5 کتاب مدیریت منابع انسانی * اسفندیار سعادت 6 مبانی فلسفی و تئوریهای رهبری و رفتار سازمانی * علی اکبر افجه 7 تستهای طبقه بندی شده تئوریهای مدیریت داور ونوس 8 کتاب تئوری و طراحی سازمان استیفن رابینز الوانی و دانائی فرد 9 کتاب مبانی مدیریت رفتار سازمانی استیفن رابینز اعرابی وپارسائیان 10 کتاب تئوری های سازمان ریچارد ال دفت پارسائیان و اعرابی 11 کتاب مدیریت رفتار سازمانی هرسی و بلانچارد علی علاقه بند 12 کتاب مروری جامع به نظریه های مدیریت سازمان سید رضا سید جوادین 13 کتاب مدیریت منابع انسانی ناصر میر سپاسی 14 کتاب تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم ها شمس السادات زاهدی 15 تئوریهای مدیریت عبدالله جاسبی فقط برای کنکور دانشگاه آزاد 16 سازمان و مدیریت رضا نجف بیگی فقط برای کنکور دانشگاه آزاد اقتصاد کلان 1 تست و خلاصه درس کارشناسی ارشد اقتصاد کلان * محسن نظری 2 2000 سوال چهارگزینه ای اقتصادکلان محسن نظری 3 تست های اقتصاد کلان تیمور رحمانی اقتصاد خرد 1 تست و خلاصه درس کارشناسی ارشد اقتصاد خرد * محسن نظری 2 2000 سوال چهار گزینه ای اقتصاد خرد محسن نظری 3 تئوری و مسائل اقتصاد خرد دومنیک سالواتوره ترجمه حسن سبحانیریاضیات 1 ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت * عالم تبریز - فاریابی باسمنج 2 ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت ( جلد 1 و 2 ( مهندس ابراهیمی و صدقیانی 3 ریاضیات هادی رنجبران 4 تست و خلاصه درس ریاضیات کارشناسی ارشد نیکوکار 5 ریاضیات عمومی امید محمودیان 6 ریاضیات عمومی و کاربرد آن - جلد 1و2 محمد حسن پورکاظمی آمار 1 آمار و کاربرد آن در مدیریت ( دو جلد ) * عادل آذر - مومنی 2 آمار و کاربرد آن در مدیریت صدقیانی - ابراهیمی 3 تست و خلاصه درس آمار کارشناسی ارشد نیکوکار 4 آمار و احتمالات هادی رنجبران   2- دروس تخصصی مدیریت بازرگانی: الف ( مدیریت مالی)1 مدیریت مالی - جلد 1و2 * ریموند پی.نوو جهانخانی و پارسائیان 2 مدیریت مالی قالیباف 3 مدیریت مالی * تهرانی ب ( مدیریت بازاریابی)1 مدیریت بازاریابی * روستا ، ونوس ، و ابراهیمی 2 اصول بازاریابی فیلیپ کاتلر بهمن فروزنده 3 مجموعه تست مدیریت بازاریابی ونوس 4 مجموعه تست مدیریت بازاریابی افلاکی 5 2000 تست مدیریت بازاریابی حقیقی ، ابراهیمی نژاد ، کیایی ج ) پژوهش عملیاتی 1 پژوهش عملیاتی * دکتر عارفه فدوی 2 پژوهش عملیاتی ( برنامه ریزی خطی( مهرگان 3 نکات و مفاهیم پژوهش عملیاتی مهرگان 4 تحقیق در عملیات (2 جلد) اکبر عالم تبریز چاپ پوران پژوهش

معرفی رشته و بیان منابع کارشناسی ارشد مدیریت پروژه

ی رشته و بیان منابع کارشناسی ارشد مدیریت پروژه  بکارگیری دانش و تکنیک در اداره فعالیتها، به منظور رفع نیازها و انتظارات متولیان اجرای پروژه project management معرفی رشته مدیریت پروژه و ساخت: حدود 50 سال از پیدایش ، تکوین و کاربرد سیستم های مدون و منظم برنامه ریزی وکنترل پروژه وهمچنین مدیریت پروژه می گذرد و کار توسعه، تکمیل و بهره برداری از این سیستم ها و روش ها همچنان ادامه دارد.هدف مهم و کار اصلی سیستم های برنامه ریزی و کنترل(نظارت) پروژه ، دستیابی به هدفهای برنامه ، طرح پروژه ازراه بهینه نمودن مدت زمان، هزینه ی اجرا و کیفیت نتایج پیش بینی شده یا مورد انتظار آنهاست. بدین جهت ، ابزاری موثر و کارامد برای مدیریت برنامه ، طرح و پروژه می باشد. طرح ها و پروژه ها در هر کشوری، همچون چرخ هایی برای تحرک ماشین رشد و توسعه ی اقتصادی - اجتماعی به شمار می آیند. شناخت یکایک منابع کشور و اولویت آنها نسبت به یکدیگر و استفاده بهینه از آنها ، موجب دستیابی کامل به هدف ها وآرمان های تعیین شده ، تسریع حرکت فرایند توسعه و سلامتی ساخت و روان نظام اقتصادی یک کشور خواهد شد. از این رو، کشورهایی که در فرایند پر شتاب تحول نظام اقتصادی-اجتماعی ،به این حقایق و آگاهی ها دست یافته اند ، نه تنها زمان بلکه سایر منابع(نیروی انسانی ، تجهیزات ، ماشین آلات ، مواد اولیه و مصالح ، پول ، سرمایه و طبیعت ) نیز برای آنها بسیار مهم تلقی می شود و برای حفظ موقعیت اقتصادی و ارتقا و بهبود آن به تهیه و توسعه روش ها و سیستم های بهینه سازی منابع ، و از همه مهمتر بهره برداری از آنها ، نیازی حیاتی دارند. در ایران در 20 سال اخیر ، در زمینه معرفی و گسترش مبانی و مفاهیم مدیریت ، وتا حدودی مدیریت پروژه و سیستم های برنامه ریزی و کنترل پروژه ، تلاش های ارزنده ای انجام شده است. مدیریت پروژه قبلاً به صورت یکی از فیلد های رشته ی صنایع بود و به این صورت بود که فارغ التحصیلان رشته ی صنایع(تولید صنعتی) به عنوان مدیر پروژه در بخش صنعتی مشغول به کار می شدند . با سیستماتیک شدن مقوله ی ساخت وساز به برنامه ریزی و مدیریت در این زمینه احساس نیاز بیشتری می شد. و در پاره ای موارد مهندسین صنایع که دانش کافی در مقوله ی ساخت نداشتند به عنوان مدیران پروژه های ساختمانی مطرح می شدند. اما حدود 6 سال است که رشته ی مدیریت پروژه و ساخت به صورت کاملاً تخصصی برای فارغ التحصیلان (دوره ی لیسانس ) رشته ی معماری و عمران آموزش داده می شود. مدیریت پروژه به کارگیری دانش، مهارتها، ابزار و تکنیکهای لازم در اداره جریان اجرای فعالیتها، به منظور رفع نیازها و انتظارات متولیان از اجرای پروژه است. مدیریت پروژه در اجرای این مهم از دو بازوی قدرتمند برنامه ریزی و کنترل پروژه بهره می گیرد. کنترل پروژه فرآیندی است در جهت حفظ مسیر پروژه برای دستیابی به یک تعادل اقتصادی موجه بین سه عامل هزینه، زمان و کیفیت در حین اجرای پروژه، که از ابزار و تکنیک های خاص خود در انجام این مهم کمک می گیرد. در واقع کنترل اجرای دقیق و کامل برنامه تدوین شده برای پروژه است، به طوری که هنگام خروج از برنامه بتوان با تشخیص با تشخیص علل و طرح اقتصادی ترین فعالیتها، پروژه را به نزدیکترین حالت ممکن در مسیر اولیه و اصلی خود باز گرداند. لازم به ذکر است که این رشته زیر گروه رشته ی معماری (گروه هنر) با کد 1361 در دفترچه آزمون سراسری وجزء رشته های شناور یا ستاره دار می باشد که با مدرک لیسانس هر رشته می توان این گرایش را به عنوان رشته ی دوم انتخاب نمود. اما گرایشی کاملاًتخصصی از رشته ی عمران به نام « مدیریت ساخت» وجود دارد که سر فصل دروس امتحانی متفاوت از گرایش مدیریت پروژه و ساخت دارد و تا حدی نیز زمینه ی کاری کاملاً کارگاهی دارد. سرفصل دروس و منابع آزمون کارشناسی ارشد:  1) زبان عمومی و تخصصی: ضریب 2  2) ایستایی و فن ساختمان : ضریب 2 (۳  مدیریت کارگاهی : ضریب 4 (۴  مواد ومصالح : ضریب 2 همان طور که می بینید درس زبان، ضریب 2دارد و در این رشته مانند مدیریت پروژه و ساخت با دروس تخصصی هم ضریب بوده و ارزشی برابر با آنها دارد. پس باید برای قبولی در این رشته زبان را جدی تر گرفت. کتاب های "زبان تخصصی برای دانشجویان معماری"، "زبان تخصصی برای دانشجویان عمران " منابع  زبان توصیه شده در این رشته هستند. برای سایر سرفصل ها نیز منابع زیر مناسب خواهند بود: مصالح ساختمانی: 1.       مشخصات فنی و عمومی ساختمان(نشریه 55) 2.       مبحث 9 مقررات ملی ساختمان(بتن) 3.       مبحث 5 مقررات ملی ساختمان(مصالح) 4.       تست مصالح نظام مهندسی 5.        تست مصالح آزمون های کاردانی به کارشناسی سازه: 1.       سازه در معماری( دکتر گلابچی) 2.       درک رفتار سازه ها ( دکتر گلابچی) 3.        سیستم های ساختمانی(هنریش انگل) 4.       سیستم های ساختمانی آینده ( دکتر گلابچی) 5.       معمار+مهندس=ساختار ( دکتر گلابچی) 6.       سازه و معماری (وحید تقی یاری،حمید حسینی مردی) 7.       رفتار و طراحی سازه ساختمان های بلند(مبحث برج ها) (تالیف دکتر فریبرز ناطق نوری) 8.        آیین نامه 2800 زلزله 9.       مبحث 6 مقررات ملی ساختمان 10.   تحلیل سازه ها ( 4 فصل اول)( شاپور طاحونی) مدیریت و تشکیلات کارگاهی: 1.       مدیریت و کنترل پروژه (حاج شیر محمدی) 2.        مدیریت و کنترل پروژه( نادری پور) 3.       مدیریت و کنترل پروژه (گلشنی) 4.       برنامه ریزی شبکه ای ( محمد تقی بانکی) 5.       روش ها و مدیریت کارهای ساختمانی( محمد تقی بانکی) 6.       مدیریت پروژه های عمرانی (امیر لطفی) 7.       شرایط عمومی پیمان 8.       مدیریت پروژه های ساختمانی(مبحث مشاجره کارفرما و پیمانکار، قرار دادها)(محمد تقی بانکی) 9.       مدیریت پروژه های ساختمانی (محمد رضا موسویان) 10.   فهرست بها ابنیه   سیلابس درسی کارشناسی ارشد: 1.آموزش مدیریت پروژه: الف-نظریه های مدیریت پروژه 1-الف -خواندنی های تکلیفی 2-الف-آموزش نظری(جلسات تکلیفی) 3-الف-آموزش عملی (پروژه های تکلیفی) ب-روش های مدیریت پروژه 1 ج--روش های مدیریت پروژه2 د-پروژه های موردی مدیریت1 ه- پروژه های موردی مدیریت2 2-آموزش تکنولوژی ساختمان: الف-علوم ساختمانی ب-سیستم های تاسیسات ساختمان ج-فنون ساخت پیشرفته 3-آموزش روش های استفاده از کامپیوتر در مدیریت: الف-ریاضیات ب-برنامه نویسی و کاربرد کامپیوتر ج-کامپیوتر در مدیریت پروژه توانایی دانش آموختگان: دانش آموختگان این رشته بر اساس توانایی هایی که در روند آموزش کسب می کنند می تواننددر زمینه های زیر ایفای نقش کنند: راهبری و سرپرستی دفاتر مشاوره معماری، نظارت عمومی و عالی بر صحت انجام کار در عملیات اجرایی ساختمانی ، مدیریت و هماهنگی اجرائی پروژه های معماری (تا حد بناهای متوسط) ، همکاری با متخصصین در امور مربوط به برنامه ریزی مجتمع ها درمقیاس های متفاوت دانشگاه ها و ظرفیت پذیرش آن ها در این رشته: در حال حاضر دانشگاه تهران(5نفر روزانه و 2نفر شبانه)، دانشگاه تربیت مدرس (7نفر روزانه)و دانشگاه شهید بهشتی(16نفر روزانه) در این رشته اقدام به پذیرش دانشجو می کنند. نکات پایانی: این رشته 2گرایش دیگر تکنولوژی معماری و انرژی معماری نیز دارد. که تنها دانشگاه تهران از طریق آزمون سراسری اقدام به پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد در این دو گرایش می کند. ضرایب دروس در آزمون نیز به این شرح است: تکنولوژی معماری: 1.زبان عمومی وتخصصی(با ضریب2) 2.ایستایی و فن ساختمان (با ضریب3) 3.مدیریت‌کارگاهی(با ضریب0) 4.موادومصالح(با ضریب0) 5.سیستمهای ساختمانی در معماری(با ضریب4) 6.طراحی فنی واجزاء ساختمان(با ضریب3) 7.تنظیم شرایط محیطی وتاسیسات ساختمان(با ضریب0) انرژی معماری: 1.زبان عمومی وتخصصی(با ضریب2) 2.ایستایی و فن ساختمان(با ضریب3) 3.مدیریت‌کارگاهی(با ضریب0) 4.موادومصالح(با ضریب0) 5.سیستمهای ساختمانی در معماری(با ضریب0) 6.طراحی فنی واجزاء ساختمان(با ضریب3) 7.تنظیم شرایط محیطی وتاسیسات ساختمان(با ضریب4)

منابع کارشناسی ارشد مدیریت در گرایش های مختلف

بنا به خواست بازدیدکنندگان محترم سایت ارائه می گردد: معرفی منابع آزمون کارشناسی ارشد رشته مدیریت در گرایش های مختلف دولتی ، صنعتی ، IT   ، بازرگانی     ·        زبان تخصصی ( ضریب 3)  ·        الف ) منابع ·        زبان تخصصی مدیریت ( مقدماتی و پیشرفته ) تالیف : دکتر داور ونوس ·        سوالات طبقه بندی شده زبان تخصصی مدیریت تالیف :دکتر کرد نایچ ·        کتاب 1000 تست زبان تخصصی مدیریت تالیف دکتر داور ونوس ·        فرهنگ دانش مدیریت تالیف دکتر خلیلی شورینی ·        ب) ترکیب سئوالات ·        بعضی از مباحثی که همه ساله از آنها سئوال مطرح می شود . ·        * تعریف انواع قدرت ومثالهای آن * تعریف نقش های مدیریت از نظر مینتزبرگ ·        * تعریف انواع خطاهای ادراکی * تعریف چهار وظیفه اصلی مدیریت ·        * تعریف انواع شیوه های طراحی شغل ( غنی سازی - چرخش شغلی - ... ) ·        * گامهای تصمیم گیری * ویژگیهای بورکراسی ماکس وبر ·        * تعریف هم افزایی synergy و ویژگیهای کار آفرینی entreneur ·        ج) توضیحات ·        دو شرط لازم برای پاسخگویی به سوالات زبان تخصصی مدیریت عبارتند از : ·        توانایی در ترجمه سوالات زبان تخصصی و فهمیدن سوال ·        اشنایی با مباحث تئوری مدیریت برای پاسخگویی به سوالات زبان تخصصی ، ابتدا باید مباحث مربوط به تئوری مدریت را فرا گرفت و بعد از مطالعه آن ( و یا همزمان ) باید به مطالعه زبان تخصصی پرداخت .   ·        د) نکات ·        شش سوال کنکور زبان تخصصی 79 عیناً در سالهای قبل تکرار شده است . ·        دو سوال کنکور تخصصی 79 عیناً از کتاب ( 1000 تست ) می باشد (11 و 25)  ·        ریاضیات (ضریب 2)  ·        الف ) منابع ·        کتاب تست وخلاصه درس ریاضیات کاربردی 1و 2 تالیف مهندس ابراهیمی ·        سوالات کنکور ده سال اخیر ·        منبع فرعی ریاضیات عمومی تالیف : دکتر پور کاظمی  ·        ب) ترکیب سوالات ·        کنکور 79 کنکور 78 کنکور 77  ·        مجموعه 1 1 1 ·        توابع 6 5 3 ·        حدو پیوستگی 3 2 2 ·        مشتق 3 4 3 ·        توابع دومتغیره 3 4 5 ·        ماتریس و بردار ها 3 3 4 ·        سوالات کاربردی مدیریت 2 1 3 ·        انتگرال 2 1 3 ·        دیفرانسیل 3 3 3  ·        ج)توضیحات ·        بهترین منبع برای مطالعه ریاضیات ، تاب تست طبقه بندی شده مهندس ابراهیمی است که در ابتدای هر درس ، خلاصه ای از مباحث مطرح شده است و سپس تستهای مربوط آمده است    ·        آمار (ضریب 2 ) ·        الف ) منابع ·        کتاب تستهای طبقه بندی شده سوالات آمار تالیف مهندس ابراهیمی ·        آمار وکاربیرد آن در مدیریت ( 2 جلد ) تالیف عادل آذر و منصور مومنی ·        سوالات کنکور ده سال اخیر   ·        ب) ترکیب سوالات ·        کنکور 79 کنکور 78 کنکور 77   ·        اندازه های مرکزی و پراکندگی 3 4 2 ·        روشهای شمارش واحتمالات 3 3 1 ·        متغیر های تصادفی 1 2 2 ·        توزیع احتمالی 3 2 2 ·        توزیع نرمال 1 2 2 ·        رگرسیون 1 - 1 ·        برآورد و حدود اطمینان 3 1 3  ·        ج) توضیحات ·        باید توجه داشت که شکل کلی سوالات آمار بر مبنای یک روند مشخص می باشد وکسی که تستهای سالهای گذشته را پاسخ گوید توانایی پاسخگویی به اکثر تستهای آمار را دارد   ·        تئوری های مدیریت ( ضریب 3)  ·        الف) منابع ·        تئوریهای مدیریت  ·        ب) ترکیب سوالات ·        کنکور 79 کنکور 78 کنکور 77 ·        مدیریت عمومی الوانی 10% 40% 28% ·        تئوری سازمان رابینز 5/7% 10% 15% ·        ذفتار سازمانی بالنچارد 25% 5/7% - ·        رفتار سازمانی رابینز - 5/0% - ·        رفتار سازمانی رضاییان 15% - - ·        منابع انسانی سعادت 5% 5% 18% ·        منابع انسانی سعادت 5/7% - 5/7% ·        منابع انسانی ابطحی - 10% - ·        تجزیه و تحلیل رضاییان 10% 5% 4% ·        سایر موارد 20% 10% 10% ·        ج) توضیحات ·        مباحث تئوری مدیرت به چهار قسمت عمده تقسیم می شود: ·        اصول مدیرت تئوری سازمان ·        رفتار سازمانی ·        مدیرت منابع انسانی ·        تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم ·        نتایج زیر با توجه به بررسی سئوالات سالهای گذشته بدست آمده است: ·        اکثر سوالات از قسمت اصول مدیریت و تئوری سالهای گذشته آمده است . ·        افرادی که منابع « 1-2-5-10» را مطالعه کنند ، توانایی پاسخگویی به بیش از 50% سوالات را دارند. ·        حدود 80% مباحثی که در هر قسمت از مباحث تئوری های مدیریت وجود دارد در بین تمام منابع ان قسمت بصورت مشترک وجود دارد و حدود 20% مباحث هر کتاب جنبه تخصصی دارد . ·        در سالهای گذشته منابع عمده دانشجویان عبارت بود از منابع « 1-2-3-10» ·        بررسی سئوالات نشان می دهد که منبع سئوالات کاملاً وابسته به طراحان آن آزمون می باشد و کاملا مشخص است که که مثلاً طراحان 78 با سال 79 متفاوت هستند بخصوص این نکته را از تعداد سئولاتی که از هر کتاب رفتار سازمانی رضاییان و بلانچارد مطرح شده است می توان فهمید . ·        کسانی که تمایل به فراگیری عمیق تر درس تئوری مدیرت را دارند بهتر است که منابع « 2-5-7» را مطالعه کنند زیرا علاوه بر تسلط برمباحث تئوری مدیریت ، توانایی آنها را در پاسخگویی سوالات زبان تخصصی نیز بالا می برد . مثلاً بسیاری از مباحثی که در دو کتاب رابینز وجود دارد در کتاب های دیگر وجود ندارد و این سئوالات عموماً در سوالات زبان تخصصی مطرح می شود . ·        کتاب مبانی سازمان و مدیریت دکتر رضاییان از جمله منابع اصلی و جدید درس تئوری های مدیریت می باشد .  ·        اقتصاد خرد ( ضریب 2)  ·        الف) منابع ·        کتاب تست وخلاصه درس کارشناسی ارشد اقتصاد خرد تالیف دکتر محسن نظری ·        سئوالات کنکور سال 79 ·        کتاب2000 تست اقتصاد خرد تالیف دکتر محسن نظری ·        اقتصاد خرد تالیف :سالواتوره   ·        ب)ترکب سئوالات ·        کنکور 79 کنکور 78 کنکور 77  ·        تقاضا - عرضه - تعادل 1 - 5 ·        کشش 1 3 2 ·        نظریه مصرف کننده 2 1 2 ·        نظریه تولید کننده 4 2 3 ·        نظریه هزینه - - 2 ·        بازار رقابت کامل 2 2 - ·        بازار انحصار کامل 3 3 - ·        بازار رقابت انحصاری 2 - - ·        متفرقه ( نرخ جانشینی پول و...)1 - - ·        ج) توضیحات ·        بهترین منبع برای مطالعه اقتصاد خرد ، کتاب کارشناسی ارشدتالیف نظری است که در سال 75 تالیف شده است و در آن تمام مباحث خرد بجز بخش بازار رقابت انحصاری بطور کامل توضیح داده شده است همزمان با مطالعه آن باید تستهای کتاب2000 تست را پاسخ داد در کنار دو منبع فوق کتاب سالواتوره نیز بسیار مهم می باشد . ·        د) نکات ·        تعداد سئوالات اقتصاد خرد در دو سال اخیر 16 سئوال است. ·        از سال 79 مبحث بازار رقابت انحصاری نیز جزو مباحث اقتصادخرد مدیریت محسوب شده است .  ·        اقتصاد کلان ( ضریب 2)  ·        الف) منابع ·        کتاب اقتصاد کلان 1 تالیف دکتر روزبهان ·        کتاب تست و خلاصه درس کارشناسی ارشد اقتصاد کلان تالیف : دکتر محسن نظری ·        ب) ترکیب سئوالات ·        کنکور 79 کنکور 78 کنکور 77  ·        نمودار گردش فعالیتهای اقتصادی 1 2 - ·        حسابهای ملی و شاخصهای قیمت 7 6 6 ·        مدلهای تعیین در آمد ملی و سیاست مالی 4 2 3 ·        بازار پول و سیاست پولی - 1 1 ·        تعادل همزمان بازار پول و کالا 1 2 - ·        تئوری سرمایه گذاری ومصرف 2 2 2 ·        تئوری های تورم و بیکاری ( بطور مختصر ) - - 1 ·        متفرقه ( تراز بازرگانی و... ) 14 14 14  ·        ج) نکات ·        تعداد سئوالات اقتصاد کلان در دوسال اخیر (14سئوال )   ·        تحقیق در عملیات ( دولتی ضریب صفر و بازرگانی وIT ضریب 2 )  ·        الف) منابع ·        پژوهش عملیاتی تالیف دکتر مهرگان ·        نکات و تست پژوهش عملیات تالیف : دکتر مهرگان ·        سئوالات کارشناسی ارشد دو سال اخیر ·        پژوهش عملیاتی تالیف دکتر عادل اذر ·        کتاب تست کارشناسی ارشد پژوهشی عملیاتی تالیف دکتر فدوی ·        ب) ترکیب سئوالات ·        کنکور 79 کنکور 78 کنکور 77  ·        فرموله کردن 3 2 2 ·        مدلهای خطی 33 5 3 ·        روش سیمپلکس 2 2 7 ·        مساله های ثانویه 4 3 3 ·        تحلیل حساسیت 3 4 2 ·        برنامه پارامتری 1 1 1 ·        مدل حمل و نقل 3 3 1 ·        تخصیصی 1 1 2 ·        تحلیل شبکه 3 2 2 ·        الگوریتم های کارا در برنامه ریزی خطی 1 3 - ·        برنامه ریزی خطی عدد صحیح 2 2 - ·        مدلهای غیر خطی 1 2 2 ·        برنامه ریزی پویا 1 2 - ·        پژوهش 1 13 12 15 ·        پژوهش 2 8 9 6 ·        پژوهش 3 9 9 9 ·        ج) نکات ·        مباحث مربوط به مدل حمل ونقل - تخصیص وتحلیل شبکه ها و مدلهای خطی از مباحث ساده پژوهش عملیاتی می باشد . ·        مباحث مربوط به مدل های غیر خطی وبرنامه ریزی در کتاب پژوهش عملیاتی دکتر مهرگان موجود نمی باشد . ·        مباحث مربوط به فرموله کردن - تحلیل شبکه - الگوریتم کارا عدد صحیح - مدلها غیر خطی و برنامه ریزی پویا در کتاب نکات و تست مهرگان موجود نمی باشد . ·        جزوات پژوهش عملیاتی دکتر مهرگان بسیار مهم است . ·        برای تکمیل مطالعه درس پژوهش عملیاتی می توان به کتاب تست کارشناسی ارشد پژوهش عملیاتی تالیف دکتر خاتمی رجوع کرد که مربوطبه سئوالات کنکور های گذشته است که البته شکل پاسخگویی بسیاری از سوالات آن با نحوه پاسخگویی دکتر مهرگان متفاوت می باشد .  ·        مدیریت مالی ( دولتی و صنعتی و IT ضریب صفر و و بازرگانی ضریب 2 است )   ·        الف) منابع ·        تست کارشناسی ارشد خلاصه درس مدیرت مالی تالیف : دکتر قالی باف ·        سئوالات کارشناسی ارشد ده سال اخیر ·        مدیریت مالی (منبع اصلی ) ترجمه : جهانخانی - پارساییان  ·        ب) ترکیب سئوالات ·        کنکور 79 کنکور 78 کنکور 77  ·        تجزیه و تحلیل نسباتهای مالی ·        نقطه سربسر و تجزیه و تحلیل اهرمها ·        روشهای پیش بینی مالی ·        ارزش زمانی پول ·        بودجه بنی در شرایط اطمینان و عدم اطمینان ·        هزینه سرمایه و قیمت سهام و ... ·        ساختار سرمایه ·        تعاریف و تجزیه سهام   ·        ج) نکات ·        جزوات کلاس دکتر تهرانی بسیار مهم است . ·        فصلهای اخر جلد دوم کتاب مدیریت مالی جهانخانی مهم تر است .   ·        بازاریابی ( دولتی و صنعتی نمضریب صفر و بازرگانی ضریب 2 IT ضریب 1)   ·        الف) منابع ·        مدیریت بازار یابی تالیف و ترجمه ابراهیمی - ونوس - روستا ·        منبع فرعی اصول بازاریابی تالیف : کاتلر ترجمه : بهمن فروزنده   ·        ب) ترکیب سئوالات ·        کنکور 79 کنکور 78 کنکور 77  ·        مدیریت بازار یابی ( ابراهیمی - ونوس - روستا )26 29 25 ·        اصول بازار یابی ( کالتر )ومتفرقه 1 5 4 ·        جزوات درسی دکتر ونوس   ·        ج) توضیحات ·        با توجه به بررسی سئوالات کنکور سالهای گذشته مشخص می شود که بیش از 83% از سوالات کنکور فقط از منبع اول مطرح می شود . بنابراین اکثریت دانشجویان فقط منبع اول را مطالعه میکنند و در واقع کتاب اول ترجمه خلاصه شده ای از کتاب بازاریابی کاتلر می باشد .   ·        مدیریت تولید ( دولتی و بازرگانی ضریب صفر و IT ضریب 1 و صنعتی ضریب 2 )   ·        الف ) منابع ·        مدیرت تولید (درسی ) تالیف دکتر الوانی ·        مدیریت تولید و عملیاتی ( درسی ) تالیف دکت رجعفر زاده ·        مفاهیم و اساس تولید و عملیاتی تالیف دکتر جهفر زاده ( منبع اصلی ) ·        جزوات درسی و تستی دکتر قاسمی ·        تستهای کارشناسی ارشد ده سال گذشته   ·        حسابداری دولتی ( دولتی ضریب 2 بازرگانی و IT و صنعتی ضریب صفر )   ·        الف) منابع ·        حسابداری دولتی تالیف دکتر اقوامی و دکتر باباجانی ·        جزوات درسی دکتر طالبی ·        تستهای کارشناسی ارشد دو سال گذشته ·        جزوات درسی دکتر محمود زاده   ·        ب) توصیحات ·        اکثر تستهای کنکورهای سالهای گذشته از مطالب تشریحی و مفهومی می باشد تا مطالب کمی و مسئله ایی.    ·        مالیه و بودجه ( دولتی ضریب 2 و بازرگانی و صنعتی و IT ضریب صفر )   ·        الف) منابع ·        جزوه بودجه دکتر نیکو کار ·        جزوه بودجه مهندس عسگری ·        جزوه مالیه دکتر صدقی ·        کتاب مالیه عمومی مهندس ابوطالب ·        تستهای کارشناسی ارشد ده سال اخیر    ·        اصول وتئوری سازمان ومدیریت ·        (30-40%) ·        مدیریت رفتار سازمانی ·        (20-30%) ·        مدیریت منابع انسانی ·        (10-15%) ·        تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم تالیف : دکتر رضاییان ·        (10-15%) ·        مدیریت عمومی تالیف : دکتر الوالنی ·        مبانی سازمان ومدیریت تالیف : دکتر رضاییان ·        مدیریت رفتار سازمانی رابینز ترجمه اعرابیان و پارسایی ( تک جلدی ) ·        مدیریت رفتار سازمانی بلانچارد ترجمه علاقه بند ·        مدیرت رفتار سازمانی تالیف : دکتر رضاییان ·        مدیرت منابع انسانی تالیف دکتر سعادت مدیرت منابع انسانی تالیف دکتر میر سپاسی

درباره مركز تحقيقات رايانه‌اي قائميه اصفهان

بسم الله الرحمن الرحیم
جاهِدُوا بِأَمْوالِكُمْ وَ أَنْفُسِكُمْ في سَبيلِ اللَّهِ ذلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (سوره توبه آیه 41)
با اموال و جانهاى خود، در راه خدا جهاد نماييد؛ اين براى شما بهتر است اگر بدانيد حضرت رضا (عليه السّلام): خدا رحم نماید بنده‌اى كه امر ما را زنده (و برپا) دارد ... علوم و دانشهاى ما را ياد گيرد و به مردم ياد دهد، زيرا مردم اگر سخنان نيكوى ما را (بى آنكه چيزى از آن كاسته و يا بر آن بيافزايند) بدانند هر آينه از ما پيروى (و طبق آن عمل) مى كنند
بنادر البحار-ترجمه و شرح خلاصه دو جلد بحار الانوار ص 159
بنیانگذار مجتمع فرهنگی مذهبی قائمیه اصفهان شهید آیت الله شمس آبادی (ره) یکی از علمای برجسته شهر اصفهان بودند که در دلدادگی به اهلبیت (علیهم السلام) بخصوص حضرت علی بن موسی الرضا (علیه السلام) و امام عصر (عجل الله تعالی فرجه الشریف) شهره بوده و لذا با نظر و درایت خود در سال 1340 هجری شمسی بنیانگذار مرکز و راهی شد که هیچ وقت چراغ آن خاموش نشد و هر روز قوی تر و بهتر راهش را ادامه می دهند.
مرکز تحقیقات قائمیه اصفهان از سال 1385 هجری شمسی تحت اشراف حضرت آیت الله حاج سید حسن امامی (قدس سره الشریف ) و با فعالیت خالصانه و شبانه روزی تیمی مرکب از فرهیختگان حوزه و دانشگاه، فعالیت خود را در زمینه های مختلف مذهبی، فرهنگی و علمی آغاز نموده است.
اهداف :دفاع از حریم شیعه و بسط فرهنگ و معارف ناب ثقلین (کتاب الله و اهل البیت علیهم السلام) تقویت انگیزه جوانان و عامه مردم نسبت به بررسی دقیق تر مسائل دینی، جایگزین کردن مطالب سودمند به جای بلوتوث های بی محتوا در تلفن های همراه و رایانه ها ایجاد بستر جامع مطالعاتی بر اساس معارف قرآن کریم و اهل بیت علیهم السّلام با انگیزه نشر معارف، سرویس دهی به محققین و طلاب، گسترش فرهنگ مطالعه و غنی کردن اوقات فراغت علاقمندان به نرم افزار های علوم اسلامی، در دسترس بودن منابع لازم جهت سهولت رفع ابهام و شبهات منتشره در جامعه عدالت اجتماعی: با استفاده از ابزار نو می توان بصورت تصاعدی در نشر و پخش آن همت گمارد و از طرفی عدالت اجتماعی در تزریق امکانات را در سطح کشور و باز از جهتی نشر فرهنگ اسلامی ایرانی را در سطح جهان سرعت بخشید.
از جمله فعالیتهای گسترده مرکز :
الف)چاپ و نشر ده ها عنوان کتاب، جزوه و ماهنامه همراه با برگزاری مسابقه کتابخوانی
ب)تولید صدها نرم افزار تحقیقاتی و کتابخانه ای قابل اجرا در رایانه و گوشی تلفن سهمراه
ج)تولید نمایشگاه های سه بعدی، پانوراما ، انیمیشن ، بازيهاي رايانه اي و ... اماکن مذهبی، گردشگری و...
د)ایجاد سایت اینترنتی قائمیه www.ghaemiyeh.com جهت دانلود رايگان نرم افزار هاي تلفن همراه و چندین سایت مذهبی دیگر
ه)تولید محصولات نمایشی، سخنرانی و ... جهت نمایش در شبکه های ماهواره ای
و)راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی، اخلاقی و اعتقادی (خط 2350524)
ز)طراحی سيستم هاي حسابداري ، رسانه ساز ، موبايل ساز ، سامانه خودکار و دستی بلوتوث، وب کیوسک ، SMS و...
ح)همکاری افتخاری با دهها مرکز حقیقی و حقوقی از جمله بیوت آیات عظام، حوزه های علمیه، دانشگاهها، اماکن مذهبی مانند مسجد جمکران و ...
ط)برگزاری همایش ها، و اجرای طرح مهد، ویژه کودکان و نوجوانان شرکت کننده در جلسه
ی)برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم و دوره های تربیت مربی (حضوری و مجازی) در طول سال
دفتر مرکزی: اصفهان/خ مسجد سید/ حد فاصل خیابان پنج رمضان و چهارراه وفائی / مجتمع فرهنگي مذهبي قائميه اصفهان
تاریخ تأسیس: 1385 شماره ثبت : 2373 شناسه ملی : 10860152026
وب سایت: www.ghaemiyeh.com ایمیل: Info@ghaemiyeh.com فروشگاه اینترنتی: www.eslamshop.com
تلفن 25-2357023- (0311) فکس 2357022 (0311) دفتر تهران 88318722 (021) بازرگانی و فروش 09132000109 امور کاربران 2333045(0311)
نکته قابل توجه اینکه بودجه این مرکز؛ مردمی ، غیر دولتی و غیر انتفاعی با همت عده ای خیر اندیش اداره و تامین گردیده و لی جوابگوی حجم رو به رشد و وسیع فعالیت مذهبی و علمی حاضر و طرح های توسعه ای فرهنگی نیست، از اینرو این مرکز به فضل و کرم صاحب اصلی این خانه (قائمیه) امید داشته و امیدواریم حضرت بقیه الله الاعظم عجل الله تعالی فرجه الشریف توفیق روزافزونی را شامل همگان بنماید تا در صورت امکان در این امر مهم ما را یاری نمایندانشاالله.
شماره حساب 621060953 ، شماره کارت :6273-5331-3045-1973و شماره حساب شبا : IR90-0180-0000-0000-0621-0609-53به نام مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان نزد بانک تجارت شعبه اصفهان – خيابان مسجد سید
ارزش کار فکری و عقیدتی
الاحتجاج - به سندش، از امام حسین علیه السلام -: هر کس عهده دار یتیمی از ما شود که محنتِ غیبت ما، او را از ما جدا کرده است و از علوم ما که به دستش رسیده، به او سهمی دهد تا ارشاد و هدایتش کند، خداوند به او می‌فرماید: «ای بنده بزرگوار شریک کننده برادرش! من در کَرَم کردن، از تو سزاوارترم. فرشتگان من! برای او در بهشت، به عدد هر حرفی که یاد داده است، هزار هزار، کاخ قرار دهید و از دیگر نعمت‌ها، آنچه را که لایق اوست، به آنها ضمیمه کنید».
التفسیر المنسوب إلی الإمام العسکری علیه السلام: امام حسین علیه السلام به مردی فرمود: «کدام یک را دوست‌تر می‌داری: مردی اراده کشتن بینوایی ضعیف را دارد و تو او را از دستش می‌رَهانی، یا مردی ناصبی اراده گمراه کردن مؤمنی بینوا و ضعیف از پیروان ما را دارد، امّا تو دریچه‌ای [از علم] را بر او می‌گشایی که آن بینوا، خود را بِدان، نگاه می‌دارد و با حجّت‌های خدای متعال، خصم خویش را ساکت می‌سازد و او را می‌شکند؟».
[سپس] فرمود: «حتماً رهاندن این مؤمن بینوا از دست آن ناصبی. بی‌گمان، خدای متعال می‌فرماید: «و هر که او را زنده کند، گویی همه مردم را زنده کرده است»؛ یعنی هر که او را زنده کند و از کفر به ایمان، ارشاد کند، گویی همه مردم را زنده کرده است، پیش از آن که آنان را با شمشیرهای تیز بکشد».
مسند زید: امام حسین علیه السلام فرمود: «هر کس انسانی را از گمراهی به معرفت حق، فرا بخواند و او اجابت کند، اجری مانند آزاد کردن بنده دارد».